FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Sustavi za elektroničko učenje npp:93147

Engleski naziv

E-learning Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kermek Dragutin Predavanje 2 3 1
Kliček Božidar Predavanje 3 3 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 5 3 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Sustavi za elektroničko učenje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

CILJEVI PREDMETA
•     upoznavanje principa i specifičnosti elektroničkog učenja, tehnologija i procesa na kojima se ono temelji te različitih mogućnosti primjene
•    stjecanje kompetencija za upravljanje sustavom za elektroničko učenje, razvoj multimedijskih obrazovnih sadržaja i upravljanje procesima primjene

NAČIN RADA:
Nastava na kolegiju izvodi se prema projektnom modelu, tj. u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, auditorne vježbe i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.
Sve aktivnosti studenata bit će praćene i vrednovane, te će doprinositi ukupnom uspjehu na kolegiju "Sustavi za elektroničko učenje". Bodovi se stječu kroz nastavne aktivnosti predavanja, vježbi, kolokvija, e-learning aktivnosti te predaje projekta prikazanima u tablici 1.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi8
Aktivnost na nastavi i Moodle-u12
Zadaće na laboratorijskim vježbama10
Kolokviji30
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji ne ostvare minimalno 50% bodova na kolokvijima (oba kolokvija zajedno) i/ili ne ostvare minimalo 50 bodova kroz kontinuirano praćenje, obvezni su pristupiti usmenom dijelu ispita. (Pismeni ispit se ne održava).

Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova, također pristupa usmenom dijelu ispita.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 30 +
2. kolokvij + 100.0 30 +
Projekt + + 30.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 2 Na predavanjima se do 6 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat. Javiti se asistentici nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 14. tjedna semestra. Rok za nadoknadu: zadnji dan 16. tjedna semestra
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 5 3 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka s lab vježbi bez potrebe za isprikom. 3 izostanaka Nema nadoknade prisustvovanja. Za 3 izostanka potrebno je priložiti liječničku potvrdu. Rok za nadoknadu: zadnji dan 16. tjedna semestra
Aktivnost na predavanjima 2 Studenti sudjeluju u diskusijama na predavanjima. Boduju se konstruktivni komentari.
Aktivnost na laboratorijskim vježbama i ELF-u 10 5 Studenti mogu prezentirati temu seminara, sudjelovati u diskusijama na auditornim vježbama, rješavati samoprocjene znanja ili uređivati sadržaj na ELF-u itd. Na različitim aktivnostima potrebno je prikupiti najmanje 5 bodova. Zadnji dan 15. tjedna semestra
Zadaće na laboratorijskim vježbama 10 5 Student treba samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (ili nadoknaditi kod kuće) i postaviti na web unutar zadanog roka. Rješenja zadaća provjeravaju se tijekom laboratorijskih vježbi, a nadoknade preko sustava za e-učenje. Predati sve zadaće koje nisu odrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadnji dan 14. tjedna semestra
1. kolokvij 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje (klasičan ispit).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje (klasičan ispit). Ili pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora i sl. na Moodle-u.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 40 3 Samostalni ili timski projekt čiju temu student treba prijaviti najkasnije do kraja 6. tjedna semestra. Student treba izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se predaje u dvije faze: inicijalni prijedlog u 2. međuispitnom razdoblju (ostvariti minimalno 3 od 5 bodova) i obrana projekta na kraju 3. međuispitnog razdoblja prema objavljenim terminima.


1. Prisustvovanje nastavi (model A)
-    za maksimalan broj bodova potrebno je ostvariti više od 60% dolazaka na nastavu
-    maksimalni bodovi: 8

2. Aktivnost na nastavi i Moodle-u (model A)
-    studenti mogu sudjelovati u više aktivnosti, od koji je obavezno prezentiranje teme na auditornim vježbama, dok je opcionalna izrada seminarskog rada, rješavanje online testova i diskusija na auditornim vježbama
-    bodovi: maksimalno 12 (do 5 boda za prezentiranje, 5 za izradu seminara, 2 za diskusije na vježbama i 5 rješavanje testova samoprocjene znanja)

3. Zadaće na laboratorijskim vježbama (model A i B)
-    model A: laboratorijske vježbe izvode se na računalima u trajanju od 30 školskih sati. Evidentira se i boduje dolazak na vježbe te uspješno riješen/izrađen zadatak. Zadatak koji nije dovršen na vježbama treba dovršiti i predati na Moodle do početka sljedećih vježbi, a najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.
-    bodovi: 10
-    model B: na Moodle-u će biti označeni zadaci koje studenti trebaju izraditi i predati najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka

4. Kolokviji (model A)
-    kolokviji će se održati se na Moodle-u u unaprijed dogovorenom terminu
-    na kolokvijima je potrebno postići ukupno 50% bodova za prolaznu ocjenu
-    bodovi: 30
-    studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova na kolokvijima trebaju usmeno odgovarati bez obzira na bodove iz ostalih aktivnosti

5. Projektni zadatak (model A i B)
-    projektni zadatak sastoji se od kritičkog prikaza znanstvenog članak vezanog uz e-učenje te izrade obrazovnih materijala i e-tečaja na Moodle-u za temu prema izboru. Tema projekta treba se odnositi na informacijsko-komunikacijske tehnologije ili na dio nastavnog sadržaja jednog predmeta osnovne ili srednje škole.
-    prijava teme projekta i naputci za izradu projekta nalaze se na Moodle-u u cjelini "Projektni zadatak"
-    projektni zadatak izrađuje se u timu od dvoje studenata, a iznimno samostalno (po odobrenju)
-    projektna dokumentacija predaje se na Moodle-u tjedan dana prije ispitnog roka i brani u za to predviđenim terminima. Svi obrazovni materijali koji se implementiraju u e-tečaj (prezentacije, dokumenti .doc, .pdf, video materijali itd.) predaju se na CD-u prilikom obrane projekta.
-    bodovi: 40

 

Sustavi za elektroničko učenje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

NAČIN RADA:

 

Nastava na kolegiju izvodi se prema projektnom modelu, tj. u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, auditorne vježbe i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.
Sve aktivnosti studenata bit će praćene i vrednovane, te će doprinositi ukupnom uspjehu na kolegiju "Sustavi za elektroničko učenje". Krajnji cilj je da svaki student kontinuiranim radom tijekom semestra prikupi što više bodova koji utječu na konačnu ocjenu iz kolegija na usmenom dijelu ispita. Bodovi se stječu kroz nastavne aktivnosti predavanja, vježbi, aktivnosti e-učenja te predaje projekta.

 

Stečeni bodovi vrijede samo za ispitne rokove u siječnju i veljači. Na ostalim ispitnim rokovima student je obvezan izaći na usmeni ispit.


Za izvanredne studente na raspolaganju su dva modela rada: Model A i Model B

Model A - za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (vidi uvjete praćenja za redovne studente)
Model B - za izvanredne studente koji zbog poslovnih obveza ne mogu steći ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede pravila definirana u nastavku


Student se unutar prva tri tjedna nastave mora javiti predmetnom nastavniku i na ELF-u odabrati model praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnosti na ELF-u10
Projekt40
Usmeni ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji ne ostvare minimalno 50% bodova na kolokvijima (oba kolokvija zajedno) i/ili ne ostvare minimalo 50 bodova kroz kontinuirano praćenje, obavezni su pristupiti usmenom dijelu ispita. (Pismeni ispit se ne održava).
Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova, također pristupa usmenom dijelu ispita.  


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA ISPIT

 1. Aktivnosti na Moodlu -  student treba sudjelovati na forumima i ostalim aktivnostima na Moodlu te ostvariti najmanje 5 bodova.
  Aktivnosti na Moodlu potrebno je odraditi najkasnije 10 dana prije ispitnog roka.
   
 2. Projekt izrade e-tečaja
 • student prijavljuje temu projekta na forumu kolegija do kraja semestra
 • projektni zadatak sastoji se od izrade obrazovnih materijala (e-tečaja) za temu prema izboru, prikazanih u Moodle-u, nekom drugom LMS-u/coursware alatu prema izboru ili kao samostalne web stranice. E-tečaj je potrebno izraditi prema principima teorije multimedijskog učenja i ADDIE modelu instrukcijskog dizajna te faze razvoja opisati u dokumentaciji.
 • projektna dokumentacija sastoji se od 2 dijela:
  1. kritičkog prikaza znanstvenog članka - proširivanje znanja literaturom o tematici e-učenja,  
  2. dokumentiranja razvoja e-tečaja (projektnog zadatka) - razvoj aplikacije treba biti dokumentiran prema ADDIE metodi.
 • tema projektnog zadatka može biti jedna od slijedećih:
  • izrada e-tečaja kao potpora nastavnom sadržaju za jednu nastavnu cjelinu predmeta u osnovnoj ili srednjoj školi, ili tema iz područja ICT-a

  • rad na stvarnom projektu e-učenja: izrada multimedijskih specifičnih obrazovnih sadržaja

 • projekt se izrađuje samostalno ili u timu (2-3 studenta). Troje studenata u timu odobrit će se samo ako se radi o složenijem projektu većeg opsega ili o izradi e-tečaja u LMS-u koji nije Moodle.
 • dokumentaciju projekta potrebno je predati na ELF-u najkasnije 5 dana prije ispitnog roka. Prilikom predaje projekta potrebno se javiti na e-mail asistentice radi dogovora termina obrane projekta.


USMENI ISPIT
Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su uspješno obranili projekt.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh