FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

6ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje poslovanjem poduzeća npp:80636

Engleski naziv

Business Activity Management

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Ciljevi poslovanja poduzeća.
  Ciljevi poslovanja poduzeća. Organizacijski oblici poslovanja poduzeća. Ciljevi poduzeća. Zadovoljavajući profit. Vrijednost poduzeća kao temeljni cilj poslovanja. Poslovni vs ekonomski profit.
 • Evaluacija uspješnosti poslovanja poduzeća.
  Evaluacija uspješnosti poslovanja poduzeća. Relativni pokazatelji uspješnosti. Analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja. Pokazatelji horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Koncept vremenske vrijednosti novca i troškova kapitala u poslovanju. Vrijednosti usmjerena mjerila uspješnosti poslovanja.
 • Troškovi.
  Troškovi. Pojam troškova. Eksplicitni i implicitni troškovi poslovanja poduzeća. Ekonomski troškovi. Koncept oportunitetnih troškova. Vrste troškova u poslovanju. Troškovi u kratkom i dugom roku. Dinamički pristup troškovima u dugom roku. Krivulja učenja. Metode razdvajanja i procjene troškova. Razdvajanje troškova kao podloga za donošenje poslovnih odluka i prognozu troškova. Metoda varijatora. Metoda interpolacije. Metoda graničnih troškova. Regresijski modeli troškova. Procjena budućih troškova. Inkrementalna analiza (prijelaz između mikroekonomije i upravljačke ekonomike).
 • Poslovna politika poduzeća.
  Poslovna politika poduzeća. Vanjski i unutarnji uvjeti formiranja poslovne politike. Analiza tehnološke , socijalne, demografske i gospodarsko-političke okoline. Metode u razvoju poduzeća. Ekspanzija. Diversifikacija. Integracija. Konverzija. Kontrakcija. Porterove generičke strategije.

Osnovna literatura

 • Pyndick,R, Rubinfeld, D. MIKROEKONOMIJA, MATE, Zagreb, 2005.
 • Dvorski, S., Ruža, F., Kovšca, V.: Poslovna ekonomija, TIVA-Tiskara, Varaždin, 2007.
 • Dominick Salvatore: Managerial economics in a global economy5th ed. Mason : Thomson, 2004.

Dopunska literatura

 • Ronald Hilton Managerial Accounting, McGraw- Hill Irwin, 2002.
 • Rappaport, Alfred: Shareholder Value: Ein Handbuch fur Manager und Investoren, 2. Auflage, Stuttgart: Schaefer-Poeschel, 1999.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh