FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Psihologija razrednog odjeljenja npp:93145

Engleski naziv

Psychology in the Classroom

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Osposobiti učitelje za strukturiranje i vođenje razrednog odjeljenja . Podići razinu interpersonalnih i intrapersonalnih kompetencija nastavnika.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Djelovati na proces strukturiranja grupe/razrednog odjeljenja i procese grupne dinamike u njemu
 • Kvalitetno pripremiti stručne ekskurzije, izlete, putovanja i slične aktivnosti
 • Primjenjivati djelotvorne postupke uspostavljanja i održavanja discipline
 • Primjenjivati primjerene/kvalitetne postupke upravljanja razrednim odjeljenjem
 • Utvrđivati dimenzije ozračja razrednog odjeljenja i djelovati na njih
 • Voditi poslove razrednika i surađivati sa roditeljima

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije

Sadržaj predavanja

 • Razredno odjeljenje kao socijalna formacija
  1.1. Strukturiranje razrednog odjeljenja 1.2. Problemi odnosa pojedinac-grupa 1.3. Ispitivanje strukture odnosa u grupi (razrednom odjeljenju); sociometrijski postupak 1.4. Stilovi vođenja/upravljanja razrednim odjeljenjem i njihov utjecaj na odnose u grupi
 • Dimenzije razrednog ozračja:
  - interakcije nastavnika i učenika - socijalno ozračje - ozračje natjecanja i suradnje - emocionalno ozračje
 • Školska (ne)disciplina
 • Razredništvo
 • Suradnja s roditeljima
 • Organizacija stručnih ekskurzija, izleta, putovanja

Sadržaj seminara/vježbi

 • Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima.
  Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara će se: - izlagati seminarski radovi - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Percepcija nastavničkog poziva; Osobno i profesionalno – može li se razdvojiti u ulozi nastavnika?; Mladi nastavnik – status u razredu, zbornici, kod roditelja…; - analizirati zadaće - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - raspravljati o osobnom iskustvu - analizirati Izvješća - procjenjivati i komentirati individualne osobine i njihovo djelovanje na ponašanje u ulozi nastavnika, razrednika

Osnovna literatura

 • Andrilović, V., Čudina-Obradović, M.(1994); Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga. (str. 123 – 186)
 • Vizek-Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović-Štetić, V.; Miljković, D. Psihologija obrazovanjaIEP, Zagreb, 2003. (str. 271 – 319)

Dopunska literatura

 • Feinstein, S. (2005); Tajne tinejdžerskog mozga. Zagreb: Naklada Kosinj. (odabrana poglavlja)
 • Glasser, W. (1994); Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
 • Rađenović, A., Smiljanić M. (2007); Priručnik za razrednike. Zagreb: Alinea.
 • Shaw, R. (2009); Epidemija popustljivog odgoja. Zagreb:V.B.Z.

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.
 • Psihologija učenja i poučavanja
  Povećavati uspješnost polaznika u aktivnostima učenja i poučavanja, pronalaženjem i primjenjivanjem učinkovitih individualnih strategija učenja i poučavanja.

Slični predmeti

 • Autoru i recenzentima programa kolegija nisu poznati.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 1 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Psihologija razrednog odjeljenja - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata: po eliminacijskom modelu


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost, angažiranost (na nastavi, forumu, pretraživanju izvora …)5
Seminar12
Prezentacija5
Zadaće8
Kolokviji70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 60 +
3. kolokvij + 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se redovito obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljen je izostanak sa pola od fonda sati predavanja (ne određuje se kao broj sati jer predmet se može izvoditi sa 50% satnice).
Uvjet za potpis
Javiti se nastavniku u roku 7 dana od dana kad je evidentiran izostanak izvan dozvoljenog fonda sati. Zadatak za nadoknadu može biti u obimu do 8 sati rada studenta.
Dodatnu obavezu treba realizirati u roku 14 dana od zadavanja obaveze ili ako se radi o izostanku pri kraju semestra, do kraja trećeg međuispitnog razdoblja.
Prisustvovanje na seminarima Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je izostanak sa pola od fonda sati predavanja (ne određuje se kao broj sati jer predmet se može izvoditi sa 50% satnice).
Uvjet za potpis
Javiti se nastavniku u roku 7 dana od dana kad je evidentiran izostanak izvan dozvoljenog fonda sati. Zadatak za nadoknadu može biti u obimu do 8 sati rada studenta. Dodatnu obavezu treba realizirati u roku 14 dana od zadavanja obaveze ili ako se radi o izostanku pri kraju semestra, do kraja trećeg međuispitnog razdoblja.
Aktivnost, angažiranost (na nastavi, forumu, pretraživanju izvora …) 5 2 Student može kroz različite oblike aktivnosti doprinositi izvođenju kolegija: diskusijom u nastavi, izradom rječnika, prikupljanjem dodatnih materijala i odlaganjem na stranice kolegija…
Aktivnost treba biti kontinuirana, a vrednuju nju studenti i nastavnik.
Uvjet za potpis
Nadoknade za ovaj oblik praćenja nema.
Seminar 12 6 Student u prvih šest tjedna nastave predlaže temu ili područje iz kojeg želi raditi seminar odlaganjem koncepta na stranicu predmeta. Po odobrenju teme piše seminarski rad.
Pismeni rad mora postaviti na Web unutar roka zadanog pri definiranju teme.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Uvjet za potpis


Za seminar nema nadoknade.
Ako za seminarski rad ne dobije 6 bodova, pristupniku se sugeriraju nužne ispravke i određuje rok u kojem ih treba obaviti. Broj bodova koje dobije u ponovljenom postupku umanjuje se za (zaokruženo) 20%. Postupak se može primijeniti samo jednom.
Prezentacija seminara 5 3 Prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u terminu dogovorenom najmanje 7 dana prije izlaganja.
U ovom se elementu boduje i ppt i izlaganje.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Uvjet za potpis
Za prezentaciju nema nadoknade. Ako prezentacija ne dobije 3 boda, određuje se rok u kojem nju treba promijeniti. Za promijenjenu prezentaciju student može dobiti najviše 1 bod.
Zadaće 8 4 Broj i teme zadaća određuju se u svakoj nastavnoj godini posebno.prema dogovoru sa studentima.
Bodovi se raspodjeljuju ovisno o zahtjevnosti zadaće.
Zadaće se provjeravaju tijekom predavanja, seminara i preko sustava za e-učenje. Svaki student treba moći predstaviti svaku svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za potpis
Za zadaće koje nisu predane na vrijeme nema nadoknađivanja novim zadaćama.
1. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 25 12 Pismeno ispitivanje znanja zadatcima različitih tipova.
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 25 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja
3. kolokvij 25 12 Pismeno ispitivanje znanja zadatcima različitih tipova.
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 25 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja


Psihologija razrednog odjeljenja - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Opcija:  Pohađanje predavanja i seminara nije obaveza no student se mora uključiti u sustav – javiti se profesoru u roku tri tjedna od početka nastave, upoznati uvjete, preuzeti zadatke …

Izvanredni student mora izraditi zadaće ili zadaće i seminarski rad i predati ih najkasnije dva tjedna prije izlaska na ispit. Svi elementi moraju biti pozitivno ocjenjeni  Ako nisu pozitivno ocjenjeni, studentu se daje rok u kojem ih treba ispraviti. Ispravljati  ih može samo jednom. Za ispravljene elemente može dobiti najviše pola od predviđenog broja bodova.

Ne stekne  li student minimalni broj bodova predviđenih za angažiranost i za zadaće ne može dobiti potpis niti prijaviti ispit.

Student može izlaziti na kolokvije u rokovima za redovite studente. U slučaju da ne položi neki od kolokvija primjenjuju se mogućnosti koje vrijede za redovite studente.

Ako je  položio gradivo izlazeći na kolokvije i obavio ostale obaveze, upis ocjene i potpis će se izvršiti u prvom ispitnom roku (kada se upisuju rezultati kontinuiranog praćenja).

.Ako nije riješio neku od obaveza (zadaće)  upis ocjene i potpis će se izvršiti  u prvom roku u kojem može prijaviti ispit nakon što obavi obaveze .

Ako student nije položio gradivo izlazeći na kolokvije ispit može prijaviti nakon što obavi ove obaveze (angažiranost i pozitivno ocjenjene zadaće).


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost, angažiranost (na forumu, pretraživanju izvora, izrada rječnika, pronalaženje materijala…) (min. 6)10
Zadaće ili zadaće i seminar (min. 15)20
Kolokviji (min 10 + 12 + 12)70
ZBROJ100


Aktivnost, angažiranost: izvanredni studenti mogu se angažirati u svim oblicima aktivnosti predviđenim za redovne studente koji nisu vezani uz fizičko prisustvovanje nastavi – minimalni broj bodova je 6

Zadaće ili seminar i zadaće:  20 bodova (bodovi se dodjeljuju ovisno o zahtjevnosti zadaće) – minimalni broj bodova je 15

Kolokviji: 70 bodova (20 odnosno 25 po kolokviju). Mogući broj bodova na kolokviju svodi se na skalu od 20 ili 25.

U svim elementima praćenja koriste se kriteriji minimalnog broja bodova kao i za redovne studente.

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh