FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Odabrana poglavlja iz upravljanja informacijskom tehnologijom npp:45251

Engleski naziv

Chosen chapters from Managing Information Technology

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Informacijsko-komunikacijske tehnologije skupina su dominantnih suvremenih tehnologija, a informacije strateški resurs svakog poslovnog sustava. Ulaganja u ovo područje najveći su segment svjetskog gospodarstva. Međutim, učinci primjene ovih tehnologija često su vrlo dvojbeni u odnosu na investicije i očekivanja. Razlozi tome vrlo su kompleksni i predmet su relevantnih proučavanja koja se vrlo intenzivno provode u posljednje vrijeme. Njihova posljedica jest i pojava niza znanstvenih disciplina putem kojih se razvija ovo područje. Suština problema jest kako razviti sposobnost iskorištenja ICT potencijala, na način kojim se postižu veći poslovni učinci. Brojna istraživanja i prebogata praksa pokazuju da učinci primjene ovih tehnologija ne koreliraju s veličinom ICT investicija, već sa sposobnošću razvoja ambijenta u kojem se one primjenjuju. To podjednako vrijedi i za nacionalnu razinu, ali i za razinu poslovnih sustava. Zbog toga je svrha ovog kolegija upoznati studente s teorijom, metodama, primjenom i otvorenim problemima djelotvornije uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija. One nisu same po sebi strateška odrednica nekog poslovnog sustava, već samo potencijal koji treba znati iskoristiti. Da bi se to postiglo, nužno je koristiti odgovarajuće koncepte, uspostavljati odgovarajuće procese i odgovornosti te provoditi striktni nadzor IT-a. Kolegij ima svoje pripadajuće metodologije, ali se oslanja i na niz drugih disciplina, kao što su: usklađivanje ciljeva poslovnog sustava i mogućnosti IT-a, planiranje tehnološkog razvoja, upravljanje informacijskim resursima, upravljanje kvalitetom u informatici,upravljanje razvojnim programima i projektima, upravljanje IT uslugama itd.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Definiranje problemskog područjaundefinedundefined
  Informatizacija kao jedan od dominantnih globalnih procesa. Aspekti promatranja ICT-a (tehnologija, struka, tržište, djelatnost, poslovna infrastruktura, investicije, poslovni rizik, poslovni resurs, područje izobrazbe i istraživanja). Poslovna vrijednost ICT-a. Relevantne studije o niskoj učinkovitosti / neučinkovitosti ICT investicija na globalnoj razini (skupina zemalja, konkretne zemlje, djelatnosti nacionalnih ekonomija), kao i na razini poslovnih sustava. Znanstvene discipline koje se bave problematikom iskorištenja ICT potencijala: Upravljanje ICT uslugama, ICT menadžment, ICT Governance, Upravljanje informatizacijom. Neke istraživačke ideje u analizi navedenih tendencija.
 • Detaljno izučavanje nekih ITSM područja
 • Koncept ICT Governance-a i ICT Menadžmenta
 • Definiranje problemskog područja Informatizacija kao jedan od dominantnih globalnih procesa. Aspekti promatranja ICT-a (tehnologija, struka, tržište, djelatnost, poslovna infrastruktura, investicije, poslovni rizik, poslovni resurs, područje izobrazbe i istraživanja). Poslovna vrijednost ICT-a. Relevantne studije o niskoj učinkovitosti / neučinkovitosti ICT investicija na globalnoj razini (skupina zemalja, konkretne zemlje, djelatnosti nacionalnih ekonomija), kao i na razini poslovnih sustava. Znanstvene discipline koje se bave problematikom iskorištenja ICT potencijala: Upravljanje informatizacijom, ICT Governance, ICT menadžment, Upravljanje ICT uslugama. Neke istraživačke ideje u analizi navedenih tendencija.
 • Razvoj sposobnosti iskorištenja ICT potencijala u PS-u
 • Razvoj sposobnosti iskorištenja ICT potencijala u PS-u
  Vrijednost ICT-a za poslovni sustav (PS). ICT deficit i ICT suficit. Načini (pristupi, metode) usklađivanja potreba PS-a i mogućnosti ICT-a (portfolio pristup, lanac vrijednosti, enterprise pristup, BSC i ICT BSC, najbolja praksa – ITIL, CobIT). Razvoj zrelosti iskorištenja ICT potencijala u PS-u: ITIM (IT Infrastructure Management), ITSM (IT Service Management) i IT Governance. Moguća istraživačka područja u razvoju sposobnosti iskorištenja ICT potencijala u PS-ima.

Osnovna literatura

 • (ISACA, 2012) A CobIT 5 Framework for Governance and Management of Enterprise IT, ISBN 978-1-60420-237-3
 • (Gupta P, 2007) Information Technology and Business Innovation in the 21st Centary Ebook, ISBN 141964663X,
 • (ISO, 2008) ISO / IEC 38500 Corporate governance and information technology
 • (OCG, 2011) ITIL Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement,
 • (Orand B., Villarreal D., 2011) IT Service Management, ITILBready.com
 • (Schwab K., 2012) The global Competitivenes Report 2012 – 2013, World Economic Forum, Geneva, 2012
 • (UN,2012) E-Government Survey 2012, United Nations, New York, 2012United nations
 • (Weill P., Ross J.W., 2012) IT Governance, amazon.com
 • (WEF, 2012) The Global Information Technology Report 2011 – 2012, World Economic Forum, INSEAD, The Business School oft he World, 2012

Dopunska literatura

 • Vidjeti pod Izvori na Internetu

Preduvjeti

 • Informacijsko društvo - odabrana poglavlja
  Cilj kolegija je upoznati doktorande s odabranim tehnološkim, metodološkim, i normativnim aspektima informacijskog društva. Predmet interesa su čimbenici koji podržavaju informacijsko društvo i njihova međusobna interakcija te društveni fenomeni koji proizlaze iz te dinamike. Naglasak kolegija je na interakciji tehnoloških, upravnih, poslovnih i društvenih aspekata informacijskog društva. Istražuju se osobne, javne i poslovne potrebe i načini na koje ih informacijska tehnologija oblikuje. Nadalje, razmatra se tehnička, podatkovna, semantička i programska infrastruktura informacijskog društva i predvidivi trendovi razvoja. Posebno se proučavaju europske politike inicijative, te njihovi normativni i institucionalni okviri. Cilj kolegija je otvoriti prostor za promišljanje istraživačih problema vezanih za razvoj informacijskog društva i društva znanja.
 • Korporacijsko upravljanje u državnim i privatnim organizacijama
  Upoznati polaznike s temeljnim načelima korporacijskog upravljanja i etičkim načelima koja se primjenjuju u vođenju društveno odgovornih korporacija i državnih ustanova. Korporacijsko upravljanje u privatnim i državnim organizacijama nadilazi sferu financijskog izvješćivanja proširujući odgovornost organizacije na zadovoljavanje interesa svih skupina zainteresiranih sudionika u odlučivanju, uključujući i one iz okružja organizacije.
 • Kvantitativne metode za analizu složenih odluka
  Studenti će biti upoznati s teorijskim osnovama najpoznatijih metoda za analizu odluka, te kako se te metode primjenjuju u konkretnim slučajevima. Temeljni kriterij za izbor tih metoda je njihova primjenjivost u realnim problemima odlučivanja karakteriziranim prvenstveno vrstom i kvalitetom informacija. Studente će se osposobiti da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, mogu prepoznati i primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja.
 • Metodologija informacijskog i programskog inženjerstva
  Cilj kolegija je pružiti doktorandima detaljan uvid u aktualne trendove razvoja područja programskog inženjerstva, kao i u bitna obilježja metodoloških istraživanja te razvojnih projekata. Studenti koji upišu ovaj kolegij upoznat će: - povijest programskih sustava i metodologije njihovog razvoja - teoretsku strukturu i korpus znanja programskog inženjerstva (Body of Knowledge) - strukturu metodologije programskih sustava - određivanje ciljeva metodoloških istraživanja - istraživanje pristupa i paradigmi razvoja programskih sustava - istraživanje metoda i tehnika razvoja programskih sustava - istraživanje pomagala za razvoj programskih sustava - organizaciju i izvođenje metodoloških istraživanja - obrazovne programe programskog inženjerstva i njihov razvoj (SE Curriculum)

Slični predmeti

 • Managing Information Technology Enabled Change http://www.mism.cmu.edu
 • Information Systems Management http:///www.sims.berkeley.edu
 • Information Resource management http://www.ischool.washington.edu
 • IT Governance-Strategic alignmant and business performance http://www.ebusiness.mit.edu
 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business , kolegij Strategic Information Technology Management, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • University of Newcastle, Faculty of Business and Law, Strategic Business Systems, http://ccdb.newcastle.edu.au
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh