FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Marketing baze podataka npp:76542

Engleski naziv

Database Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Pojava i razvoj novih tehnologija i novih medija uvjetuje promjene djelovanja klasičnog marketinga. Masovni pristup tržištu zamjenjuje se individualnim personaliziranim pristupom svakom potrošaču osobno. Personaliziranu komunikaciju omogućavaju baze podataka kupaca/klijenata. Upravljanje postupkom prikupljanja, skladištenja, analize i korištenja baza podataka potencijalnih i sadašnjih kupaca sa svrhom kreiranja modela ponašanja kao podloge odabira kupaca za više oblike komuniciranja personaliziranim marketinškim programima zadatak je marketinga baze podataka. Na ovom će se kolegiju razviti svijest o izravnom marketingu i marketingu baze podataka, te njihovom doprinosu povećanju vrijednosti za kupce i stjecanju konkurentskih prednosti. Studenti će moći shvatiti i primijeniti odgovarajuće koncepte marketinga baze podataka putem raznih primjera iz prakse.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
26sati
Vježbe (jezici, tzk)
4sati

Ishodi učenja predmeta

 • Ispitati važnost postojanja baze podataka za poduzeće
 • Koristiti „kartice povjerenja“ u svoju korist
 • Ocijeniti važnost individualnog pristupa potrošaču
 • Preispitati sigurnost odavanja privatnih podataka na internetu
 • Procijeniti ulogu baze podataka u izgradnji odnosa s klijentima
 • Sprovesti segmentaciju baza podataka
 • Upravljati zaštitom svoje privatnosti

Ishodi učenja programa

 • Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.
 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Kreirati i koristiti baze podataka s ciljem unapređenja marketinških aktivnosti i aktivnosti poslovnog planiranja. Kreirati i koristiti baze podataka s ciljem unapređenja marketinških aktivnosti i aktivnosti poslovnog planiranja.
 • Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga. Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.

Sadržaj predavanja

 • UVODNO PREDAVANJE
  upoznavanje studenata sa predmetnim nastavnikom, planom i programom, načinom izvođenja nastave i obvezama na kolegiju, kratko podsjećanje na osnovne pojmove marketinga kako bi se studenti uveli u kolegij i njegove osnove – podsjećanje na elemente marketinškog miksa, važnost segmentacije, pozicioniranja i istraživanja tržišta, isticanje važnosti postojanja odgovarajuće baze podataka i kvalitetnog upravljanja odnosima s klijentima
 • OSNOVE MARKETINGA BAZE PODATAKA
  definicija marketinga baze podataka, značaj primjene marketinga baze podataka, utjecaj marketinga baze podataka na klasičan marketing, korelacija s izravnim marketingom i upravljanjem odnosima s klijentima, pasivna i aktivna upotreba baza podataka, upravljanje procesom marketinga baze podataka, upravljanje bazama podataka
 • IZRAVNI MARKETING
  pojmovno određenje i povijesni razvoj izravnog marketinga, temelji izravnog marketinga (osobine, korelacija marketinga i izravnog marketinga, ciljevi, funkcije i strategije izravnog marketinga), prepoznavanje vlastitih kupaca (pojam baze podataka), kanali i mediji izravnog marketinga, izravna pošta, kataloški marketing, alternativni mediji izravnog marketinga, telemarketing, online kanali, mobilni marketing, elektroničko poslovanje
 • ORGANIZACIJA I IMLEMENTACIJA MARKETINGA BAZE PODATAKA
  orijentacija prema kupcu/klijentu, stjecanje konkurentskih prednosti, izvori podataka, upravljanje informacijama, upravljanje znanjem, upravljanje zadovoljstvom zaposlenika, strategije implementacije marketinga baze podataka, testiranje marketinga baze podataka
 • ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  pojam privatnosti u marketingu baze podataka, razvoj legislative zaštite privatnosti, robinsonova lista, politike zaštite privatnosti, dopušteni marketing, neželjena pošta (junk mail), neželjena elektronička pošta (SPAM), sigurnost podataka, kodeksi strukovnih udruga, brisanje iz baza podataka, zaštita privatnosti u funkciji povećanja profita
 • VRIJEDNOST ŽIVOTNOG VIJEKA KUPACA
  uvod u životni vijek kupaca: definicija i značaj vrijednosti životnog vijeka kupaca, osnovni modeli životnog vijeka kupaca (model jednostavnog zadržavanja, migracijski model), određivanje vrijednosti životnog vijeka kupaca, diferencijacija kupaca, projekcija rasta kupaca, zadržavanje kupaca
 • KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA
  poimanje komunikacije, uloga komunikacije s potrošačem, planiranje komunikacijskog procesa, značaj personalizirane komunikacije, selekcija medija komunikacije, integrirana marketinška komunikacija (elementi, proces, komunikacijski proces kao temelj ponašanja potrošača), strategije uspostave kontakta, aktivnosti na povećanju odaziva
 • ZADRŽAVANJE I VJERNOST KUPACA
  značaj zadržavanja i povećanja vjernosti kupaca, izgradnja lojalnosti, komunikacija u funkciji izgradnje vjernosti (preferencije potrošača), programi vjernosti (lojalnosti) – registracija potrošača, korištenje baza podataka u svrhu povećanja vjernosti kupaca, kartice povjerenja/lojalnosti, značaj vjernih zaposlenika, odabir odgovarajućeg kupca, kako potrošača učiniti lojalnim
 • PRIDOBIVANJE NOVIH KUPACA
  načini pridobivanja kupaca, strategije povećanja broja novih kupaca, programi pridobivanja novih kupaca, baze podataka potencijalnih kupaca, tržište baza podataka, razmjena baza podataka, model pridobivanja novih kupaca, lokalni marketing u funkciji pridobivanja novih kupaca
 • SEGMENTACIJA KUPACA
  definicija segmentacije i segmenta, upotreba segmentacije u marketingu baze podataka, status segmenata, marketinške strategije prema segmentima, testiranje uspješnosti strategija, dodavanje podataka određenom segmentu, određivanje broja segmenata, izgradnja profila kupaca, tehnike segmentiranja (rudarenje podataka, RFM, faktorska analiza, klaster analiza)
 • RFM ANALIZA
  definicija i značaj RFM analize (tri varijable RFM modela: vrijeme zadnje kupnje, učestalost kupnje, vrijednost prijašnjih kupnja), utjecaj na povećanje profita, provedba RFM analize, kodiranje kupaca, segmentiranje kupaca, predviđanje ponašanja, prednosti i nedostaci RFM analize, unapređenje RFM analize
 • MODELIRANJE PREDVIĐANJA ODAZIVA
  definicija i značaj predviđanja odaziva (reakcije) na dobivenu ponudu, proces modeliranja predviđanja, kako model radi, što ako model ne radi, korištenje modela u izravnom marketingu, upotreba demografskih i zemljopisnih podataka u modeliranju, suradnja s „list brokerima“, planiranje promotivnih aktivnosti, korištenje modela za vezanu prodaju
 • ULOGA MARKETINGA BAZE PODATAKA U IZGRADNJI ODNOSA S KLIJENTIMA
  pojmovno određenje upravljanja odnosa s klijentima (CRM), izgradnja i upravljanje odnosima s klijentima, korelacija marketinga baze podataka i odnosa s klijentima, povezanost zadovoljstva s konceptom vrijednosti za klijente, značaj marketinga baze podataka u razvoju odnosa s klijentima
 • MARKETING BAZE PODATAKA I INTERNET
  pojmovno određenje interneta, korištenje interneta u marketinške svrhe, internet kao prodajni medij (distribucijski kanal), internet kao komunikacijski medij, internet marketing, web marketing, e-mail marketing, personalizacija, ažuriranje baza podataka putem interneta, reakcija na komunikaciju
 • BUDUĆI TRENDOVI MARKETINGA BAZE PODATAKA
  nove generacije kupaca, razvoj tehnologije (važnost baza podataka u socijalnom umrežavanju, mobilnom marketingu kao novim trendovima), unapređenje komunikacije s kupcima – zadovoljni i lojalni potrošači, primjena marketinga baze podataka u poslovnom odlučivanju

Osnovna literatura

 • Dobrinić, D.; Dvorski, S.; Hutinski, Ž.; Vrček, N.; Izravni marketing, Tiva, Varaždin, 2005.
 • Hughes, A. M.; Strategic Database Marketing, McGraw-Hill, 2006.

Dopunska literatura

 • Blattberg, R. C.; Kim, B. D.; Neslin, S. A.; Database Marketing – Analyzing and Managing Customer, Springer, New York, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Seminar 1 2 2
Gregurec Iva Laboratorijske vježbe 2 2 2
Seminar 5 2 1
Šestanj Perić Tanja Seminar 3 2 2
Šmaguc Tamara Laboratorijske vježbe 2 2 1
Seminar 4 2 2
Seminar 5 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh