FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

3ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Nenasilno rješavanje sukoba npp:93143

Engleski naziv

Non-Violent Conflict Resolution

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Povećati korištenje kvalitetnih i konstruktivnih oblika ponašanja u konfliktnim situacijama i situacijama rješavanja sukoba.

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati primjere sukoba iz stvarnog života
 • demonstrirati i koristiti učinkovite postupke nenasilnog rješavanja sukoba
 • identificirati uzroke i povode sukoba
 • planirati i provoditi postupke kojima ćete djelovati na uzroke i povode sukoba
 • upravljati tijekom rješavanja sukoba

Ishodi učenja programa

 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije

Sadržaj predavanja

 • Čovjek je i socijalno biće…
 • Sukob kao jedan od oblika socijalne interakcije.
 • Interpersonalni i intrapersonalni sukobi.
 • Sukob – nepoželjni ili/i poželjni i oblik socijalne interakcije?!
 • Uzroci i povodi sukoba.
 • Emocije i sukob.
 • Što dovodi do jačanja sukoba?
 • Što dovodi do slabljenja sukoba?
 • Psihologijski okvir - kontekst u kojem djelujemo prilikom sukoba.
 • Konstruktivno rješavanje sukoba.
 • Mogući ishodi sukoba i njihovo naknadno djelovanje na sudionike.
 • Posredovanje u sukobu.
 • Životne vještine važne za konstruktivno rješavanje sukoba.
 • Sukobi i rodna pripadnost sudionika.
 • Sukobi i uloge sudionika.
 • Sukobi i dob sudionika; … etnička pripadnost, obrazovanje…
 • Preventivni programi usmjereni na suzbijanje nasilja i nenasilno rješavanje sukoba.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Tijekom seminara će se:
  Tijekom seminara će se: - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Izbjegavati sukob? Ili ne?!; Osobne karakteristike i njihovo djelovanje na ponašanje u sukobu (temperament, stavovi, predrasude…); Što sam o sukobima naučila/naučio tijekom djetinjstva; Roditelji kao posrednici u rješavanju sukoba; Preventivni programi u obrazovnim institucijama (škole s „nultom tolerancijom“ na nasilje…); - analizirati zadaće - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - raspravljati o osobnom iskustvu - procjenjivati i komentirati individualne osobine koje mogu utjecati na djelovanje u sukobima
 • Tijekom vježbi će se:
  Tijekom vježbi će se: - simulirati situacije sukoba, pratiti i analizirati njihov tijek prema sadržajima iz teorije - vježbati komunikacijske vještine - analizirati primjeri sukoba: - pratiti tijek emocija, - utjecaje koji su doprinijeli jačanju/slabljenju sukoba, - obilježja komunikacije, - prepoznavati obilježja u kontekstu psihologijskog okvira - pronalaziti načini konstruktivnog rješavanja sukoba - … - vježbati uloga posrednika - vježbati prepoznavanje i zauzimanje stajališta pojedinih sudionika sukoba (djelovanje iz pozicije „drugog“) - …

Osnovna literatura

 • Ajduković, N. Pečnik, R. (1994). Nenasilno rješavanje sukoba, Zagreb: Alinea
 • Nelson-Jones, R. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska literatura

 • Brown, R. (2006). Grupni procesi, Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Pennington, D.C. (2008). Osnove socijalne psihologije, Jastrebarsko:Naklada Slap

Slični predmeti

 • Kolegiji naziva sa ključnim riječima: sprečavanje, prevencija, sukob, nasilje. Nositelju nisu poznati, osim u drugom kontekstu na Rehabilitacijsko edukacijskom fakultetu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 0 0
Seminar 15 0 0
Vježbe (jezici, tzk) 15 0 0
Nema definiranih ispitnih rokova

Nenasilno rješavanje sukoba - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata: po eliminacijskom modelu


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost, angažiranost (na nastavi, forumu, pretraživanju izvora …)20
Zadaće20
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 60 +
3. kolokvij + 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se redovito obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
Uvjet za potpis
4 izostanka Javiti se nastavniku u roku 7 dana od dana kad je evidentiran četvrti izostanak. Zadatak za nadoknadu može biti u obimu do 2 sata rada studenta. Dodatnu obavezu treba realizirati u roku 14 dana od zadavanja obaveze ili ako se radi o izostanku pri kraju semestra, do kraja trećeg međuispitnog razdoblja.
Prisustvovanje na vježbama Na svim vježbama se redovito provjerava prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka.
Uvjet za potpis
3 izostanka Javiti se nastavniku u roku 7 dana od dana kad je evidentiran treći izostanak.
Zadatak za nadoknadu može biti u obimu do 2 sata rada studenta.
Dodatnu obavezu treba realizirati u roku 14 dana od zadavanja obaveze ili ako se radi o izostanku pri kraju semestra, do kraja trećeg međuispitnog razdoblja.
Aktivnost, angažiranost (na nastavi, forumu, pretraživanju izvora …) 20 10 Student može kroz različite oblike aktivnosti doprinositi izvođenju kolegija: diskusijom u nastavi, izradom rječnika, prikupljanjem dodatnih materijala i odlaganjem na stranice kolegija…
Aktivnost treba biti kontinuirana, a vrednuju nju studenti i nastavnik.
Uvjet za potpis
Nadoknade za ovaj oblik praćenja nema.
Zadaće 20 10 Broj zadaća određuje se u svakoj nastavnoj godini prema dogovoru sa studentima.
Bodovi se raspodjeljuju ovisno o zahtjevnosti zadaće.
Rješenja zadaća provjeravaju se tijekom predavanja, seminara i preko sustava za e-učenje. Svaki student treba moći predstaviti svaku svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za potpis
Za zadaće koje nisu predane na vrijeme nema nadoknađivanja novim zadaćama.
1. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja
3. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja


Nenasilno rješavanje sukoba - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Opcija:  Pohađanje predavanja i seminara nije obaveza no student se mora uključiti u sustav – prijaviti se profesoru, upoznati uvjete, preuzeti zadatke …

Bude li veća grupa izvanrednih studenata organizirati će se konzultativni oblik nastave u trajanju 10 sati.

Izvanredni student mora izraditi zadaće i predati ih najkasnije dva tjedna prije izlaska na ispit. Sve zadaće moraju biti pozitivno ocjenjene. Ako nisu pozitivno ocjenjene, studentu se daje rok u kojem ih treba ispraviti. Ispravljati  može samo jednom. Za ispravljene zadaće može dobiti najviše pola od predviđenog broja bodova.

Ne stekne  li student minimalni broj bodova predviđenih za angažiranost i za zadaće ne može dobiti potpis niti prijaviti ispit.

Student može izlaziti na kolokvije u rokovima za redovite studente. U slučaju da ne položi neki od kolokvija primjenjuju se mogućnosti koje vrijede za redovite studente.

Ako je  položio gradivo izlazeći na kolokvije i obavio ostale obaveze, upis ocjene i potpis će se izvršiti u prvom ispitnom roku (kada se upisuju rezultati kontinuiranog praćenja).

Ako nije riješio neku od obaveza (zadaće)  upis ocjene i potpis će se izvršiti  u prvom roku u kojem može prijaviti ispit nakon što obavi obaveze .

Ako student nije položio gradivo izlazeći na kolokvije ispit može prijaviti nakon što obavi ove obaveze (angažiranost i pozitivno ocjenjene zadaće).


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost, angažiranost (na forumu, pretraživanju izvora, izrada rječnika, pronalaženje materijala…) (min. 6)10
Domaće zadaće (min. 15)30
Kolokviji (min 10 + 10 + 10)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Aktivnost, angažiranost: izvanredni studenti mogu se angažirati u svim oblicima aktivnosti predviđenim za redovne studente koji nisu vezani uz fizičko prisustvovanje nastavi – minimalni broj bodova je 6

Zadaće:  30 bodova (bodovi se dodjeljuju ovisno o zahtjevnosti zadaće) – minimalni broj bodova je 15

Kolokviji: 60 bodova (20 po kolokviju). Mogući broj bodova na kolokviju svodi se na skalu od 20.

 

U svim elementima praćenja koriste se kriteriji minimalnog broja bodova kao i za redovne studente.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh