FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Da
1. semestar
1. nastavna godina

Moderna ekonomika poslovanja npp:45846

Engleski naziv

Modern Business Economics

Cilj kolegija

Promjene koje su se u poslovnom okruženju zbile u proteklih nekoliko desetaka godina snažno su se odrazile kako na poimanje osnovnog cilja poslovanja poduzeća, kao i na tržišne strukture, razmjenu informacija između poduzeća i tržišta kapitala, a sukladno tome i na upravljanje poduzećem te na evaluaciju poslovnog rezultata poduzeća. Cilj je ovog kolegija, polaznike upoznati s novim trendovima poslovanja poduzeća, a tu se prije svega misli na upravljanje vrijednošću poduzeća, kao temeljnim konceptom upravljanja moderne upravljačke ekonomike. Nadalje, polaznici će biti upoznati sa razumijevanjem koncepta istraživanja tržišta i predviđanja oblika i veličine potražnje za proizvodima. Jednako tako, polaznici kolegija steći će uvid u poimanje suvremenih koncepata troškova koji su nezaobilazan uvjet formiranja ispravne poslovne politike poduzeća, ali isto tako će biti upoznati sa modernim mjerilima uspješnosti poslovanja, koja su proizašla iz modela rezidualnog dobitka poduzeća u čijoj okosnici leži koncept troškova kapitala poduzeća, danas nezaobilazan koncept u upravljanju poduzećem.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Ciljevi poslovanja poduzeća
  Organizacijski oblici poslovanja poduzeća. Ciljevi poduzeća. Zadovoljavajući profit. Vrijednost poduzeća kao temeljni cilj poslovanja. Poslovni vs ekonomski profit.
 • Teorija potražnje
  Potražnja za robom - pojedinačna potražnja. Tržišna potražnja: funkcija potražnje s kojom se sučeljava poduzeće. Cjenovna elastičnost potražnje. Procjena potražnje. Istraživanje tržišta radi procjene potražnje.. Identificiranje problema u procjeni potražnje. Metode predviđanja buduće potražnje.
 • Troškovi
  Pojam troškova. Eksplicitni i implicitni troškovi poslovanja poduzeća. Ekonomski troškovi. Koncept oportunitetnih troškova. Vrste troškova u poslovanju. Troškovi u kratkom i dugom roku. Dinamički pristup troškovima u dugom roku. Krivulja učenja.
 • Metode razdvajanja i procjene troškova
  Razdvajanje troškova kao podloga za donošenje poslovnih odluka i prognozu troškova. Metoda varijatora. Metoda interpolacije. Metoda graničnih troškova. Regresijski modeli troškova. Procjena budućih troškova. Inkrementalna analiza (prijelaz između mikroekonomije i upravljačke ekonomike)
 • Evaluacija uspješnosti poslovanja poduzeća
  Relativni pokazatelji uspješnosti. Analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja. Pokazatelji horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Koncept vremenske vrijednosti novca i troškova kapitala u poslovanju. Vrijednosti usmjerena mjerila uspješnosti poslovanja (ROIC, EVA, CFROI, SVA).
 • Poslovna politika poduzeća
  Vanjski i unutarnji uvjeti formiranja poslovne politike. Analiza tehnološke , socijalne, demografske i gospodarsko-političke okoline. Razvojna politika poduzeća. Ekspanzija. Diversifikacija. Integracija. Konverzija. Kontrakcija.

Osnovna literatura

 • Dvorski, S., Ruža, F., Kovšca, V: Poslovna ekonomija, TIVA Tiskara i FOI Varaždin, 2007.
 • Pyndick, R., Rubinfeld, D.: Mikroekonomija, MATE, Zagreb, 2005.
 • Dominick Salvatore: Managerial economics in a global economy5th ed. Mason : Thomson, 2004.

Dopunska literatura

 • Ronald Hilton: Managerial Accounting, McGraw- Hill Irwin, 2002.
 • Rappaport, Alfred: Shareholder Value: Ein Handbuch fur Manager und Investoren, 2. Auflage, Stuttgart: Schaefer-Poeschel, 1999.

Slični predmeti

 • Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Wien, Phd Management, Advanced Microeconomics, http://www.univie.ac.at/wirtschaftswissenschaften/studienprogramm/docs/PhD_Folder_English.p df
 • Massachusetts Institute of Technology, Graduate program in Economics, Principles of Microeconomics, http://econ-www.mit.edu/about/index.htm
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh