FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Statistička analiza podataka npp:76575

Engleski naziv

Statistical Data Analysis

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Gusić Jelena Laboratorijske vježbe 1 2 2
Munđar Dušan Laboratorijske vježbe 1 3 2
Šimić Diana Laboratorijske vježbe 12 2 3
Predavanje 15 1 1
Seminar 2 2 2
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Statistička analiza podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće i online testovi10
Samostalni praktični rad30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjet za potpis je redovito prisustvo na nastavi i vježbama i aktivno rješavanje zadataka na vježbama. Može se opravdati po dva izostanka s predavanja, odnosno vježbi (ukupno četiri izostanka). Rješeni zadaci s vježbi se nakon održane vježbe predaju u sustav za e-učenje.Na taj se način vodi i evidencija prisustva na vježbama. Na kraju semestra slučajnim se odabirom ocjenjuje izvršenje zadataka za jedan termin vježbi iz prvog i jedan iz drugog razdoblja. Studentima koji su opravdano izostali s izabranog termina vježbi ocjenjuje se rješenje zadataka s prvog sljedećeg termina vježbi (ili prethodnog termina ako je izabran zadnji termin vježbi u razdoblju). Uvjet za potpis je provedenih po 30% aktivnosti predviđenih za svaki termin vježbi. Studenti koji nisu stigli provesti aktivnosti za vrijeme vježbi mogu zatražiti nadoknadu na način da im se produži vrijeme za predaju rezultata do kraja tjedna u kojem su održane vježbe. Studenti koji su iz opravdanog razloga izostali s vježbi mogu u dogovoru s nastavnikom preuzeti zadatke za vježbu i predati rješenja putem sustava za e-učenje. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Domaće zadaće i online testovi 10 0 Domaće zadaće predaju se putem sustava za e-učenje u kojem se rješavaju i online testovi
Samostalni praktični rad 30 10 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira.
Kolokvij 1 30 10 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.
Kolokvij 2 30 10 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.


Kontinuirano praćenje obuhvaća pisanje domaćih zadaća, rješavanje testova u sustavu za e-učenje, pisanje i prezentiranje samostalnog praktičnog rada te dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja. Uvjet za prolazak na kontinuiranom praćenu je postizanje najmanje 1/3 bodova na svakom kolokviju i na samostalnom praktičnom radu.

Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim u sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te samostalni praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Statistička analiza podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće i online testovi10
Samostalni praktični rad30
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Samostalni praktični rad30
Pisani ispit60
Usmeni ispit10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti nemaju obavezu redovitog pohađanja nastave, a mogu birati između dva modela praćenja rada. Model A jednak je načinu praćenja redovitih studenata, tj. uključuje rješavanje testova u sustavu za e-učenje, predaju domaće zadaće, rješenja zadataka s vježbi i samostalnog praktičnog rada putem sustava za e-učenje, uz usmenu prezentaciju samostalnog praktičnog rada u vrijeme konzultacija u dogovoru s nastavnikom i izlazak na kolokvije. Uvjet za sudjelovanje u kontinuiranom praćenju je provedba najmanje 30% aktivnosti na svakim vježbama. Ovaj uvjet se provjerava na kraju semestra slučajnim odabirom po jednog termina vježbi iz prvog i drugog razdoblja.

Model B uključuje izradu samostalnog praktičnog rada koji su dužni usmeno prezentirati nastavniku u terminu konzultacija.

Izvanredni studenti dužni su se prijaviti predmetnom nastavniku u prva dva tjedna nastave i izabrati model praćenja. Nije moguće mijenjanje modela praćenja u toku semestra.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Domaće zadaće i online testovi 10 0 Domaće zadaće predaju se putem sustava za e-učenje
Testovi se rješavaju u sustavu za e-učenje
Samostalni praktični rad 30 10 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira. Nema mogućnosti nadoknade u kontinuiranom praćenju. Moguće je predati ispravak samostalnog praktičnog rada prije pisanog ispita. Sedam dana prije pisanog ispita.
Kolokvij 1 30 10 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci. Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 2 30 10 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci. Nema mogućnosti nadoknade.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Samostalni praktični rad 30 10 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira 10 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad. Tjedan dana prije izlaska na pisani ispit.


Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja, kao i oni koji su izabrali Model B, polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitu mogu pristupiti studenti koji su stekli najmanje 10 bodova iz samostalnog praktičnog rada.  Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te samostalni praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh