FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje sigurnošću poslovnih informacijskih sustava npp:45482

Engleski naziv

Business Information Systems Security Management

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam kompjutorskog kriminala.
 • Izrada politike sigurnosti.
 • Organizacijski oblici ustroja sustava sigurnosti u poslovnom sustavu.
 • Odgovornosti za razvoj sustava sigurnosti.
 • Vrste i izvori prijetnji informacijsko-komunikacijskih sustava.
 • Procjena značaja informacijskog sadržaja.
 • Procjena rizika prijetnji informacijskom sustavu.
 • Upravljanje rizikom malih i srednjih poduzeća.
 • Mjere zaštite; pravne osnove, fizička zaštita, tehnička zaštita, organizacijske mjere zaštite, nadzo
  Mjere zaštite; pravne osnove, fizička zaštita, tehnička zaštita, organizacijske mjere zaštite, nadzor i upravljanje zaštitom, standardi ISO 27002.
 • Upravljanje razvojem sustava sigurnosti po normi ISO 27001.
 • Oporavak oštećenih dijelova informacijskog sustava.
 • Put do stjecanja certifikata informacijske sigurnosti.

Osnovna literatura

 • Anderson, J. R.: Security Engenering: A Guide to Bilding Dependable Distributed Systems, John Wiley and Sons, Inc. New York, 2001.
 • Timpton, H., Kraus M.: Information security Management, Auerbach, 1998.
 • Thorenson, J. D., Blankenship J. H.: Information Secrets, Valuable Information, Ltd. Co., Richardson, Texas, 1996.
 • Fumy W., Riel3, H. P.: Kryptographie, R Oldenburg Verlag, München, Wien.
 • Jenkins, G. H., Information Systems Policies and Procedures Manual - 2nd ed., Prentice-Hall, Inc., 1994.

Dopunska literatura

 • Scheiner, B.: Applied Cryptography Second Edition: protocols, algorithms and source code in C, John Wiley and Sons, Inc., 1996.
 • Bača, M.: Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb, 2004.
 • Krapac D.: Kompjutorski kriminalitet, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992.
 • ISO/BS 17799:2000
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh