FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Uzorci dizajna npp:93149

Engleski naziv

Design Patterns

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s ponovno korištenim programskim arhitekturama. Mikro arhitekture u obliku uzoraka dizajna bitne su za razumijevanje uočenih problema jer sadržavaju njihov opis, primjenu i primjer programskog koda. Antiuzorcima dizajna prikazuju se primjeri iz loše prakse korištenja uzoraka dizajna. Upoznavanjem raznih vrsta uzoraka dizajna studenti će steći korisna iskustva u rješavanju prepoznatih problema na temelju čega mogu graditi vlastite blokove veće granulacije. Analizom ugrađenih mehanizama u programskim arhitekturama daje se globalni pogled na razvoj složenih programskih sustava, u kojima trebaju postojati različite osobine, kao što je internacionalizacija, lokalizacija, personalizacija, prilagođavanje izabranom mediju i/ili modelu, parametrizacija i slično.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • izabrati, primijeniti i procijeniti prikladne uzorke u rješavanju određenih problema u procesu razvoja programskih proizvoda
 • objasniti ulogu uzoraka dizajna u procesu razvoja programskih proizvoda
 • objasniti, primijeniti i povezati strukturu uzoraka dizajna
 • opisati proces pronalažanje, predlaganja i prihvaćanja uzoraka dizajna
 • prepoznati i opisati različite kategorije uzoraka
 • prepoznati, primijeniti i usporediti različite osobine objektno orijentirane paradigme

Ishodi učenja programa

 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Oblikovati softversku arhitekturu složenog informacijskog sustava, odabrati i postaviti odgovarajuću tehnološku platformu i programirati najsloženije dijelove složenog sustavaOblikovati softversku arhitekturu složenog informacijskog sustava, odabrati i postaviti odgovarajuću tehnološku platformu i programirati najsloženije dijelove složenog sustava
 • Odabrati i primijeniti metode i tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinamaOdabrati i primijeniti metode i tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz ključne aspekte primjene i razvoja informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja)Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz ključne aspekte primjene i razvoja informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja)
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Uvod u ponovno korištenje programskog koda
  Ciljevi ponovnog korištenja. Razvoj metoda ponovnog korištenja programskog koda. Dizajn sustava od postojećih elemenata.
 • Uvod u uzorke dizajna
  Što je uzorak i antiuzorak dizajna. Prepoznavanje uzoraka dizajna. UML. Dokumentiranje uzoraka dizajna. Katalog uzoraka dizajna. Organiziranje kataloga. Rješavanje problema primjenom uzoraka dizajna. Kako izabrati i koristiti uzorak dizajna za određeni problem.
 • Kreatorski uzorci dizajna
  Svrha, primjena i ograničenja kreatorskih uzoraka dizajna. Abstract Factory. Builder. Factory method. Prototype. Singleton.
 • Strukturni uzorci dizajna
  Svrha, primjena i ograničenja strukturnih uzoraka dizajna. Adapter. Bridge. Composite. Decorater. Facade. Flyweight. Proxy.
 • Uzorci dizajna ponašanja
  Svrha, primjena i ograničenja uzoraka dizajna ponašanja. Chain of Responsibility. Command. Interpreter. Iterator. Mediator. Memento. Observer. State. Strategy. Templete Method. Visitor.
 • Arhitekturni uzorci dizajna
  Svrha, primjena i ograničenja arhitekturnih uzoraka dizajna. Postavljanje strukture. Layers. Pipes and Filters. Blackboard. Distribuirani sustavi. Broker. Interaktivni sustavi. Model-View-Controler. Prilagodljivi sustavi. Microkernel. Reflection.
 • Uzorci za upravljanje resursima
  Svrha, primjena i ograničenja uzoraka za upravljanje resursima. Lookup. Lazy acquisition. Eager acquisition. Partial acquisition. Caching. Pooling. Coordinator. Resource Lifetime Manager. Leasing. Evictor.

Sadržaj seminara/vježbi

 • U okviru vježbi studenti će koristiti standardne programske alate koji se koriste za izradu programs
  U okviru vježbi studenti će koristiti standardne programske alate koji se koriste za izradu programskih primjera u izabranom programskoj jeziku, alate za dijagramske tehnike. U sklopu toga naučit će izabrati i koristiti najpoznatije uzorke dizajna u konkretnim situacijama. Moći će prepoznati vlastite uzorke dizajna te ih dokumentirati u skladu s uobičajenom praksom i predloškom.

Osnovna literatura

 • Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R.; Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable of Object-Oriented Design. Addison-Wesley, Reading, MA, 1995.
 • Buschmann, F.; Meunier, R.; Rohnert, H.; Sommerlad, P.; Stal, M. Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns. Addison-Wesley, Reading, MA, 1996.
 • Kircher, M., Jain, P. Pattern-Oriented Software Architecture Volume 3: Patterns for Resource Management , Wiley , 2004.

Dopunska literatura

 • Metsker, S.J. Design Patterns Java Workbook, Addison-Wesley, 2002.
 • Metsker, S.J. Design Patterns in C#, Addison-Wesley, 2004.

Slični predmeti

 • Mercer University, Design Patterns, http://www.paulemacneil.com/syl658.htm
 • University of Calgary, Design Patterns, http://sern.ucalgary.ca/courses/SENG/609.04/W98/
 • San Diego State University, Advanced Object-Oriented Design & Programming, http://www.eli.sdsu.edu/courses/spring98/cs635/
 • George Mason University, Advanced Software Design: Reusable Software Architectures, http://mason.gmu.edu/~hgomaa/swe721/SWE721IT821Syllabus.htm
 • The University of Chicago, Object Oriented Architecture, Design, and Methodolgy, http://people.cs.uchicago.edu/~mark/51023/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kermek Dragutin Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Uzorci dizajna - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi10
Domaće zadaće40
Kolokviji45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokviji 2 + 40.0 60.0 90 +
Kolokviji 3 + 20.0 30.0 50.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 1 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 15. tjedna nastave. Zadnji dan 17. tjedna nastave
Prisustvovanje na seminarima 3 2 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana
15. tjedna nastave.
Zadnji dan 17. tjedna nastave
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 8 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Domaće zadaće 40 20 Ukupno ima 4 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (i nastaviti kod kuće) i postaviti na Web unutar zadanog roka. Svaki student treba nasumično minimalno 1 puta predstaviti svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 10 bodova i 2 nepredane zadaće Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, , najkasnije do zadnjeg dana 15. tjedna nastave. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni
bodovi.
Zadnji dan 17. tjedna nastave
1. kolokvij 15 0 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 15 0 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3. kolokvij 15 0 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Zadaće
ZadaćaBodova
1.zadaća10
2.zadaća10
3.zadaća10
4.zadaća10
ZBROJ40

Uzorci dizajna - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće40
Seminarski rad15
Pismeni i usmeni dio ispita45
ZBROJ100


Izvanredni  studenti  trebaju  se javiti  predmetnom  nastavniku  u  vrijeme  konzultacija  i  to  najkasnije  do  kraja  3.  tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet te se opredjeliti za jedan od dvamodela rada na predmetu s obzirom na svoje obaveze i mogućnosti dolaska na nastavu:

a) model za izvanredne studentes jednakim sustavom obaveza kao i redoviti studenti

b) model za izvanredne studente koji nisu u mogućnosti  dolaziti  na  nastavu. Predavanja  nisu  obavezna. Studentima stoji na raspolaganju osnovna i dopunska literatura te materijali sa svih predavanja (prezentacije i programski  primjeri)  u  sustavu  e-učenja. Laboratorijske vježbe nisu obavezne. Studenti trebaju  doći na konzultacije tijekom semestra kako bi dobili pomoć oko zadaća. Za svaku zadaću postoji forum unutar kojeg se može postaviti pitanje nastavnicima ili studentima. Student treba izraditi sve potrebne zadaće (odnosno steći minimalan  broj  bodova  iz  zadaća) i seminar (odnosno steći minimalan  broj  bodova  iz  seminara) koje brani u dogovorenom terminu konzlultacija.  Dolazak  na  seminarsku nastavu nije obavezan. Studenti dolaze na konzultacije tijekom semestra za dogovor u vezi seminarskog rada. Seminarski  rad trebaju izraditi  i  prezentirati  u dogovorenom terminu  konzultacija. Minimalan  broj  bodova  iz domaćih zadaća i seminara trebaju biti zadovoljeni najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. prije početka ispitnog dijela. Prije izlaska na ispit studenti trebaju zadovoljiti minimalan broj bodova iz zadaća i seminarskog  rada.  Studenti  ne  izlaze na  kolokvije. Studenti na ispitu pišu pismeni dio ispita. Za sva pitanja studenti se mogu javiti nastavnicima putem emaila s vlastite adrese iz @foi.hr domene.

Izvanredni studenti koji se NE jave predmetnom nastavniku najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet NEĆE MOĆI POLAGATI predmet u tekućoj akademskoj godinu.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Domaće zadaće 40 20 Ukupno ima 4 zadaća koje zajedno nose 40 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web najkasnije 3 dana prije obrane na konzultacijama, u terminu dogovorim s predmetim nastavnikom. Student može braniti jednu po jednu zadaću ili više njih ovisno o vlastitim mogućnostima. Student koji ne obrani određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Seminarski rad 15 7 Student treba odabrati temu seminarskog rada između predloženih tema. Student pisani seminarski rad treba prezentirati u terminu dogovorim s predmetim nastavnikom. Moguće je braniti zajedno sa zadaćama. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio ispita 45 22 Uvjeti za izlazak na pismeni dio ispita su stečeni minimalni bodovi iz domaćih zadaća i seminarskog rada. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća10
2. zadaća10
3. zadaća10
4. zadaća10
Zbroj:40

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh