FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Psihologija razrednog odjeljenja npp:93145

Engleski naziv

Psychology in the Classroom

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Osposobiti učitelje za strukturiranje i vođenje razrednog odjeljenja . Podići razinu interpersonalnih i intrapersonalnih kompetencija nastavnika.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Djelovati na proces strukturiranja grupe/razrednog odjeljenja i procese grupne dinamike u njemu
 • Kvalitetno pripremiti stručne ekskurzije, izlete, putovanja i slične aktivnosti
 • Primjenjivati djelotvorne postupke uspostavljanja i održavanja discipline
 • Primjenjivati primjerene/kvalitetne postupke upravljanja razrednim odjeljenjem
 • Utvrđivati dimenzije ozračja razrednog odjeljenja i djelovati na njih
 • Voditi poslove razrednika i surađivati sa roditeljima

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije

Sadržaj predavanja

 • Razredno odjeljenje kao socijalna formacija
  1.1. Strukturiranje razrednog odjeljenja 1.2. Problemi odnosa pojedinac-grupa 1.3. Ispitivanje strukture odnosa u grupi (razrednom odjeljenju); sociometrijski postupak 1.4. Stilovi vođenja/upravljanja razrednim odjeljenjem i njihov utjecaj na odnose u grupi
 • Dimenzije razrednog ozračja:
  - interakcije nastavnika i učenika - socijalno ozračje - ozračje natjecanja i suradnje - emocionalno ozračje
 • Školska (ne)disciplina
 • Razredništvo
 • Suradnja s roditeljima
 • Organizacija stručnih ekskurzija, izleta, putovanja

Sadržaj seminara/vježbi

 • Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima.
  Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara će se: - izlagati seminarski radovi - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Percepcija nastavničkog poziva; Osobno i profesionalno – može li se razdvojiti u ulozi nastavnika?; Mladi nastavnik – status u razredu, zbornici, kod roditelja…; - analizirati zadaće - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - raspravljati o osobnom iskustvu - analizirati Izvješća - procjenjivati i komentirati individualne osobine i njihovo djelovanje na ponašanje u ulozi nastavnika, razrednika

Osnovna literatura

 • Andrilović, V., Čudina-Obradović, M.(1994); Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga. (str. 123 – 186)
 • Vizek-Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović-Štetić, V.; Miljković, D. Psihologija obrazovanjaIEP, Zagreb, 2003. (str. 271 – 319)

Dopunska literatura

 • Feinstein, S. (2005); Tajne tinejdžerskog mozga. Zagreb: Naklada Kosinj. (odabrana poglavlja)
 • Glasser, W. (1994); Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
 • Rađenović, A., Smiljanić M. (2007); Priručnik za razrednike. Zagreb: Alinea.
 • Shaw, R. (2009); Epidemija popustljivog odgoja. Zagreb:V.B.Z.

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.
 • Psihologija učenja i poučavanja
  Povećavati uspješnost polaznika u aktivnostima učenja i poučavanja, pronalaženjem i primjenjivanjem učinkovitih individualnih strategija učenja i poučavanja.

Slični predmeti

 • Autoru i recenzentima programa kolegija nisu poznati.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh