FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Računalna grafika npp:93146

Engleski naziv

Computer Graphics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hip Ivan Predavanje 15 1 1
Horvat Damir Laboratorijske vježbe 15 2 3
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Računalna grafika - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji50
Domaće zadaće25
Seminar10
Projekt15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je održan seminar i obranjen projekat.

Uvjet za potpis je aktivno sudjelovanje na barem 7 laboratorijskih vježbi.

 Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 90 +
Seminar + +
Projekt + +
Zadaće + + + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Rješavanje problemskih zadataka i implementacija rješenja na računalu. Zadaci se rješavaju u laboratoriju na računalima. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Rješavanje problemskih zadataka i implementacija rješenja na računalu. Zadaci se rješavaju u laboratoriju na računalima. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 25 Tijekom semestra predviđeno je 7 tjednih domaćih zadaća koje donose po 3 boda i posljednja, osma, koja donosi 4 boda. Zadaci su koncipirani tako da pripremaju studente na zadatke s kojima će se susresti na kolokvijima i uvijek se traži implementacija rješenja na računalu u vidu funkcionalnog programa. Izvorni kod rješenja učitava se na Moodle. Nadoknada nije predviđena.
Seminar 10 Studenti odabiru jednu od ponuđenih tema ili sami predlaže temu seminara. Umjesto predaje seminara u pismenom obliku, sadržaj seminara treba pripremiti kao mrežnu stranicu te prezentirati seminar pred kolegama studentima u zadanom terminu.
Projekt 15 Studenti unutar zadanih okvira osmisle vlastitu temu projekta. Obrada teme sastoji se od izrade složenijeg računalnog programa koji koristi neke od suvremenih tehnologija u domeni računalne grafike. Poželjno je da projekt bude praktična ilustracija teme koja je prezentirana na seminaru. Od studenta se očekuje da prezentira funkcionalnost programa i objasni detalje implementacije te izvorni kod projekta s pratećom dokumentacijom učita na Moodle.
ZBROJ 100


Za potpis je potrebno aktivno sudjelovanje na barem 7 laboratorijskih vježbi.

Računalna grafika - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji50
Domaće zadaće25
Seminar10
Projekt15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je održan seminar i obranjen projekat.

Uvjet za potpis je aktivno sudjelovanje na barem 7 laboratorijskih vježbi.

 Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 90 +
Seminar + +
Projekt + +
Zadaće + + + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Rješavanje problemskih zadataka i implementacija rješenja na računalu. Zadaci se rješavaju u laboratoriju na računalima. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Rješavanje problemskih zadataka i implementacija rješenja na računalu. Zadaci se rješavaju u laboratoriju na računalima. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 25 Tijekom semestra predviđeno je 7 tjednih domaćih zadaća koje donose po 3 boda i posljednja, osma, koja donosi 4 boda. Zadaci su koncipirani tako da pripremaju studente na zadatke s kojima će se susresti na kolokvijima i uvijek se traži implementacija rješenja na računalu u vidu funkcionalnog programa. Izvorni kod rješenja učitava se na Moodle. Nadoknada nije predviđena.
Seminar 10 Studenti odabiru jednu od ponuđenih tema ili sami predlaže temu seminara. Umjesto predaje seminara u pismenom obliku, sadržaj seminara treba pripremiti kao mrežnu stranicu te prezentirati seminar pred kolegama studentima u zadanom terminu.
Projekt 15 Studenti unutar zadanih okvira osmisle vlastitu temu projekta. Obrada teme sastoji se od izrade složenijeg računalnog programa koji koristi neke od suvremenih tehnologija u domeni računalne grafike. Poželjno je da projekt bude praktična ilustracija teme koja je prezentirana na seminaru. Od studenta se očekuje da prezentira funkcionalnost programa i objasni detalje implementacije te izvorni kod projekta s pratećom dokumentacijom učita na Moodle.
ZBROJ 100


Za potpis je potrebno aktivno sudjelovanje na barem 7 laboratorijskih vježbi.

 

Napomena

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali laboratorijske vježbe, kolokviji i sve ostale aktivnosti obavezne su kao i kod redovitih studenata, te je bodovanje i ocjenjivanje prema istim pravilima koja vrijede za redovite studente.

 

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti nositelju kolegija radi dogovora o izvršenju obaveza.

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh