FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje troškovima i kontroling npp:76569

Engleski naziv

Cost management and Controlling

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s računovodstvom troškova kao računovodstvenom praksom u kojoj se razvijaju i koriste informacije za upravljanje troškovima kroz uporabu različitih sustava obračuna troškova uključujući i klasične i suvremene sustave obračuna, a sve u svrhu što točnijeg utvrđivanja troška pojedinih troškovnih objekata što omogućuje bolje upravljanje poslovanjem i olakšava donošenja odluka od strane menadžmenta.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti sustav obračuna troškova po radnom nalogu i sustav obračuna troškova po procesima
 • Objasniti i ilustrirati kako odabir stope alokacije utječe na rizik kojem su izloženi menadžeri
 • Ocijeniti primjerenost različitih troškovnih koncepata za različite sektore vezano uz vrednovanje zaliha
 • Primijeniti suvremene sustave obračuna troškova
 • Prosuditi posljedice neprikladne uporabe ključeva alokacije
 • Razumjeti razlike između tradicionalnih i suvremenih sustava obračuna troškova
 • Razumjeti ulogu upravljanja troškovima u organizacijama

Ishodi učenja programa

 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.
 • Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom. Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Uvodno predavanje
  Uvodno predavanje (2 h) – studenti dobivaju osnovne informacije o kolegiju, njihovim pravima i obavezama. Sličnosti i razlike te povezanost kontrolinga, upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova.
 • Uloga troškovnog računovodstva u organizacijama
  Uloga troškovnog računovodstva u organizacijama (2 h) – Uloga računovodstva troškova u razvoju kontrolinga, uloga i svrha računovodstva troškova, oblikovanje sustava računovodstva troškova, uloge računovođa i kontrolera.
 • Osnovni koncepti upravljanja troškovima
  Osnovni koncepti upravljanja troškovima (3 h) – Troškovna terminologija (uzročnici troškova, skupine troškova, troškovni objekti). Klasifikacija troškova prema različitim kriterijima: prema mjeri u kojoj se mogu pripisati pojedinom troškovnom objektu (direktni/indirektni), za potrebe vrednovanja zaliha (troškovi proizvoda/troškovi razdoblja), s obzirom na promjene poslovne aktivnosti (varijabilni, fiksni i poluvarijabilni troškovi). Troškovni koncepti kod planiranja i odlučivanja.
 • Obračun troškova za potrebe vrednovanja zalih
  Obračun troškova za potrebe vrednovanja zaliha (3h) – Podjela troškova na troškove proizvoda i troškove razdoblja. Primjena različitih troškovnih koncepata u različitim sektorima (proizvodni, trgovački, uslužni sektor). Obračun troškova na bazi punih troškova (za potrebe eksternog izvještavanja), obračun troškova na bazi varijabilnih troškova (za potrebe internog izvještavanja). Utjecaj korištenja različitih metoda obračuna na visinu ostvarene dobiti u poduzeću.
 • Metode obračuna troškova za alokaciju troškova na proizvode/usluge
  Metode obračuna troškova za alokaciju troškova na proizvode/usluge (8h) • Obračun troškova po mjestima troškova, obračun troškova po nositeljima troškova u uvjetima pojedinačne i masovne proizvodnje (primjena obračuna po radnom nalogu ili obračuna troškova po procesima). • Različiti načini mjerenja direktnih i indirektnih troškova za potrebe internog izvještavanja. Korištenje stvarnih troškova, normalnih troškova i standardnih troškova te primjena odgovarajućih kalkulacija. • Obračun troškova po radnom nalogu – koraci u razvoju sustava, primjena u proizvodnom, trgovačkom i uslužnom sektoru, primjena uz stvarne troškove, primjena uz normalne troškove i prilagodba na kraju obračunskog razdoblja, evidencija u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama • Obračun troškova po procesima – koraci u razvoju sustava, ekvivalentne jedinice, primjena u proizvodnom, trgovačkom i uslužnom sektoru, različiti scenariji obzirom na početno i završno stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, primjena različitih metoda vrednovanja utroška zaliha (FIFO, prosječne ponderirane cijene), korištenje standardnih troškova
 • Alokacija troškova
  Alokacija troškova (4h) • Svrha alokacije troškova, odnos troškova i koristi alokacije, skupine indirektnih troškova i alokacija, stope alokacije, alokacija troškova među odjelima, metode alokacije troškova pomoćnih odjela (direktna, sekvencijalna, reciprocitetna), alokacija zajedničkih troškova, ključevi za alokaciju i troškovna hijerarhija Alokacija troškova kod zajedničkih proizvoda i nusproizvoda, razlozi za alokaciju zajedničkih troškova te razmatranje različitih pristupa alokaciji zajedničkih troškova
 • Suvremene metode obračuna troškova - obračun troškova na bazi aktivnosti
  Suvremene metode obračuna troškova - obračun troškova na bazi aktivnosti (4h). • Razlozi za primjenu obračuna troškova na bazi aktivnosti (precijenjeni/podcijenjeni troškovi), razlika između tradicionalnih i sustava obračuna na bazi aktivnosti, troškovna hijerarhija kod primjene metode obračuna troškova na bazi aktivnosti, koraci u razvoju sustava • Analiza primjera implementacije sustava u različitim industrijama • Upotreba sustava obračuna troškova na bazi aktivnosti za upravljanje troškovima i profitom. Usporedba konkretnih kalkulacija s tradicionalnim sustavima.
 • Suvremene metode obračuna troškova II
  Suvremene metode obračuna troškova II (4h) • Ciljani troškovi – upotreba ciljanih troškova za potrebe strateškog upravljanja, funkcionalna analiza, analiza dizajna, ciljani troškovi i Kaizen, analiza primjera implementacije sustava u različitim industrijama • Obračun troškova kroz životni vijek – uporaba obračuna troškova kroz životni vijek za potrebe strateškog upravljanja, analiza primjera implementacije sustava u različitim industrijama, strateško određivanje cijena koristeći sustav obračuna troškova kroz životni vijek

Osnovna literatura

 • Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, Thirteenth Edition, New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.
 • Anthony, R.N., Reece, J.S., Računovodstvo: Financijsko i upravljačko, RRIF Plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 • Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2008.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh