FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Biometrija i računalna forenzika u informacijskim tehnologijama npp:111925

Engleski naziv

Biometrics and Computer Forensics in Information Technology

Cilj kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati polaznike studija s istraživačkim dostignućima kao i otvorenim istraživačkim pitanjima iz područja biometrije te računalne forenzike u informacijskim tehnologijama. Istraživanja na ovim područjima spadaju u red najaktivnijih istraživanja u svjetskim razmjerima u području zaštite računalnih sustava i računalnih mreža. Polaznici će biti upoznati sa suvremenim metodama koje se koriste u istraživanju biometrijskih sustava kao i biometrijskih karakteristika. Također će se upoznati sa suvremenim istraživačkim područjima koja se bave digitalnim dokazima kao i njihovim fiksiranjem, pohranom, obradom i analizom. Obraditi će se i postojeći pravni propisi iz domene biometrije i računalne forenzike kao i iz domene zaštite privatnosti informatičkih proizvoda i usluga usko povezanih sa biometrijom i računalnom forenzikom. Studenti će raditi u istraživačkim uvjetima samostalno ili u timu na odabranim znanstveno istraživačkim zadacima.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Biometrijske karaktersitike
  Biometrijske karakteristike blizanaca, Pretraživanje slika lica temeljem facijalnih obilježja, Rekonstrukcija otiska prsta temeljem djelomičnog otiska. Biometrijska forenzika, Identifikacija glasa (specifičnosti hrvatskog jezika), Autentikacija temeljem slike uha, Dvodimenzionalni otisak dlana, Prepoznavanje slike lica u video zapisu, Potpis, Biometrijske karakteristike u istraživanju; Ponašajne biometrijske karakteristike specifične za društveni Web, mobilne aplikacije i sveprisutno računarstvo, Biometrijske karakteristike i njihove promjene tokom starenja, Sličnosti slika lica parova, Sličnost biometrijskih karakteristika obitelji i sl. Sigurnost biometrijskog sustava, adaptivni biometrijski sustavi te karakteristike i predviđanja na velikim susutavima
 • Biometrijski sustavi
  Statistička procjena i evaluacija biometrijskih sustava. Analiza kvalitete segmentacije šarenice, Podrška senzorima biometrijskih tehnologija za nadzor, identitet u noćnom okruženju, Sigurnost granica i društva, Sigurnost biometrijskih predložaka, Sigurnost biometrijskih sustava, Napadi na biometrijske sustave, Multimodalni biometrijski sustavi i sl
 • Postmortem forenzika
  Digitalni lanac dokaza, Metapodaci, Akvizicija medija, Pretrage i analize, Vizualizacija podataka u digitalnoj forenzici, Alternative sheme forenzičkog potpisa, XML i ontološki standardi digitalne forenzike
 • Live forenzika
  Metode i modeli za forenzičku analizu društvenih aplikacija; Metode i modeli forenzike računalnih oblaka; Metode i modeli forenzike uređaja sveprisutnog računarstva; Analize slučajeva digitalne forenzike u EU; Analiza društvenih mreža u digitalnoj forenzici
 • eDiscovery
  Metode i modeli forenzike NoSQL baza podataka; Metode analize društvene i koncptualne mreže pri istraživanju računalnog kriminala; Metodike informacijskog ratovanja u društvenom Webu; Rudarenje baza podataka u svrhu eDiscovery-ja

Osnovna literatura

 • Introduction to Biometrics, Anil K. Jain, Arun A. Ross, Karthik Nandakumar, Springer, 2011
 • Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2007
 • Handbook of Fingerprint Recognition, Davide Maltoni, Dario Maio, Anil K. Jain, Salil Prabhakar, Springer, 2009
 • File System Forensic Analysis, Brian Carrier, Addison-Wesley Professional, 2005
 • Windows Forensic Analysis Toolkit, Third Edition, Harlan Carvey, Syngress, 2012
 • Network Forensics: Tracking Hackers through Cyberspace, Sherri Davidoff, Jonathan Ham, Prentice Hall, 2012

Dopunska literatura

 • Handbook of Face Recognition, Stan Z. Li, Anil K. Jain, Springer, 2011
 • New Trends and Developments in Biometrics, Jucheng Yang, Shan Juan Xie, InTech, 2012
 • Practical Malware Analysis, Michael Sikorski, Andrew Honig, No Starch Press, 2012

Slični predmeti

 • Biometrics, West Virginia University
 • University of Rhode Island
 • Purdue University
 • University of Southern California
 • University of Tennessee
 • Florida Institute of Technolgoy
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Schatten Markus Predavanje 1 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh