FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Primijenjena teorija sustava npp:45860

Engleski naziv

Applied Systems Theory

Cilj kolegija

Cilj kolegija Primijenjena teorija sustava je upoznavanje studenata s aspektima praktične primjene Teorije sustava, kroz opći sustavski pristup, metodologiju sustavske analize, formalizaciju sustava, vremensku analizu sustava, proračun pouzdanosti i stabilnosti sustava, te modeliranje dinamike sustava. Usvajanje sustavskog načina razmišljanja i sustavske metodologije temeljni je preduvjet za razumjevanje i uspješnu primjenu modernih metoda i tehnika u istraživanju i poboljšavanju rada složenih sustava.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Opća teorija sustava i sustavska metodologija
  Nastanak i razvoj sustavskog mišljenja i Opće teorije sustava. Sustavska načela. Sustavska metodologija.
 • Osnovne značajke i modeli sustava
  Pojam i osnovne značajke sustava. Definicije sustava. Okolica sustava. Sustavi i podsustavi. Verbalni opis sustava. Simbolički opis strukture sustava. Razine sustava. Grafički i formalni modeli prikazivanja sustava. Simulacijski modeli sustava.
 • Klasični i sustavski znanstveni pristup
  Osnovne značajke metodologije klasičnog i sustavskog znanstvenog pristupa u analizi složenih sustava. Usporedna analiza i kriteriji izbora primjerenog pristupa, prednosti i nedostaci. Sustavnost, sistemnost i heurističnost kao osnovne značajke sustavske analize.
 • Metoda crne kutije
  Metoda crne kutije kao temeljna sustavska metoda. Provedba sustavske analize primjenom metode crne kutije. Eksperimentiranje s modelom sustava i utvrđivanje operatora transformacije. Metoda parcijalnih koeficijenata.
 • Formalizacija strukture sustava
  Pojam formalizacije strukture sustava. Matrice strukture sustava. Formalizacija strukture sustava prve razine. Formalizacija strukture sustava više razine. Strukturalna sličnost sustava i njezin značaj u analizi sustava.
 • Formalizacija ponašanja sustava
  Pojam formalizacije ponašanja sustava. Izvođenje jednadžbi ponašanja sustava. Matematički model sustava kao osnova za utvrđivanje značajki sustava eksperimentiranjem.
 • Vremenska analiza sustava
  Značaj vremenskih odnosa u sustavu. Izvođenje vremenskih jednadžbi sustava. Metode za vremensku analizu sustava: CPM, PERT, MPM i PRECEDENCE metoda. Problem multifunkcionalnosti u složenim sustavima. Vremenska analiza sustava primjenom Precedence metode. Utvrđivanje optimalnog sustavskog vremena. Informatički alati za vremensku analizu sustava.
 • Pouzdanost sustava
  Osnove teorije pouzdanosti. Pouzdanost kao sustavsko svojstvo. Pouzdanost tehničkih i drugih sustava. Primjena teorije pouzdanosti u analizi složenih sustava. Proračun pouzdanosti složenog sustava kao sustavska metoda.
 • Stabilnost sustava.
  Stabilnost kao sustavsko svojstvo. Vrste stabilnosti sustava. Područje stabilnosti sustava. Stabilnost ulaza i izlaza sustava. Ultrastabilnost i multistabilnost. Proračun stabilnosti sustava.
 • Modeliranje dinamike složenih sustava
  Osnovni pojmovi i metodologija sustavske dinamike. Konceptualni modeli sustavske dinamike. Primjeri modeliranja dinamike različitih sustava. Raspoloživi simulacijski alati sustavske dinamike i njihove mogućnosti.

Osnovna literatura

 • Radošević, D.: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 2001.
 • Uzelac, J.: Kibernetsko upravljanje poslovnim sustavom, Ekonomski fakultet Rijeka, 2002.
 • Čerić, V.: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 • Gharajedaghi, J: System Thinking: Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture, Butterworth-Heinemann, 1999.

Dopunska literatura

 • Margaret Myers & Agnes Kaposi: A First Systems Book, Tehnology and Management (2nd Edition), 2004, ISBN 1-86094-431-0.
 • A.P. Seyranian & A.A. Mailybaer: Multiparameter Stability Theory with Mechanical Aplications, 2004, ISBN 981-238-406-5.
 • Anatoly Lisnionski & Gregory Levitin: Multy – state System Reiliability, 2003, ISBN 981-238- 306-9.
 • Tom Demarco: Structured Analysis and System Specification, Yourdn inc., New York, N.Y., 1978.
 • Bernard McGarvey & Bruce Hannan: Dynamic Modeling for Business Management, Springer, 2003.

Slični predmeti

 • System Theory Schools http://www.edref.com/college-degrees/interdisciplinary-studies/system-theory
 • Systems Analysis and Design Athabasca University, Canad's Open University, School of Computing and Information Systems, Course Syllabus http://www.athabascan.ca/html/syllabi/comp/comp361.html#ovwrview
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh