FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

3ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Nenasilno rješavanje sukoba npp:93143

Engleski naziv

Non-Violent Conflict Resolution

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Povećati korištenje kvalitetnih i konstruktivnih oblika ponašanja u konfliktnim situacijama i situacijama rješavanja sukoba.

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati primjere sukoba iz stvarnog života
 • demonstrirati i koristiti učinkovite postupke nenasilnog rješavanja sukoba
 • identificirati uzroke i povode sukoba
 • planirati i provoditi postupke kojima ćete djelovati na uzroke i povode sukoba
 • upravljati tijekom rješavanja sukoba

Ishodi učenja programa

 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije

Sadržaj predavanja

 • Čovjek je i socijalno biće…
 • Sukob kao jedan od oblika socijalne interakcije.
 • Interpersonalni i intrapersonalni sukobi.
 • Sukob – nepoželjni ili/i poželjni i oblik socijalne interakcije?!
 • Uzroci i povodi sukoba.
 • Emocije i sukob.
 • Što dovodi do jačanja sukoba?
 • Što dovodi do slabljenja sukoba?
 • Psihologijski okvir - kontekst u kojem djelujemo prilikom sukoba.
 • Konstruktivno rješavanje sukoba.
 • Mogući ishodi sukoba i njihovo naknadno djelovanje na sudionike.
 • Posredovanje u sukobu.
 • Životne vještine važne za konstruktivno rješavanje sukoba.
 • Sukobi i rodna pripadnost sudionika.
 • Sukobi i uloge sudionika.
 • Sukobi i dob sudionika; … etnička pripadnost, obrazovanje…
 • Preventivni programi usmjereni na suzbijanje nasilja i nenasilno rješavanje sukoba.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Tijekom seminara će se:
  Tijekom seminara će se: - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Izbjegavati sukob? Ili ne?!; Osobne karakteristike i njihovo djelovanje na ponašanje u sukobu (temperament, stavovi, predrasude…); Što sam o sukobima naučila/naučio tijekom djetinjstva; Roditelji kao posrednici u rješavanju sukoba; Preventivni programi u obrazovnim institucijama (škole s „nultom tolerancijom“ na nasilje…); - analizirati zadaće - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - raspravljati o osobnom iskustvu - procjenjivati i komentirati individualne osobine koje mogu utjecati na djelovanje u sukobima
 • Tijekom vježbi će se:
  Tijekom vježbi će se: - simulirati situacije sukoba, pratiti i analizirati njihov tijek prema sadržajima iz teorije - vježbati komunikacijske vještine - analizirati primjeri sukoba: - pratiti tijek emocija, - utjecaje koji su doprinijeli jačanju/slabljenju sukoba, - obilježja komunikacije, - prepoznavati obilježja u kontekstu psihologijskog okvira - pronalaziti načini konstruktivnog rješavanja sukoba - … - vježbati uloga posrednika - vježbati prepoznavanje i zauzimanje stajališta pojedinih sudionika sukoba (djelovanje iz pozicije „drugog“) - …

Osnovna literatura

 • Ajduković, N. Pečnik, R. (1994). Nenasilno rješavanje sukoba, Zagreb: Alinea
 • Nelson-Jones, R. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska literatura

 • Brown, R. (2006). Grupni procesi, Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Pennington, D.C. (2008). Osnove socijalne psihologije, Jastrebarsko:Naklada Slap

Slični predmeti

 • Kolegiji naziva sa ključnim riječima: sprečavanje, prevencija, sukob, nasilje. Nositelju nisu poznati, osim u drugom kontekstu na Rehabilitacijsko edukacijskom fakultetu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 1 1
Seminar 15 1 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh