FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

9ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Kvantitativne metode u menadžmentu npp:45484

Engleski naziv

Quantitative Methods in Management

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Osnovni pojmovi; problem odlučivanja, proces odlučivanja, alternative, ciljevi, kriteriji. Situacije odlučivanja; nesigurnost, rizik. Proces donošenja poslovnih odluka, ključni faktori za kvalitetno odlučivanje.
 • Metode za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika
  ; pravila za odlučivanje na temelju stava prema nepoznatom (Wald-ovo, Savage-ovo, Hurwitz-ovo, Laplace-ovo). Povezane odluke; stablo odlučivanja, dijagram utjecaja. Programi Treeplan ili PrecisionTree. Bayes-ova uvjetna vjerojatnost. Očekivana vrijednost informacije. Upravljanje nesigurnošću i rizicima; analiza osjetljivosti, analiza rizika pomoću Monte Carlo simulacije. Program @RISK. Primjene metoda za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika; marketinške odluke, investicijske odluke, pokazatelji isplativosti ulaganja.
 • Metode za višekriterijsko odlučivanje
  : tipologija metoda za višekriterijsko odlučivanje. Teorija vrijednosti, određivanje težina kriterija. Idealna odluka; rangiranje alternativa po sličnosti idealnoj odluci, metoda TOPSIS. Outranking metode; ELECTRE, PROMETHEE. Analitički hijerarhijski proces (AHP metoda). Višekriterijske metode za vrednovanje i selekciju alternativa za grupno odlučivanje. Programi Expert Choice, PROMETHEE i Team Expert Choice. Primjene metoda za višekriterijsko odlučivanje; izbor osoblja, izbor dobavljača, izbor opreme, primjene u strategijskom odlučivanju, izbor projekata, usklađivanje portfelja projekata sa strategijskim ciljevima i proračunskim ograničenjima.

Osnovna literatura

 • Hammond, J.S., Keeney, R.L., Raiffa, H.: %22Smart Choices: Practical Guide to Making Better Decisions%22, Harvard Business School Press, 1998.
 • Hunjak, T.: %22Višekriterijsko odlučivanje%22, poglavlje u knjizi: Čerić, V., Varga, M.: %22Informacijska tehnologija u poslovanju%22, Element, Zagreb, 2004.
 • Goodwin, P. , Wright, G.: Decision Analysis for management Judgment, John Wiley & Sons, 2004.

Dopunska literatura

 • French, S.: %22Decision Theory%22, Ellis Harwood, Chichester, 1986.
 • Triantaphyllou, E.: %22Multi - Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study%22, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2000.
 • Clemen, R.T.: %22Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis%22, 2nd edition, Duxbury Press, 1997.
 • Gary, K.: Sources of Power: How People Make Decisions; MIT Press, 1998.
 • Drummond, H.: Effective Decision Making; 2nd edition, Kogan Page, London, 1996.
 • Goodpasture, John C.: Quantitative methods in project management, J. Ross Publishing, 2004.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh