FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

6ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Modeliranje i istraživanje složenih sustava npp:45853

Engleski naziv

Complex Systems Modelling and Research

Cilj kolegija

Studenti će steći znanje potrebno za prepoznavanje i razumijevanje složenih sustava te metoda, tehnika i alata potrebnih za modeliranje ovih sustava. Ovo znanje pomoći će im u izboru prikladne metodologije zavisno o sustavima koje modeliranju u svrhu analize sustava i traženja dobrih rješenja njihova funkcioniranja.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Složeni sustavi: novo znanstveno područje
  Područje i definicija složenih sustava, metode, koncepti i primjeri. Razvoj: od kibernetike do umjetne inteligencije.
 • Značajne točke proučavanja složenih sustava
  Stupnjeviti opisi sustava, utjecaj finih promjena na nižim razinama na ponašanje na višim razinama sustava, uzorci ponašanja, višestruka stabilna stanja, stupanj kompleksnosti, ponašanje sustava obzirom na okolinu; zavisnost, međuzavisnost i stabilnost dijelova; pravilo 7±2, odnosi između različitih prezentacija sustava, odabir informacija, komponiranje, nadzor hijerarhije.
 • Odnos simulacijskog modeliranja i zahtjeva za proučavanje složenih sustava
  Korištenje različitih pristupa konceptualnog modeliranja radi obuhvaćanja svih aspekata proučavanja složenih sustava, te razvoj računalnog simulacijskog modela (zavisno o strukturi, prirodi ponašanja i dinamici) kao podloge za izučavanje stanja sustava na različitim razinama i u različitim situacijama koje nameće okolina sustava.
 • Izučavanje odabranog sustava
  Postavljanje ciljeva i hipoteza istraživanja, istraživanje metodologije istraživanja: prikupljanje podataka o strukturi, ponašanju i dinamici sustava, odabir prikladne metodologije za razvoj konceptualnog i računalskog modela, provođenja postupka stvaranja povjerenja u modele, provođenje eksperimenata, analiza rezultata i prijedlog rješenja.

Osnovna literatura

 • Sunny Y. Auyang: Foundations of Complex-system Theories In Economics, Evolutionary Biology, and Statistical Physics, Cambridge University Press, 1999
 • John R. Clymer: Advanced tutorials: Simulation-based engineering of complex systems: simulation-based engineering of complex systems using EXTEND+MFG+OpeMCSS in Proceedings of the 34th conference on Winter simulation: exploring new frontiers, 2002.
 • Hamad I. Odhabi, Ray J. Paul, Robert D. Macredie: The four phase method for modelling complex systems in Proceedings of the 29th conference on Winter simulation, 1997

Dopunska literatura

 • Dennis S. Mok, Sheldon T. Becker: Simulating a complex software system in ACM SIGSIM Simulation Digest, Proceedings of the 23rd annual symposium on Simulation, Volume 20 Issue 4, 1990.
 • M. H. Lyons, I. Adjali, D. Collings, K. O. Jensen: Complex System Models for Strategic Decision Making, BT Technology Journal, Vol 21, Iss 2, 2003
 • Bernard J. Schroer, Fan T. Tseng: Modeling complex manufacturing systems using simulation in Proceedings of the 19th conference on Winter simulation, 1987.
 • Bar-Yam Y.: Dynamics of Complex Systems, Addison-Wesley, 1997.
 • Y. Bar-Yam: Multiscale Variety in Complex Systems, Complexity 9:4, 37-45, 2004
 • Y. Bar-Yam: Multiscale Complexity / Entropy, Advances in Complex Systems 7, 47-63, 2004
 • Edward Ott: Chaos in Dynamical Systems (Cambridge University Press: Cambridge, 1993).

Slični predmeti

 • Modeling, Networks and Evolution of Complex Systems, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
 • http://www.egr.msu.edu/egr/programs/specialprograms/esa/programs.php
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh