FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Primijenjena mikroekonomija npp:76538

Engleski naziv

Applied Microeconomics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je razviti sposobnosti studenata za primjenu mikroekonomskih koncepata u razmatranju i rješavanju problema poduzeća. Primjenom mikroekonomske analize na industrije bit će osposobljeni za donošenje zaključaka i prijedloga u području ekonomske politike u lokalnim, regionalnim ili nacionalnim okvirima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Argumentirano i jasno prezentirati zaključke mikroekonomske analize općoj i stručnoj publici.
 • Koristiti zaključke mikroekonomske analize u preporukama za mjere ekonomske politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
 • Primijeniti mikroekonomske koncepte i tehnike u analizi problema na razini poduzeća, industrije i potrošača.
 • Razumjeti ponašanje i međuovisnost subjekata na tržištu.
 • Razumjeti utjecaj suvremene tehnologije na temeljne mikroekonomske kategorije i na ponašanje poduzeća i potrošača.
 • Razumjeti utjecaj tržišnih struktura na poduzetnike u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Prepoznati bitne karakteristike problema na realnim tržištima.

Ishodi učenja programa

 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.
 • Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.

Sadržaj predavanja

 • Uloga mikroekonomske analize u razumijevanju problema i donošenju odluka pojedinaca, poduzeća i d
  Metode pozitivne analize. Metode normativne analize. Mikroekonomika u funkciji alokacije oskudnih resursa. Mikroekonomska analiza u predviđanju i evaluiranju poslovne i ekonomske politike. Korištenje mikroekonomskih modela. Pojam i definicija industrije. Primjeri iz realnog svijeta ekonomije.
 • Primjena modela ponude i potražnje
  kako utjecaj tržišnih šokova na tržišnu ravnotežu ovisi o obliku krivulja ponude i potražnje. Primjer: utjecaj bolesti BSE na pomake krivulje ponude i potražnje. Osjetljivost na promjenu cijene. Osjetljivost u kratkom i dugom roku. Politike koje pomiču krivulju ponude. Politike koje čine razliku između ponude i potražnje.
 • Primjena teorije potrošača
  Pomaci potražnje uslijed promjene dohotka. Primjena: što činimo s ekstra dohotkom? Efekti promjene cijena. Dohodak i efekt supstitucije s normalnim dobrom. Dohodak i efekt supstitucije s inferiornim dobrom. Veza između ponašanja potrošača, potražnje i ponude rada. Izbor između rada i dokolice. Utjecaj oporezivanja na ponudu rada.
 • Produktivnost i tehnološka promjena
  Identificiranje efikasnosti i identificiranje tehnološke promjene. Tehnička efikasnost kao pomak prema „najboljoj praksi“ ili eliminacija tehničkih i organizacijskih neefikasnosti. Alokacijska efikasnost – ponašanje poduzeća usmjereno na maksimalizaciju profita. Promjene u načinu mjerenja produktivnosti. Ukupna produktivnost faktora. Razlike u produktivnosti malih i velikih poduzeća. Problemi u mjerenju produktivnosti uslužnih industrija.
 • Proces kreativne destrukcije
  implikacije na poduzeća, industrije, ekonomsku politiku. Teorija reprezentativnog agenta i uočavanje promjena u karakteristikama poduzeća. Heterogenost poduzeća. Pokazatelj heterogenosti: atributni (veličina, dob) i performanse (profitabilnost, konkurentnost). Razlozi rasta i preživljavanja u nepovoljnim okolnostima kao i u uvjetima kad su im konkurenti poduzeća s boljim performansama.
 • Opća ravnoteža i ekonomsko blagostanje
  Međuovisnost u gospodarstvu. Efekti prelijevanja među tržištima. Razmjena . Uzajamne koristi od razmjene među pojedincima. Sposobnost pregovaranja. Kompetitivna razmjena. Efikasnost konkurencije. Postizanje efikasne alokacije kroz konkurenciju. Efikasan proizvodni miks. Cijene proizvodnih faktora. Efikasnost i jednakost. Distribucija bogatstva i dohotka u Hrvatskoj.
 • Konkurentski odnosi u kratkom i dugom roku
  Uloga ulazaka i izlazaka. Ulazne i izlazne barijere. Bainove ulazne barijere: ekonomije obujma, apsolutne troškovne prednosti, diferencijacija proizvoda. Identificiranje ulaznih barijera u pojedinim industrijama prema empirijskim istraživanjima. Identificiranje izlaznih barijera. Koristi od identifikacije ulaznih i izlaznih barijera u kreiranju politike – mjere za uklanjanje barijera koje smanjuju učinkovitost, a moguće je na njih institucionalno djelovati.
 • Monopol
  Potražnja i prihod. Troškovi. Ravnoteža monopolista. Predviđanja modela u dinamičnim situacijama. Tržišna moć i krivulja potražnje. Primjer: Appleov iPod. Aktivnosti vlade koje pomažu stvaranju monopolske strukture. Primjeri: monopol na patent botoksa, internet i drugi pirati: zaštita prava intelektualnog vlasništva.
 • Mrežne eksternalije
  Eksternalije na strani potražnje. Eksternalije na strani ponude. Direktni i indirektni mrežni efekti. Efekti na veličinu poduzeća. Efekti na ponašanje potrošača – efekt stampeda i snobovski efekt. Komplementarnost i supstitutivnost veza među poduzećima: povezanost, kompatibilnost, interoperabilnost i koordinacija kvalitete usluga. Minimalna efikasna veličina mreže.
 • Diskriminacija cijena
  Pretpostavke i model. Učinci diskriminacije cijena. Diskriminacija cijena i elastičnost potražnje. Diskriminacija cijena i opstojnost industrije. Primjer: formiranje cijena u Disneylandu. Savršena cjenovna diskriminacija: kako poduzeća uspijevaju postići savršenu cjenovnu diskriminaciju. Savršena cjenovna diskriminacija: efikasna, ali pogađa potrošače. Transakcijski troškovi i savršena cjenovna diskriminacija. Diskriminacija cijena prema atributima grupa potrošača. Identificiranje grupa. Povezivanje proizvoda.
 • Oligopoli i monopolistička konkurencija
  Uzroci nastanka kartela. Primjeri kartela. Razlozi neuspjeha kartela. Održavanje kartela. Zakonima protiv kartela. Neovisno djelovanje oligopolista. Cournotov model. Primjer: Cournotov model na tržištu zračnog prometa. Modeli nekooperativnog ponašanja. Kooperativni oligopolni model. Cournotov model zrakoplovnog tržišta. Usporedba Cournotovog modela i modela kartela. Stackelbergov model nekooperativnog ponašanja.
 • Odnosi starosjedioca i ulaznika
  Strategije – sprječavanje ulaska, stvaranje i korištenje troškovnih prednosti, oglašavanje. Odnosi između novih ulaznika. Sprečavanje ulaska: simultane odluke. Sprečavanje ulaska: sekvencijalne odluke. Primjena: pravne barijere ulasku. Stvaranje i korištenje troškovnih prednosti.
 • Utjecaj suvremene tehnologije na mikroekonomsku teoriju
  Promjene u teoriji troškova: primjer marginalnog troška. Karakteristike informacijskih dobara. Posebnosti tržišta informacijskih dobara. Strategije na tržištu informacijskih dobara. Strategija inoviranja i tržišna pozicija inovatora. Tržišni lider i profit.
 • Primjena mikroekonomske analize na primjeru industrije u Hrvatskoj
  statičke karakteristike malih, srednjih i velikih poduzeća – analiza i komparacija. Dinamička kretanja u promatranoj industriji: ulasci, preživljavanje, izlasci, mobilnost poduzeća. Zaključci i implikacije za mjere potpore industriji koja doprinosi rastu nacionalne ekonomije.
 • Eksternalije i javna dobra
  Neefikasnost konkurentnosti u uvjetima postojanja eksternalija. Tržišna struktura i eksternalije. Monopoli i eksternalije. Interakcija ekonomskih subjekata u uvjetima postojanja eksternalija. Moguće intervencije i mjere za ublažavanje negativnih eksternih efekata. Obilježja javnih dobara. Tipovi javnih dobara. Tržišta javnih dobara. Vrednovanje javnih dobara.

Osnovna literatura

 • Pindyck R. S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • I. Pavić, Đ. Benić, I. Hashi, Mikroekonomija, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2007.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kedmenec Irena Seminar 15 2 2
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh