FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Višeagentni sustavi npp:93150

Engleski naziv

Multiagent Systems

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Upoznati studente s temeljnim principima teorije i primjene višeagentnih sustava. Kolegij je fokusiran na formalizaciju svojstava višeagetnih sustava primjenom teorije rezoniranja o znanju. Na kraju ovog kolegija, studenti trebaju moći: reprezentirati razne aplikacijske domene kao višeagentni sustav, modelirati višeagentni sustav pomoću Kripkeove strukture, analizirati svojstva višeagentnog sustava (računanje ispunjivosti formula) u kontekstu zadane Kripkeove strukture koristeći PLKT (formalni jezik za višeagentne sustave) i razumjeti implementacijske probleme višeagentnih sustava. Također, upoznat će se s metodologijom izgradnje višeagentnih sustava i aplikacijama agentne tehnologije.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Klasificirati vrste agenata i objasniti njihova svojstva
 • Objasniti najvažnije oblike višeagentnih arhitektura
 • Objasniti što su to agenti, te koje su razlike između agenata i ostalih programskih proizvoda
 • Odabrati razvojno okruženje za višeagentni sustav
 • Razumjeti i objasniti mehanizme koordinacije i kooperacije u višeagentnim sustavima
 • Razumjeti i objasniti značaj komunikacije u višeagentnim sustavima
 • Razumjeti pojam višeagentnog sustava

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i valorizirati atribucije (atribute) objekata poslovnog sustava te postaviti formalni model objektnog sustava kao temelj izgradnje informacijskog sustavaAnalizirati i valorizirati atribucije (atribute) objekata poslovnog sustava te postaviti formalni model objektnog sustava kao temelj izgradnje informacijskog sustava
 • Formulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluiratiFormulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluirati
 • Izgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustavaIzgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustava
 • Izgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanjaIzgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanja
 • Izgraditi računalni sustav za pohranu podataka i znanja korištenjem suvremenih alata za izradu baza podataka, baza znanja i semantici podatakaIzgraditi računalni sustav za pohranu podataka i znanja korištenjem suvremenih alata za izradu baza podataka, baza znanja i semantici podataka
 • Modelirati i izgraditi sustave temeljene na znanju, kao što su višeagentni sustavi, deduktivni sustavi (uključujući i ekspertne sustave), semantički Web sustavi, neuralne mreže itd.Modelirati i izgraditi sustave temeljene na znanju, kao što su višeagentni sustavi, deduktivni sustavi (uključujući i ekspertne sustave), semantički Web sustavi, neuralne mreže itd.
 • Modelirati poslovna pravila, poslovne podatke kao i pravila za izvođenje transakcijskih podataka koji nisu eksplicitno zadani Modelirati poslovna pravila, poslovne podatke kao i pravila za izvođenje transakcijskih podataka koji nisu eksplicitno zadani

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Neki problemi koji uključuju rezoniranje o znanju. Višeagentni sustavi: karakterizacija višeagentnog sustava, povezanost s drugim disciplinama (distribuirani sustavi, umjetna inteligencija, teorija igara, društvene znanosti). Interdisciplinarnost područja.
 • Elementi simboličke logike
  Propozicijska logika: sintaksa, semantika, logička posljedica, katalog jednakosti za propozicijsku logiku. Logika prvog reda: sintaksa, semantika, logička posljedica, katalog jednakosti za logiku prvog reda.
 • Inteligentni agenti
  Okruženja. Inteligentni agenti. Deduktivni agenti. Reaktivni agenti. Hibridni agenti. Agenti i objekti. Agenti i ekspertni sustavi. Agenti kao intencijski sustavi. Apstraktne arhitekture (formalizacije) inteligentnih agenata. Svojstva okoline.
 • Agenti sa sposobnošću deduktivnog rezoniranja
  Agenti kao dokazivači teorema. Problem transdukcije. Primjeri takvih rješenja (AGENT0, Concurrent MetateM). Agentno orijentirano programiranje.
 • Agenti sa sposobnošću praktičnog rezoniranja
  Praktično rezoniranje. Implementiranje agenata sa sposobnošću praktičnog rezoniranja. Homer: agent koji planira. PRS arhitektura.
 • Hibridne arhitekture
  Nedostaci deliberativnih i reaktivnih arhitektura. Vertikalna i horizontalna slojevitost. Primjeri hibridnih arhitektura (InteRRaP i Touring Machines).
 • Realizacija dogovora
  Protokoli. Aukcije. Pregovaranje. Argumentacija. Contract-Net protokol. Jezici za komunikaciju (ACL, KQML). Ontologije. Aukcije.
 • Rezoniranje o znanju
  Model mogućih svjetova. Svojstva znanja. Veza između svojstava mogućnosne relacije agenta i svojstava znanja agenta.
 • PLK jezik
  PLK jezik (propozicijska logika + znanje). Grafička reprezentacija PLK-a. Primjeri računanja znanja u kontekstu zadane Kripkeove strukture. Opće znanje i distribuirano znanje. Primjeri modeliranja pomoću Kripkeove strukture.
 • Formalizacija višeagentnog sustava
  Lokalno stanje agenta. Globalno stanje višeagentnog sustava. Nizovi globalnih stanja (realizacije). Interpretacija realizacije. Uključivanje znanja u višeagentne sustave (operatori znanja).
 • Uključivanje vremena u višeagentne sustave
  Temporalni operatori: temporalni operatori za budućnost, temporalni operatori za prošlost. PLKT jezik. Grafička reprezentacija PLKT jezika.
 • Svojstva PLKT jezika
  Veze između operatora znanja i temporalnih operatora. Primjeri računanja ispunjivosti formula PLKT jezika.
 • Uključivanje zaboravnosti, vjerovanja i želje u višeagentne sustave
  Operatori zaboravnosti. Operatori vjerovanja. Operatori želje. Svojstva operatora zaboravnosti, vjerovanja i želje.
 • Implementacija višeagentnih sustava
  Poželjna svojstva agentne infrastrukture. Agentni programi.
 • Metodologije
  Kada je višeagentno rješenje odgovarajuće? Agentno orijentirana analiza i tehnike oblikovanja. Problemi višeagentnog razvoja. Mobilni agenti.
 • Aplikacije
  Upravljanje poslovnim procesima. Distribuirani senzori. Sustavi za pretraživanje informacija. Elektroničko poslovanje. Oblikovanje sučelja (čovjek – računalo). Virtualna okruženja. Inteligentna organizacija.

Osnovna literatura

 • Wooldridge, M. An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, Second edition, 2009.
 • Predavanja
 • Fagin, R. et al. Reasoning About Knowledge, The MIT Press, 2003.

Dopunska literatura

 • Maleković, M. Agent Properties in Multi-Agent Systems. Informatica, An International Journal of Computing and Informatics, 1999, 23, 283-288.
 • Maleković, M. and M. Čubrilo. Some Properties of Forgetfulness in Multi-Agent Systems. Proceedings, 2002 IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, INES 2002, pp. 361-362.
 • Minker, J. Logic Based AI, Kluver Academic Publishers, Boston, 2000.
 • Subrahmanian, V. S. et al. Heterogeneous Agent Systems, The MIT Press, 2000.

Slični predmeti

 • Imperial College, London, Department of Computing, Multi-Agent Systems;
 • Stanford University, Department of Computer Science, Multi-Agent Systems;
 • Rice University, Department of Computer Science, Reasoning about Knowledge;
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Schatten Markus Laboratorijske vježbe 15 2 2
Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh