FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Sustavi za elektroničko učenje npp:93147

Engleski naziv

E-learning Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Svrha ovog kolegija je upoznavanje principa i specifičnosti elektroničkog učenja, tehnologija i procesa na kojima se ono temelji te različitih mogućnosti primjene, u svrhu kompetencije za razvoj takvih sustava i upravljanje procesima primjene. Cilj vježbi: Upoznavanje praktičnih rješenja, stjecanje konkretnih znanja i kompetencije za razvoj tih sustava, poznavanje načina na koji se elektroničko učenje primjenjue, te mogućnost provođenja istraživanja na tom području.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i vrednovati e-tečaj primjenom modela vredovanja kvalitete
 • definirati elektroničko učenje i analizirati njegov kontekst u odnosu na ostale vrste učenja
 • definirati instrukcijski dizajn i usporediti modele instrukcijskog dizajna
 • identificirati i primijeniti prikladne tehnologije i metodologije u elektroničkom učenju
 • identificirati oblike e-učenja prema načinu i intenzitetu korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • identificirati različite modele i pristupe učenju u e-obrazovanju
 • izraditi e-tečaj pomoću ADDIE modela instrukcijskog dizajna i implementirati ga u Moodle sustav za e-učenje
 • izrađivati obrazovne materijale primjenom principa kognitivne teorije multimedijskog učenja
 • moći upravljati Moodle sustavom za e-učenje
 • objasniti i primijeniti modele vrednovanja kvalitete u e-obrazovanju
 • objasniti i primijeniti standarde za opis sadržaja u sustavima za upravljanje e-učenjem
 • objasniti i primijeniti svojstva validacije i testiranja primjenom sustava za e-učenje
 • objasniti različite teorije i klasificirati učenike prema stilovima učenja
 • usporediti vrste, arhitekture i svojstva sustava za upravljanje e-učenjem

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i usporediti računalne Web i desktop alate za prezentaciju informacija i primijeniti ih u nastaviAnalizirati i usporediti računalne Web i desktop alate za prezentaciju informacija i primijeniti ih u nastavi
 • Analizirati, preporučiti, implementirati i koristiti sustave za e-učenje u skladu s metodičkim i pedagoškim principima Analizirati, preporučiti, implementirati i koristiti sustave za e-učenje u skladu s metodičkim i pedagoškim principima
 • Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Voditi interdisciplinarni tim i raditi u takvom timuVoditi interdisciplinarni tim i raditi u takvom timu

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Karakteristike, ciljevi i procesi učenja uz pomoć tehnologije. Formalni, neformalni i informalni oblici elektroničkog učenja s naglaskom na računalno potpomognuto učenje i učenje na daljinu. Motivacija i pogodnosti. Mogući načini tehnološki podržanog učenja te razlike u odnosu na klasične oblike učenja.
 • Stilovi učenja
  Stilovi, teorije i procesi učenja: raznolikost pristupa, tehnološki uvjetovani pristupi, klasifikacija (Kolbov eksperimentalni model, teorija višestruke inteligencije, indikator tipa Myers-Briggs, vizualnoauditorno- kinestatički model, VARK stilovi učenja, model prednosti načina, pregled stilova učenja, indeks stilova učenja). Principi i pristupi učenju (principi psihologije ponašanja, kognitivni principi, konstruktivističko-objektivistički principi). Taksonomije medija, modificirani model Martin i Heller, te primjena na sustave za elektroničko učenje. Timski rad i promocija suradnje u učenju.
 • Principi elektroničkog učenja
  Primjena multimedijskih principa u učenju: doticaj, modalnost, redundancija, koherencija, personalizacija. Svojstva sustava za učenje: uvod, funkcije instruktora/nastavnika, prezentacija informacija, pomoć, programi, ostale funkcije. Dizajn procesa učenja. Priprema obrazovnog sadržaja i vođenje nastave te potrebni specijalistički stručnjaci: dizajner sučelja, grafički dizajner, producent medija, instrukcijski dizajner, Web programer, voditelj projekta.
 • Tehnologije i metodologije
  Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije. Metodologije: tutorijali (uvodi, pitanja, ocjenjivanje odgovora, vraćanje rezultata, organizacija i niz programskih dijelova, upravljanje instruktora/nastavnika), hipermedija (struktura hipermedije, formati, hipermedijske baze podataka, navigacija i orijentacija, podrška učenja i stilova učenja), uvježbavanje (osnovne procedure, teme, izbor tema i procedure nizanja, povratna veza, grupiranje tema, motivacija učenika, pohrana podataka, prekid programa, prednosti multimedijskog uvježbavanja), simulacije (vrste, čimbenici, dizajn i razvoj simulacije), igre (primjeri, čimbenici, stvaranje i korištenje igara); testovi (razvoj testova, administracija testova, čimbenici), učenje temeljeno na Webu (principi, uporaba, problemi, prednosti). Izbor alata.
 • Procesi podučavanja i učenja na daljinu
  Preduvjeti kod polaznika za primjenu učenja na daljinu. Definiranje kvalitetnog silabusa: svrha i cilj, izbor prikladnog materijala za čitanje, teme koje će se obraditi, očekivano tjedno (ili ukupno) vrijeme rada polaznika, terminski plan aktivnosti, kriteriji kod evaluacije rada i znanja, pravila ponašanja prilikom korištenja komunikacijskih alata. Instrukcijski dizajn. Definiranje interakcije polaznika i obrazovnog sadržaja. Uloga instruktora/nastavnika. Hibridni i cjeloviti modeli učenja na daljinu, prednosti i nedostaci. Osobine hibridnog modela učenja prema usmjerenju na: vještine, stavove i kompetencije. Vrste i osobine asinkronih i sinkronih oblika komuniciranja (e-mail, pretplatnička/diskusijska lista, forum, brbljaonica, stolna videokonferencija, elektronička ploča, razmjena datoteka, neposredno slanje poruka). Razlozi odabira i primjene pojedinog načina komuniciranja, vještine aktivnog i pasivnog vođenja diskusija, praćenje komunikacijskih navika polaznika. Praćenje rada polaznika prema aktivnostima i navikama. Mogućnosti primjene telekonferencija i videokonferencija kod učenja na daljinu. Organiziranje potrebne potpore polaznicima i instruktorima/nastavnicima. Etička pitanja u učenju na daljinu. Osiguranje privatnosti u radu.
 • Sustavi za upravljanje učenjem
  Osobine, vrste i arhitekture sustava za upravljanje učenjem (LMS). Glavni elementi korisničkog sučelja i njihov vizualni raspored. Integracija multimedijskih objekata i komunikacijskih alata. Internacionalizacija, lokalizacija i personalizacija. Sigurnosni, statistički i administrativni poslovi vođenja procesa učenja na daljinu. Standardi za opis sadržaja (SCORM, LOM). Usporedba i odabir sustava za upravljanje učenjem na temelju postavljenih kriterija. Intelektualno vlasništvo i autorska prava.
 • Validacija i testiranje primjenom sustava za upravljanje učenjem
  Osobine validacija i testiranja primjenom sustava za upravljanje učenjem. Vrste pitanja i njihova primjena: da/ne odgovor, jedan točan odgovor, više točnih odgovora, opisni odgovor, spajanje liste odgovora, klik u slici, povuci i ispusti, simulacijski odgovor, popunjavanje praznina. Načini pravilnog sastavljanja testova korištenjem više vrsti pitanja. Primjena kvizova za samoprovjeru i testova za formalnu provjeru zvanja. Samostalni i timski projekti. Sprečavanje varanja i posljedice za polaznike koji koriste nedopuštena sredstva i metode.
 • Formalni aspekti
  Vjerodostojnost i priznatost formalnih oblika učenja na daljinu. Vrednovanje uspješnosti različitih obrazovnih tehnologija (ACTIONS model). Certifikacija preko Interneta. Prostorni, računalni, programski i organizacijski uvjeti za provođenje testiranja i certificiranja preko Interneta.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE: Opće karakteristike sustava elektroničkog učenja
  Proučiti primjere sustava elektroničkog učenja, nekoliko klasa, te ih analizirati sukladno proširenoj metodi Martin i Heller.
 • Teorije procesa učenja I
  Analizirati i usporediti standardne upitnike za klasifikaciju studenata obzirom na stilove učenja. Ispuniti elektroničke upitnike.
 • Teorije procesa učenja II
  Analizirati i obraditi rezultate ispunjenih upitnika iz prošlih vježbi za sve grupe. U nedostatku navedenih, koristiti prije prikupljene podatke drugih anketa. Koristiti standardne statističke alate, te napraviti izvješća. Komentirati dobivene klase studenata i njihove karakteristike. Predvidjeti njihove preference korištenja različitih tehnika učenja. Predvidjeti dizajn sustava za elektroničko učenje.
 • Principi elektroničkog učenja
  Proučiti primjere sustava elektroničkog učenja sukladno modelu obuhvata principa i funkcija sustava elektroničkog učenja (doticaj, modalnost, redundancija, koherencija, personalizacija, nastavnika, prezentacija informacija, pomoć, programi).
 • Analiza tehnika i metodologije
  Proučiti primjere sustava elektroničkog učenja sukladno modelu načina primjene tehnologije i metodologije (tutorijali, hipermedija, uvježbavanje, simulacije, igre, testovi, učenje temeljeno na Webu, itd.).
 • Analiza i korištenje komunikacijskih alata
  Utvrditi kriterije za analizu komunikacijskih alata. Definirati grupe studenata koje će proučiti pojedine vrste komunikacijskih alata i rangirati ih prema predloženim kriterijima.
 • Analiza i korištenje sustava za upravljanje učenjem
  Utvrditi kriterije za analizu sustava za upravljanje učenjem. Definirati teme za obrazovne sadržaje i kriterije za njihovu analizu. Definirati grupe studenata koje će proučiti pojedini sustav za upravljanje učenjem i sastaviti obrazovni sadržaj za predložene teme. Rangiranje sustava za upravljanje sadržajem prema predloženim kriterijima. Korištenje obrazovnih sadržaja, njihova analiza uz diskusiju.

Osnovna literatura

 • Alessi, S.M.; Trollip, S.R. Multimedia for Learning: Methods and Development. 3rd edition, Allyn and Bacon, Boston, 2001.
 • Mayer, R.E. Multimedia Learning. Cambridge University, Cambridge, 2009.
 • Clark, R.C; Mayer, R.E. e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. Cambridge University, Cambridge, 2008.

Dopunska literatura

 • Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH)
 • International Journal on E-Learning (IJEL)
 • Journal of Interactive Learning Research (JILR)

Slični predmeti

 • Instructional Design (San Diego State University, College of Education)
 • Learning Environment Design (San Diego State University, College of Education)
 • Multimedia & the Learning Experience (University of North London, School of Informatics and Multimedia Technology)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kermek Dragutin Predavanje 2 3 1
Kliček Božidar Predavanje 3 3 1
Plantak Vukovac Dijana Auditorne vježbe 0 0 0
Laboratorijske vježbe 5 3 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh