FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

0ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1
Izborni kolegij

Odabrana poglavlja iz metoda upravljanja troškovima npp:45221

Engleski naziv

Chosen chapters from Methods of Managing Expenses

Cilj kolegija

Promjene koje su se u poslovnoj klimi zbile u proteklih nekoliko godina snažno su se odrazile i na poimanje koncepata te metoda upravljanja troškovima. Uz tradicionalno shvaćanje troškova javljaju se novi koncepti troškova čije je uvažavanje postalo nezaobilazan dio upravljačkog procesa. U eri globalizacije poslovanja, standardiziranog računovodstvenog izvješćivanja te deregulacije, informacije koje su poduzeću potrebne za očuvanje konkurentnih prednosti nije više moguće izvoditi iz tradicionalnih sustava upravljanja troškovima. Današnje upravljanje i sustavi raspoređivanja troškova više su orijentirani na nove metode upravljanja kao što su ABC-Activity Based Costing (raspored i upravljanje troškovima na bazi aktivnosti) te na modele strateškog upravljanja troškovima kao što je Balancescorecard.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Teorija troškova. Ponašanje troškova u kratkom roku. Troškovi u dugom roku. Krivulja učenja.
 • Suvremeni koncepti troškova. Financijsko-računovodstveni sustav informacija. Pojam upravljanja trošk
  Suvremeni koncepti troškova. Financijsko-računovodstveni sustav informacija. Pojam upravljanja troškovima. Raspoređivanje troškova. Funkcionalno orijentirani sustavi rasporeda troškova. Activity Based Costing (Troškovi temeljeni na aktivnostima).
 • Strateško upravljanje troškovima. Osnove strateške karte ciljeva (Osnove Balance Scorecard-a). Povez
  Strateško upravljanje troškovima. Osnove strateške karte ciljeva (Osnove Balance Scorecard-a). Povezanost ABC sustava raspoređivanja troškova i ABC upravljanja troškovima.
 • Analiza operativne poluge. Analiza promjene varijabli operativne poluge. Politika cijena. Utvrđivanj
  Analiza operativne poluge. Analiza promjene varijabli operativne poluge. Politika cijena. Utvrđivanje cijena na bazi troškova, ciljani troškovi i cijene.
 • Kontribucijska analiza poslovanja. Donošenje odluka na bazi graničnih troškova (varijabilnih).

Osnovna literatura

 • Osmanagić Bedenik, N.: Operativno planiranje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 • Hansen, Don, R., Mowen, M. M., Cost Management : Accounting and Control, 4th edition, Thomson South-West, Ohio, 2002.
 • Hilton, W., R., Managerial Accounting, 5th, Edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

Dopunska literatura

 • Ruža, F., Veselica, V., Vranešević, T., Cingula, M., Dvorski, S., EKONOMIKA PODUZEĆA Uvod u poslovnu ekonomiju, Fakultet organizacije i informatike i TIVA, Varaždin, 2002
 • Santini: Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, d.o.o, 1999
 • Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L., Microeconomics, Prentice Hall, New Jersy, 2001.
 • Weihrich, H., Koontz, H., Menadžment, MATE, Zagreb, 1994.

Slični predmeti

 • Financial and Managerial Accounting,Sloan School of management http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/
 • Cost Management, Oklahoma State University, http://osu.okstate.edu
 • Managerial accounting, Cornel University, http://cornel.edu/
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh