FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju npp:45218

Engleski naziv

Selected chapters on instructional design and mentoring in e-education

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Ovaj je kolegij namijenjen mladim znanstvenicima koji žele upoznati metode i relevantne teme istraživanje iz područja e-učenja, kao i pojedincima koji su u nekom znanstvenom području postigli (ili će postići) znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti te imaju znanja koja mogu prenositi drugima putem e-obrazovanja. Polaznici kolegija upoznat će brojna istraživačka područja iz e-učenja (vezana uz primjenu web 2.0 alata, učinkovite pedagoške metode i evaluaciju tečajeva za e-učenje, motivaciju za e-učenje, procjenu upotrebljivosti i kvalitete online obrazovnih alata i sadržaja, uporabu suvremenih komunikacijskih alata i društvenih mreža za e-učenje i dr.), kao i osnovna teorijska i stručna znanja iz područja instrukcijskog dizajna i mentorske komunikacije u e-obrazovanju. Pritom će se upoznati s relevantnom literaturom, kao i izvorima znanstvenih i stručnih informacija o e-obrazovanju na Internetu. Praktična znanja polaznici će steći radom sa sustavima za e-učenje i odabranim web 2.0 alatima, kao i oblikovanjem nastavnih jedinica za e-učenje. Aktivnostima iz kolegija polaznike se priprema za provođenje empirijskih istraživanja iz e-obrazovanja i srodnih područja. Za pristupni rad polaznici trebaju samostalno izraditi prijedlog istraživanja iz prethodno odobrene teme vezane uz e-obrazovanje.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Teorijski modeli u e-obrazovanju
  Bihevioristički, kognitivistički, konstruktivistički i konektivistički pristupi e-učenju. Pregled ostalih relevantnih teorija i modela za poučavanje u e-obrazovanju: kolaborativno učenje, Gagneov model, ADDIE model, ARCS model, Bloomova taksonomija obrazovnih ciljeva i dr. Mogućnosti za oblikovanje istraživanja iz područja primjene teorijskih modela u e-obrazovanju.
 • Planiranje nastave u e-obrazovanju
  Definiranje obrazovanja na daljinu i e-obrazovanja. Razine instrukcijskog dizajna. Oblikovanje kurikuluma. Utvrđivanje potreba polaznika. Hibridno učenje. Uključivanje web 2.0 alata, društvenih mreža i drugih kolaborativnih/komunikacijskih alata u e-učenje. Izrada programa nastavnog predmeta/tečaja. Akademski i komercijalni tečajevi za e-učenje. Načini provjere znanja i evaluacije aktivnosti polaznika u e-učenju. Kvaliteta u e-obrazovanju. Metode istraživanja iz područja teorijskih osnova, planiranja, oblikovanja i evaluacije nastavnog procesa u e-obrazovanju.
 • Strategije poučavanja u e-obrazovanju
  Faze i aktivnosti u oblikovanju nastavne cjeline u e-obrazovanju. Tehnike za usmjeravanje i prilagođavanje na obrazovni sadržaj lekcije. Tehnike za privlačenje pozornosti i motiviranje. Tehnike za usvajanje novih znanja i rješavanje problema. Tehnike za razvoj vještine i kritičkog mišljenja. Tehnike za zaključivanje obrazovne aktivnosti. Tehnike za povezivanje i socijalizaciju polaznika. Kritička analiza strategija poučavanja u e-obrazovanju.
 • Povezivanje obrazovnih strategija i tehnologija u e-obrazovanju
  Web 2.0 alati, kolaborativni i komunikacijski alati u e-obrazovanju. Sustavi za upravljanje učenjem (LMS). Hibridni i u potpunosti online tečajevi. Masovni otvoreni online tečajevi (Massive Open Online Courses - MOOC). Usklađivanje obrazovnih ciljeva, instrukcijskog dizajna i obrazovnih strategija s izborom tehnologije u e-obrazovanju. Načini istraživanja učinkovitosti primjene različitih tehnologija u e-obrazovanju.
 • Mentoriranje, moderiranje i poticanje polaznika u e-obrazovanju
  Komunikacijski proces i vještine komuniciranja u e-obrazovanju. Motiviranje polaznika u e-obrazovanju. Model računalom posredovane komunikacije u e-obrazovanju. Uloge i odlike moderatora u e-obrazovanju. Principi moderiranja u e-obrazovanju. Djelotvorno oblikovanje grupa za kolaborativno učenje. Poticanje polaznika koji izvode projektne zadatke i sudjeluju u radu on-line timova za učenje. Prikupljanje i analiza podataka o učinkovitosti mentorske komunikacije u e-obrazovanju.
 • Proces istraživanja u e-obrazovanju
  Izvori i korištenje znanstvene i stručne literature iz e-obrazovanja. Izbor hipoteza u istraživačkom radu na području e-obrazovanja. Planiranje istraživanja u e-obrazovanju. Metode prikupljanja i obrade podataka. Izvođenje zaključaka u odnosu na postavljene hipoteze. Izrada i objavljivanje znanstvenog ili stručnog rada iz e-obrazovanja. Samostalan rad na koncipiranju istraživačke teme, izrade teorijskog pregleda literature iz povezanog područja, kao i planiranja načina provođenja istraživanja. U okviru praktičnog samostalnog rada polaznika primjenjuje se sustav za obrazovanje na daljinu (Moodle) i tečaj za e-učenje %22On-line komunikacija%22, a polaznike se upućuje i na pohađanje drugih dostupnih on-line tečajeva kako bi stekli što više osobnih iskustava. Polaznici provode samostalna istraživanja stručnih i znanstvenih izvora na Internetu i druge dostupne literature te svojim samostalnim radom na projektnom zadatku detaljnije upoznaju područje e-učenja, kao i tema poput kao što su instrukcijski dizajn i mentoriranje u e-obrazovanju.

Osnovna literatura

 • Smaldino, S.E., Albright, M., Zvacek, S. (2011). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education, Pearson Education, Boston, MA, U.S.A.
 • Reiser, R.A., Dempsey, J.V. (2012). Trends and Issues in Instructional Design and Technology, Pearson Education, Boston, MA, U.S.A.
 • Carliner, S., Shank, P. (2008). The E-Learning Handbook: A Comprehensive Guide to Online Learning, Pfeiffer / John Wiley and Sons, San Francisco, CA, U.S.A.

Dopunska literatura

 • Iverson, K.M. (2005). E-learning games: Interactive learning strategies for digital delivery, Prentice Hall, New Jersey.
 • Eom, S.B., Arbaugh, J. B. (2011). Student Satisfaction and Learning Outcomes in E-Learning: An Introduction to Empirical Research, Information Science Reference / IGI Global, Hershey, PA, U.S.A.

Slični predmeti

 • Kolegij %22Computer-Supported Collaborative Learning and E-Tutoring - Advanced Professional Development%22, University of Bolton, Deane Road, Bolton, BL3 5AB, UK, http://www2.bolton.ac.uk/coursefinder/DisplayCourse.aspx?ProgId=73187bff-16be-4277-99f5-da3100582e2a#sthash.niGI9TCx.dpuf, Bolton Institute, http://www2.bolton.ac.uk/coursefinder/DisplayCourse.aspx?ProgId=73187
 • Kolegij %22Instructional Design and Engaging E-Learning Activities%22, PhD Program %22Doctor of Philosophy in Education%22, Northcentral University, 10000 E. University Drive, Prescott Valley, Arizona 86314 U.S.A., http://www.ncu.edu/school-of-education/doctor-of-philosophy-in-education/e-learning
 • Kolegij %22Researching Technology Enhanced/Networked Learning, Teaching and Assessment%22 u sklopu studija %22Doctoral Programme in E-Research and Technology Enhanced Learning%22, Department of Educational Research, County South, Lancaster University, LA1 4YD, UK, http://www.lancs.ac.uk/fass/edres/study/tel/structure.htm
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 1 6 1
Kermek Dragutin Predavanje 1 6 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh