FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Modeliranje i simulacije npp:93142

Engleski naziv

Modelling and Simulations

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 10 3 1
Perši Nenad Laboratorijske vježbe 7 3 4
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 3 3 2
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Modeliranje i simulacije - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 110
Kratka provjera 210
Kolokvij 1 – simulacija opskrbnog lanca i redova čekanja20
Kolokvij 2 – simulacija na računalu korištenjem programskih alata20
Aktivnost10
Projekt30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvj + 100.0 30.0 90 +
Drugi kolokvij + 70.0 90 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost na nastavi 10 0 Studenti sudjeluju u diskusijama, rješavanju problema i razumjevanju netom obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje!). Na nastavi prezentiraju riješenja pojedinih slučajeva. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Provjera ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Individualni rad. Model opskrbnog lanca i model redova čekanja. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Individualni rad. Izrada programskog rješenja u simulacijskom programskom paketu. Ne može se nadoknaditi
Projekt 30 0 Izrada i prezentacija projekta vezanog za rješavanje problema iz stvarnog sustava metodama i tehnikama simulacijskog modeliranja – timski rad. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 Za ocjenu dovoljan potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Svaki kolokvij se treba položiti s minimalno 50% mogućih bodova na kolokviju. Može se ponoviti jedan nepoloženi kolokvij ako je drugi položen.


Modeliranje i simulacije - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 110
Kratka provjera 210
Kolokvij 1 – simulacija opskrbnog lanca i redova čekanja20
Kolokvij 2 – simulacija na računalu korištenjem programskih alata20
Aktivnost10
Projekt30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvj + 90 +
Drugi kolokvij + +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Izvanredni studenti nisu obavezni prisustvovati redovnoj nastavi.
Aktivnost 10 0 Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara sa prof.dr.sc. Vesnom Dušak. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Provjera ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Individualni rad. Model opskrbnog lanca i model redova čekanja Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Individualni rad. Izrada programskog rješenja u simulacijskom programskom paketu Ne može se nadoknaditi
Projekt 30 0 Izrada i prezentacija projekta vezanog za rješavanje problema iz stvarnog sustava metodama i tehnikama simulacijskog modeliranja – timski rad. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 Za ocjenu dovoljan potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Svaki kolokvij se treba položiti s minimalno 50% mogućih bodova na kolokviju. Može se ponoviti jedan nepoloženi kolokvij ako je drugi položen


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (40 bodova)

- prvi kolokvij - model opskrbnog lanca i model redova čekanja

- drugi kolokvij – izrada računalnog programa

-individualni rad
- pišu se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
- za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
- jedan od kolokvija može se ponavljati u predviđenom terminu

2. Aktivnost (10 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija

3. Kratke provjere (20 bodova) - ukupno 4 kratke provjera koje se provode na predavanjima i vježbama
- pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

4. Projekt (30 bodova) - izrada i prezentacija projekta vezanog za rješavanje problema iz stvarnog sustava metodama i tehnikama simulacijskog modeliranja

– timski rad, ali može i pojedinačno
- prezentira se u isto vrijeme kada prezentiraju i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu prezentirati u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Modeliranje i simulacije na redovnom ispitnom roku

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh