FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Menadžerska komunikacija i vodstvo npp:76562

Engleski naziv

Managerial Communication and Leadership

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Vježbe (jezici, tzk)
1sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 15 2 1
Čižmešija Antonela Laboratorijske vježbe 1 1 1
Seminar 14 1 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Menadžerska komunikacija i vodstvo - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi 0
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Praktični zadatak (studij slučaja)5
Kolokvij (2x45)90
Aktivnost na nastavi0
E-portfolio za poslodavce3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 75.0 25.0 45 +
Kolokvij 2 + 75.0 25.0 45 +
Studija Slučaja + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem 7 izostanka Studenti s više od 7 izostanaka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat – po dvije stranice teksta za svaki izgubljeni blok sat predavanja. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, tj. najkasnije u 3. međuispitnom razdoblju. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
Prisustvovanje na seminarima 2 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Studenti s više od 3 izostanka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat – po dvije stranice teksta za svaki izgubljeni blok sat seminara. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa/timova i biti aktivni u vježbama u učionici te prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje.
Praktični zadatak (studij slučaja) 5 1 Student izrađuje analizu rada nekog poznatog menadžera ili vođe, kompanije ili poslovnog slučaja i sl., a rezultate prikazuje uporabom dogovorenog Internetskog alata/servisa. Ukoliko prezentacija nije održana Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
E-portfolio za poslodavce 3 1 E-portfolio (pogled/view) za poslodavce vezan je uz kompetencije koje su stečene tijekom studija ili će biti stečene pohađanjem kolegija, a koje se odnose na željeno područje zaposlenja i potencijalne tvrtke poslodavce.


Menadžerska komunikacija i vodstvo - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi 0
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Praktični zadatak (studij slučaja)5
Kolokvij (2x45)90
Aktivnost na nastavi0
E-portfolio za poslodavce3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (2x45) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 75.0 25.0 45 +
Kolokvij 2 + 75.0 25.0 45 +
Studija Slučaja + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 2 U Moodle sustavu kolegija objavljene su teme i upute za seminarske radova i rokovi za njihovu predaju. 2 boda Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) koje su objavljene u sustavu Moodle. Usmeni ispit.
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh