FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

6ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Referentni modeli i ERP sustavi npp:45852

Engleski naziv

Reference Models and ERP Systems

Cilj kolegija

Predmet je namijenjen studentima koji posjeduju osnovno znanje i razumijevanje primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju, a žele steći specijalistička znanja na području upravljanja svim resursima poslovanja i poslovnim operacijama, a svojim su radom ili istraživanjima vezani uz proizvodnju ili uslužni sektor. Od studenata se očekuje da će na temelju znanja i razumijevanja, koje počiva na dosadašnjem obrazovanju i radnom iskustvu, steći specijalistička znanja i vještine, te sposobnost rješavanja problema u novim problemskim situacijama. Također se očekuje da će studenti obaviti i određena vlastita istraživanja u širem interdisciplinarnom kontekstu. Osnovni cilj kolegija je stjecanje specijalističkih znanja i vještina, vezanih uz referentne modele, procese, metode i sredstva planiranja i upravljanja resursima poslovanja. Upravljanje operacijama predstavlja danas bitno područje poboljšanja poslovanja u industriji, ali i u mnogim uslužnim djelatnostima. problemska područja koja se posebno razmatraju su: vremenski tijek operacija, brzina i pouzdanost, upravljanje rizicima, cijena, odziv na zahtjeve okoline i sl. Posebna se pažnja poklanja područjima kao što su: funkcionalna, podatkovna i tehnološka integracija, upravljanje lancima vrijednosti i opskrbe, reinženjering i kontinuirana poboljšanja, usluge i upravljanje uslugama.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Osnovni pojmovi o planiranju resursa poslovanja
  Pojam i povijest ERP-a. Pojam resursa i strategije upravljanja resursima (ublažavajući resursi i sl.). Procesi planiranja, upravljanja, izvršenja, obračuna i kontrole. Opća struktura poslovnog sustava. Adaptivne organizacije i tehnologije. ERP i elektroničko poslovanje.
 • Područja i strategije upravljanja resursima i elektroničkog poslovanja
  Marketing i prodaja. Proizvodnja. Logistika i transport. Javna uprava. Područja ostalih usluga. Strategije elektroničkog poslovanja (B2B, B2C...)
 • Referentni modeli
  Metode, tehnike i modeli. Pojam i vrste referentnih modela. Analiza referentnih modela iz više područja industrije i usporedba s najboljima u području (Benchmarking). Planiranje i izgradnja sustava (scenariji razvoja i nabavke). Prevladavanje raskoraka, kontinuirana poboljšanja i reinženjering. Korištenje vanjskih izvora usluga.
 • Referentni modeli upravljanja proizvodnjom
  Klasifikacija i povijesni razvoj sustava planiranja i upravljanja proizvodnjom (naglasak na MRP i MRP II, te njihovo obogaćivanje drugim konceptima). Planiranje tehnološkog procesa. Glavni plan proizvodnje, njegova izrada i veze s prodajom. Planiranje potreba za materijalom. Grubo planiranje kapaciteta. Radni nalozi i terminiranje. Nabava i skladištenje. Upravljanje aktivnostima izvršenja proizvodnje. Prikupljanje podataka u pogonu.
 • Posebna problemska područja
  Vremenski tijek operacija, brzina i pouzdanost, upravljanje rizicima, cijena, odziv na zahtjeve okoline i sl.. Posebnosti repetitivne i projektne proizvodnje, Posebnosti planiranja i upravljanja u procesnoj industriji (P/MRP, šaržna proizvodnja, višestruki izlazi, skalabilnost).
 • Referentni model upravljanja lancima vrijednosti i opskrbe
  Usluge i upravljanje uslugama. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Lanci vrijednosti. Logistika i opskrbni lanci. Planiranje i izvori resursa. Upravljanje prijevozom i isporukom
 • Tehnološka osnova sustava
  Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu elektroničkom poslovanju. Razvojne i produkcijske tehnologije. Poslovni modeli i servisi. Funkcionalna, podatkovna i tehnološka integracija.

Osnovna literatura

 • Ptak, C.A., Schragenheim, E.: ERP: Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain, Second Edition, Saint Lucie Press 2004
 • Norris, G., et al.: E-Business and ERP: Transforming the Enterprise, John Wiley and Sons Inc., 2000
 • Žugaj, M., Strahonja, V.: Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992

Dopunska literatura

 • Browne, J., Harhen, J., Shivan, J.: Production Management Systems, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, 1996.
 • Stevenson, W.J.: Operations Management, McGraw-Hill College, 2003
 • Russell, R.S., Taylor B.W.: Operations Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003.
 • McAfee, A.: Operating an E-Business, McGraw-Hill/Irwin; 2004
 • Chesher, M., Kaura, R., Linton, P.: Electronic Business & Commerce, Springer Verlag, 2002.
 • Vollmann, T.E., Berry, W.L., Whybark, D.C.: Manufacturing Planning and Control Systems, Hardcover 1997

Slični predmeti

 • University of Bern, Institute of Information Systems, , Master Studies, Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management Systems, http://www.ie.iwi.unibe.ch/lehre/veranstaltungen/lecturedetails.php?id=32&lang=en
 • New Mexico State University, MBA and PhD Program, BCIS 558 ERP Knowledge management and decision support, http://business.nmsu.edu/, http://gradschool.nmsu.edu/gcdlvs/d9.pdf
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh