FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Pregovaranje u međunarodnom okruženju npp:76556

Engleski naziv

Negotiation in International Environment

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
5sati
Vježbe (jezici, tzk)
10sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čižmešija Antonela Vježbe (jezici, tzk) 2 1 2
Plantak Vukovac Dijana Seminar 5 1 2
Vježbe (jezici, tzk) 3 1 2
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 15 2 1
Seminar 5 1 2
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Pregovaranje u međunarodnom okruženju - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar + vježbe – prisustvovanje 0
Kolokvij (2x40)80
Praktična aktivnost (Prezentacija)10
Pisani referat5
Aktivnost na nastavi 0
On-line aktivnost5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 45.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 45 + +
Referat + 25.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima i vježbama 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. Tijekom semestra.
1. kolokvij 40 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore 0 - -
2. kolokvij 40 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore 0 - -
Praktična aktivnost Prezentacija i vježba uz prezentaciju 10 2 Studenti u timovima obrađuju temu te dio tima priprema prezentaciju teoretskog dijela gradiva, a ostali članovi pripremaju vježbu koja ilustrira teoretski dio. Obavezna priprema prezentacije / vježbe Naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima. Neposredno nakon neodržane prezentacije / vježbe uz gubitak bodova
Pisani referat 5 2 Studenti samostalno izrađuju pisani referat te odabiru jednu od ponuđenih tema. Obavezan pisani referat Izrada pisanog uratka je obvezna. Neposredno nakon neodržane prezentacije / vježbe uz gubitak bodova
Dodatno: aktivnost na nastavi 0 0 Od studenta se očekuje aktivno sudjelovanje i diskusija poglavito tijekom rada u malim grupama
On-line aktivnost 5 2 Studenti rješavaju zadatke s konkretnim komunikacijskim tehnikama predviđenim za povećanje djelotvornosti komunikacije / pregovaranja u međunarodnom okruženju


Pregovaranje u međunarodnom okruženju - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti prema bolonjskom modelu (Model A)

Elementi praćenjaBodova
Predavanje –prisustvovanje nastavi0
Seminar + vježbe – prisustvovanje 0
Kolokvij (2x40)80
Praktična aktivnost (Prezentacija)10
Pisani referat5
Aktivnost na nastavi 0
On-line aktivnost5
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu (Model B)

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij (2x40) ili pismeni ispit80
Pisani referat (2x5)10
On-line aktivnost10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 45.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 45 + +
Referat + 25.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Kolokvij 40 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore
2. Kolokvij 40 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore
1. Referat 5 2 Studenti dogovaraju temu referata s nastavnikom te samostalno izrađuju pisani referat. Obavezan pisani referat Izrada pisanog uratka je obvezna. Neposredno nakon neodržane prezentacije / vježbe uz gubitak bodova
2. Referat 5 2 Studenti dogovaraju temu referata s nastavnikom te samostalno izrađuju pisani referat. Obavezan pisani referat Izrada pisanog uratka je obvezna. Neposredno nakon neodržane prezentacije / vježbe uz gubitak bodova
On-line aktivnost 10 1 Studenti rješavaju zadatke s konkretnim komunikacijskim tehnikama predviđenim za povećanje djelotvornosti komunikacije / pregovaranja u međunarodnom okruženju 0


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh