FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Primijenjena mikroekonomija npp:76538

Engleski naziv

Applied Microeconomics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kedmenec Irena Seminar 15 2 2
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Primijenjena mikroekonomija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisanje seminarskog rada15
Izlaganje seminarskog rada5
Kolokviji*80
Prisustvo na nastavi**0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Primijenjena mikroekonomija je kumulativno ostvarenje minimalno 40 bodova iz oba kolokvija, minimalno 7 bodova iz pisanja seminarskog rada i minimalno 2 boda iz izlaganja seminarskog rada.

**NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja i 10 dolazaka na seminare, minimalno 7 bodova iz pisanja seminarskog rada i minimalno 2 boda iz izlaganja seminarskog rada.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 40.0 60.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 7 dolazaka na predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvo na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 10 dolazaka na seminare.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 10 dolazaka na seminare, a termine svojih dolazaka na seminare biraju.
Pisanje seminasrkog rada 15 7 Student na zadanu ili slobodno odabranu temu priprema seminar samostalno ili u paru.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Seminarski rad treba predati najkasnie tjedan dana prije datuma predviđenog za izlaganje seminarskog rada.

Za svaki dan kašnjenja, student gubi 0,5 bodova. Obratite pozornost da je za polaganje predmeta potrebno na pisanju seminarskog rada ostvariti minimalno 7 bodova.
Izlaganje seminarskog rada 5 2 U izlaganju obavezno sudjeluju oba autora seminara. Ne postoji mogućnost za nadoknadu budući da će do kraja 5. tjedna nastave biti objavljen konačni operativni plan izlaganja studenata po datumima i temama.
1. kolokvij 40 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, crtanje grafičkih prikaza, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 40 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, crtanje grafičkih prikaza, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   prepoznati bitne karakteristike problema  na realnim tržištima
 

kolokviji, pisanje seminarskog rada

2.   razumjeti utjecaj tržišnih struktura na poduzetnike u sve složenijem poslovnom okruženju.

kolokviji, pisanje seminarskog rada

3.   razumjeti ponašanje i međuovisnost subjekata na tržištu.
 

kolokviji, pisanje seminarskog rada

4.   primijeniti mikroekonomske koncepte i tehnike u analizi problema na razini poduzeća, industrije i potrošača

kolokviji, pisanje seminarskog rada

5.   argumentirano i jasno prezentirati zaključke mikroekonomske analize općoj i stručnoj publici

pisanje seminarskog rada, izlaganje seminasrkog rada

6.   koristiti zaključke mikroekonomske analize u preporukama za mjere ekonomske politike  na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

kolokviji, pisanje seminarskog rada, izlaganje seminasrkog rada

7.   razumjeti utjecaj suvremene tehnologije na temeljne mikroekonomske kategorije i na ponašanje poduzeća i potrošača

kolokviji, pisanje seminarskog rada

 

Primijenjena mikroekonomija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na jednu od adresa ksenija.vukovic@foi.hr , irena.kedmenec@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente, s time da za izvanredne studente predavanja nisu obavezna.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisanje seminarskog rada20
Pisani ispit60
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisanje seminarskog rada 20 10 Student na zadanu ili slobodno izabranu temu priprema seminarski rad prema Pravilniku o seminarskom i diplomskom radu Fakulteta organizacije i informatike.

Za seminarski rad student može izabrati jednu od triju mogućnosti:

a) primijeniti metode mikroekonomske analize na konkretna tržišta
b) detaljno razraditi izabrani mikroekonomski koncept koristeći primjere iz prakse
c) u seminaru napisati prikaz popularne knjige iz područja ekonomije, prepričati sadržaj i napisati kritički osvrt (koji pravac u ekonomiji autor zastupa, koja je autorova točka gledišta).

Seminarski rad se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Zbog nepoštivanja ovih pravila, student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Pisani ispit 60 30 Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani seminarski rad. Na redovnom ispitnom roku pisani ispit se sastoji od 6 pitanja uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita.
Usmeni ispit 20 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pisanog ispita ostarili minimalno 30 bodova te iz seminarskog rada minimalno 10 bodova.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   prepoznati bitne karakteristike problema  na realnim tržištima
 

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

2.   razumjeti utjecaj tržišnih struktura na poduzetnike u sve složenijem poslovnom okruženju.

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

3.   razumjeti ponašanje i međuovisnost subjekata na tržištu.
 

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

4.   primijeniti mikroekonomske koncepte i tehnike u analizi problema na razini poduzeća, industrije i potrošača

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

5.   argumentirano i jasno prezentirati zaključke mikroekonomske analize općoj i stručnoj publici

seminarski rad

6.   koristiti zaključke mikroekonomske analize u preporukama za mjere ekonomske politike  na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

7.   razumjeti utjecaj suvremene tehnologije na temeljne mikroekonomske kategorije i na ponašanje poduzeća i potrošača

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh