FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v1.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Metode istraživačkog rada npp:45904

Engleski naziv

Scientific Research Methods

Cilj kolegija

Cilj kolegija jest polaznike ovog poslijediplomskog specijalističkog studija osposobiti za sustavni istraživački rad relevantan za područje sigurnosti i revizije informacijskih sustava, kako bi znali ispravno pripremiti i provoditi takve poduhvate, te vrednovati, interpretirati i koristiti dobivene rezultate.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam istraživačkog rada. Uloge u istraživanju društvenih pojava. Idejni projekt. Izvedbeni projekt.
  Pojam istraživačkog rada. Uloge u istraživanju društvenih pojava. Idejni projekt. Izvedbeni projekt. Izrada prijedloga znanstvenog projekta. Pregled metoda znanstvenoistraživačkog rada. Općenito o metodi. Metodologija. Klasifikacija metoda. Metode istraživačkog rada. Izvori informacija. Organiziranje istraživačkog rada. Planiranje istraživačkog rada. Općenito o planiranju istraživačkog rada. Planiranje eksperimenta. Dijelovi rada, knjiga i članaka.
 • Izvori podloga za istraživački rad u području sigurnosti i revizije informacija informacijskih susta
  Izvori podloga za istraživački rad u području sigurnosti i revizije informacija informacijskih sustava: Stvaranje podloga za provođenje istraživačkog rada u području sigurnosti i revizije informacija informacijskih sustava. Pronalaženje referentnih izvora informacija iz ovog područja. Pretraživanje takvih izvora. Načini selekcije relevantnih materijala.
 • Vođenje istraživačkih i primijenjenih projekata u području sigurnosti i revizije informacijskih sus
  Vođenje istraživačkih i primijenjenih projekata u području sigurnosti i revizije informacijskih sustava: Pokretanje stručnih, istraživačkih i znanstvenih projekata u području sigurnosti i revizije informacija. Organizacija takvih projekata. Kompetencije voditelja i članova tima. Neophodna znanja za vođenje projekata. Specifičnosti projekata u području sigurnosti i revizije. Alati za pomoć pri planiranju, praćenju i integraciji projekata.
 • Kako izraditi završni specijalistički rad? Odabir teme i opis problemske domene. Predistraživanje. P
  Kako izraditi završni specijalistički rad? Odabir teme i opis problemske domene. Predistraživanje. Postavljanje ciljeva i hipoteza istraživanja. Oblikovanje metodologije istraživanja i dokazivanja hipoteza. Način odobravanja teme. Postupak izrade specijalističkog rada. Suradnja mentora i specijalizanda. Obrana rada.

Osnovna literatura

 • Žugaj, M., K. Dumičić, V. Dušak, Temelji znanstvenoistraživačkog rada, Metodologija i metodika, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, FOI, Varaždin, 2006.
 • McBurney, D. H., T. L. White, Research Methods, 6th Edition, Wadsworth Publishing, Belmont, 2003.
 • Duncan, W.R, A guide to the project management body of knowledge, PMI Standard Committee, Upper Darby, USA

Dopunska literatura

 • Vujević, M., Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Informator, Zagreb, 1990.
 • Kerzner H.: Project Management a system approach to planning, scheduling and controlling, John Wiley 2003.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh