FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Statistička analiza podataka npp:76575

Engleski naziv

Statistical Data Analysis

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimić Diana Laboratorijske vježbe 13 2 1
Predavanje 15 1 1
Seminar 2 2 1
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Statistička analiza podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće10
Samostalni praktični rad30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na nastavi 0 0 Dozvoljena su 4 izostanka s predavanja, seminara ili vježbi. 6 izostanaka Izrada seminarskog rada u dogovoru s nastavnikom Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće 10 0 Domaće zadaće predaju se putem sustava za e-učenje
Samostalni praktični rad 30 15 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira. 15 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad.
Kolokvij 1 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.
Kolokvij 2 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.


Kontinuirano praćenje obuhvaća prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja, pisanje i prezentiranje samostalnog praktičnog rada. Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te samostalni praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Statistička analiza podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće10
Samostalni praktični rad30
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Samostalni praktični rad30
ZBROJ30


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti nemaju obavezu redovitog praćenja nastave, a mogu birati između dva modela praćenja rada. Model A jednak je načinu praćenja redovitih studenata, tj. uključuje predaju domaće zadaće i samostalnog praktičnog rada putem sustava za e-učenje, uz usmenu prezentaciju samostalnog praktičnog rada u vrijeme konzultacija u dogovoru s nastavnikom i izlazak na kolokvije. Model B uključuje izradu samostalnog praktičnog rada koji su dužni usmeno prezentirati te polaganje ispita u okviru redovitih ispitnih rokova putem pisanog dijela. Izvanredni studenti dužni su se prijaviti predmetnom nastavniku u prva dva tjedna nastave i izabrati model praćenja. Nije moguće mijenjanje modela praćenja u toku semestra.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Domaće zadaće 10 0 Domaće zadaće predaju se putem sustava za e-učenje
Samostalni praktični rad 30 15 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira. 15 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad.
Kolokvij 1 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.
Kolokvij 2 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Samostalni praktični rad 30 15 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira 15 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad. Tjedan dana prije izlaska na pisani ispit.


Model A uključuje kontinuirano praćenje što obuhvaća prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja, pisanje i prezentiranje samostalnog praktičnog rada. Model B uključuje izradu i prezentiranje samostalnog praktičnog rada. Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja, kao i oni koji su izabrali Model B, polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te samostalni praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh