FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Metode i alati za analizu odluke npp:45856

Engleski naziv

Decision Analysis Methods and Tools

Cilj kolegija

Odlučivanje je ključna aktivnost u upravljanju poslovnim procesima. ICT na različite načine direktno i indirektno utječe na odlučivanje, a ti utjecaji se mogu smatrati prilikama i prijetnjama. U analizi uzroka i posljedica krivih odluka prepoznata je važnost poznavanja metoda za analizu odluka u različitim situacijama karakteriziranim količinom informacija, njihovom kvalitetom i potpunošću. Cilj kolegija je upoznati polaznike s temeljnim metodama za analizu odluke u tolikoj mjeri da razumiju pretpostavke koje trebaju biti zadovoljene da bi se u analizi određenog problema odlučivanja mogla primijeniti pojedina metoda, te da bi se mogla odabrati najprikladnija metoda. Osim poznavanja teorije, polaznici će naučiti kako se u analizi odluke mogu koristiti komercijalni alati (programska potpora). Posebna pažnja bit će posvećena analizi odluka u uvjetima nesigurnosti i rizika, višekriterijskom odlučivanju, te alatima za modeliranje, analizu i interpretaciju rezultata analize odluke.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Osnovni pojmovi; proces odlučivanja, alternative, ciljevi, kriteriji. Situacije odlučivanja; nesigurnost, rizik.
 • Metode za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti
  Pravila za odlučivanje na temelju stava prema nepoznatom; s pesimističkim stavom, s optimističkim stavom, koeficijent optimizma, minimaliziranje žaljenja.
 • Očekivana vrijednost
  Očekivana vrijednost kao kriterij odlučivanja. Bayes-ova uvjetna vjerojatnost. Povezane odluke; stablo odlučivanja, dijagram utjecaja. Programski alat Treeplan ili PrecisionTree.
 • Analiza rizika
  Analiza rizika pomoću Monte Carlo simulacije. Određivanje prioriteta uzroka rizika. Strategija upravljanja rizicima. Programski alat @RISK.
 • Metode za višekriterijsko odlučivanje
  Tipologija metoda za višekriterijsko odlučivanje.
 • Tablica odlučivanja
  Normalizacija podataka iz tablice odlučivanja, važnost i težine kriterija. Teorija vrijednosti. Metode u kojima se koristi idealno rješenje. Metoda TOPSIS.
 • Metode u kojima se koriste složene uređajne relacije
  Metoda ELECTRE, Metoda PROMETHEE. Programski alat Decision Lab 2000.
 • Metoda svojstvenog vektora
  Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju uspoređivanja u parovima. Analitički hijerarhijski proces (AHP metoda). Programski alat Expert Choice.
 • Grupno odlučivanje
  Metode za grupno odlučivanje. Programski alat Team Expert Choice.

Osnovna literatura

 • French, S. (1986): Decision Theory, Ellis Harwood, Chichester
 • E. Triantaphyllou (2000), Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/London

Dopunska literatura

 • Robert T. Clemen (1997): Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, Duxbury Press; 2 edition
 • Gal, T., Stewart, T.J., Hanne, T.(eds.)(1999): Multicriteria Decision Making, Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/London
 • Vose, D. (2002): Risk Analysis: a Quantitative Guide, 2nd Ed J Wiley Chichester, England

Slični predmeti

 • MIT, Mechanical Engineering, MADM with Applications in Material Selection and Optimal Design. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/index.htm
 • University of London, External Program, Management science methods. www.londonexternal.ac.uk/prospective_students/undergraduate/lse/units/32.shtml
 • University of Minnesota Duluth, Master of Science in Engineering Management, Advanced decision making for engineering managers. http://www.d.umn.edu/~honchen/syllabus_v1.pdf
 • The George Washington University, School of Business, Master of Science in Project Management, Executive Decision Making. http://www.sbpm.gwu.edu/mspm/index.cfm?pg=curriculum/MGT224.htm
 • The George Washington University, School of Business, Master of Science in Project Management, Executive Decision Making. http://www.sbpm.gwu.edu/mspm/index.cfm?pg=curriculum/MGT224.htm
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh