FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

6ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

E poslovanje npp:80637

Engleski naziv

E-Business

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Tehnološka osnova e-podrške javnoj upravi
  Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu suvremenim informacijskim sustavima. Slojevi programske aplikacije i načini interakcije slojeva. Tipične razvojne tehnologije pojedinih slojeva. Uloga pojedinih slojeva u informacijskom sustavu. Važniji standardi otvorenih informacijskih sustava: HTML, XML. Razvojne platforme za razvoj suvremenih programskih sustava i njihova komparativna analiza. Primjeri poznatijih razvojnih platformi za pojedine slojeve. Web 2.0 i njegov utjecaj na elektroničko poslovanje.
 • Povezivanje programskih sustava, interoperabilnost i standardi razmjene podataka
  Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Interoperabilnost programskih sustava kao preduvjet povezivanja složenih organizacijskih sustava. Raspodijeljeni programski sustavi i načini njihovog povezivanja. Povezivanje programskih podsustava unutar organizacije. Povezivanje programskih sustava između organizacija. Primjena raspodijeljenih programskih sustava u poslovanju.
 • Elektroničke usluge
  Definicija i priroda usluga. Definicija pojma i klasifikacija usluga. Uloga usluga u društvu i gospodarstvu. eUsluge. Upravljanje IT uslugama u upravi. Svojstva i formuliranje strategije usluga. Vrijednosni lanac usluga. Proces razvoja usluga. Modeliranje uslužnog procesa. Primjena usluga. Kvaliteta usluga i uslužnog procesa.
 • Servisno orijentirane arhitekture IS-a
  Koncept servisno orijentiranih arhitektura (SOA) i njihov odnos prema drugim arhitekturama informacijskih sustava. Značaj servisno orijentiranih arhitektura za poslovanje. Poslovni modeli vezani uz primjenu SOA-e.
 • Strategija uvođenja, razvoja i primjene elektroničkog poslovanja
  Elektroničko poslovanje i tržišna prednost. Globalizacija i umreženost suvremenog poslovanja. Organizacijski poslovni procesi i njihova uloga u elektroničkom poslovanju. Organizacijski preustroj u uvjetima elektroničkog poslovanja. Značajniji modeli elektroničkog poslovanja i sustavi za njihovu potporu.
 • Analiza podataka
  Mogućnosti i izvori prikupljanja podataka u elektroničkom poslovanju. Poslovni podaci kao strateški i operativni izvori znanja. Organizacija podataka u bazama podataka. Mogućnosti suvremenih analitičkih sustava. Primjena analize podataka u poslovanju.
 • Budućnost razvoja elektroničkog poslovanja
  Budućnost Interneta, regulacija i oblici prilagodbe kvalitete usluge. Konvergencija tehnologija i mogućnost primjene u poslovanju.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na LMS Moodle sustavu FOI-a
 • Monteiro, J.L. et al, Towards the Knowledge Society: eCommerce, eBusiness, and eGovernment, Springer, 2002.

Dopunska literatura

 • Hohpe, G., Woolf, B. Enterprise Integration Patterns : Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison - Wesley, 2003.
 • Newcomer, E. Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison – Wesley, 2002.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh