FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Praksa u posebnim uvjetima npp:93144

Engleski naziv

Internship in Special Conditions

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Omogućiti studentima da izravno upoznaju posebnosti učenja i poučavanja u uvjetima izvan redovnih odgojno-obrazovnih institucija i pripreme se za mogućnost rada u takvim programima.

Nastava

Vježbe (jezici, tzk)
55sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati posebnosti u radu i ponašanju nastavnika koji rade s tim polaznicima
 • Uočiti posebnosti/individualne razlike polaznika tih ustanova
 • Upoznati prilagodbe ICT i druge opreme koja se koristi u radu s tim polaznicima
 • Upoznati uvjete i način rada nastavnika u posebnim uvjetima, po individualiziranom, prilagođenom programu
 • Usporediti organizaciju nastavnog sata i odabranih oblika rada u redovnom sustavu obrazovanja i institucijama u kojima su posebni uvjeti

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze.
  Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze. Obavezno hospitiraju u: - Centru izvrsnosti za informatiku, - VI. osnovnoj školi u Varaždinu (škola koja je prostorno i kadrovski opremljena za prijem i rad s djecom s posebnim potrebama/teškoćama) - „Školi u bolnici“ (u Varaždinskim Toplicama, polaznici su djeca na dugotrajnijem liječenju) - odjeljenju za djecu s teškoćama u ponašanju (u školi u Varaždinskim Toplicama) - Centru „Tomislav Špoljar“(polaznici su učenici s izraženijim teškoćama i kombiniranim smetnjama), a uz dogovor s nositeljem kolegija mogu i u drugim uvjetima – kao volonteri u udrugama koje opismenjavaju (ICT) osobe treće dobi ili djecu predškolske dobi, u ustanovama koje realiziraju programe edukacije za poduzeća i sl. Popis institucija u kojima obavezno hospitiraju može se mijenjati. Praksa se realizira tijekom mjeseca studenog, prosinca, siječnja i po potrebi veljače.. Izrada zadaća: prije polaska na praksu student će dobiti zadatak iz predmeta: Didaktika 2, Metodika nastave informatike 2 i Psihologija učenja i poučavanja/Osnove opće i razvojne psihologije. Izrada izvješće s prakse. Izvješće je dokument u kojem student vodi dnevnik prakse, iznosi zapažanja, komentare, stavove, propituje moguća reagiranja, razmišlja o svojem ponašanju u slučaju da se nađe u sličnoj situaciji i dokumentira realizaciju ostalih zadataka iz Naputka.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sadržaj vježbi nije moguće definirati jer se izvode u obliku hospitacija.
  Sadržaj vježbi nije moguće definirati jer se izvode u obliku hospitacija. Najmanje dva puta tijekom hospitacija predviđena je rasprava o obavljenoj školskoj praksi u grupi studenata – polaznika kolegija.

Osnovna literatura

 • Obavezna literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika I i II, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike I, Nenasilno rješavanje sukoba

Dopunska literatura

 • Dopunska literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika I i II, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike I, Nenasilno rješavanje sukoba

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.
 • Psihologija učenja i poučavanja
  Povećavati uspješnost polaznika u aktivnostima učenja i poučavanja, pronalaženjem i primjenjivanjem učinkovitih individualnih strategija učenja i poučavanja.
 • Školska praksa 1
  Omogućiti studentima da izravno upoznaju nastavnu praksu u srednjim školama, aktivnosti i zaduženja nastavnika, uspoređuju pristupe i postupke različitih nastavnika i osmisle svoja ponašanja i nastavnu praksu u %22stvarnim-simuliranim%22 uvjetima.

Slični predmeti

 • Slični kolegiji koji se izvode u sličnom opsegu i sadržju na različitim fakultetima i vrednuju istim brojem ECTS bodova.
 • Neki kolegiji na Rehabilitacijsko edukacijskom fakultetu pokrivaju tu tematiku ali u drugom kontekstu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Laboratorijske vježbe 11 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh