FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Kvantitativne metode za analizu složenih odluka npp:80638

Engleski naziv

Quantitative Methods for Complex Decision Analysis

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Studenti će biti upoznati s teorijskim osnovama najpoznatijih metoda za analizu odluka, te kako se te metode primjenjuju u konkretnim slučajevima. Temeljni kriterij za izbor tih metoda je njihova primjenjivost u realnim problemima odlučivanja karakteriziranim prvenstveno vrstom i kvalitetom informacija. Studente će se osposobiti da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, mogu prepoznati i primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • 1. Uvodno predavanje
  1. Uvodno predavanje; problem odlučivanja, elementi problema odlučivanja, metode za analizu odluka
 • 2. Višekriterijsko odlučivanje
  Problem vektorske optimalizacije i pojam efikasnog rješenja, Osnovni teorijski rezultati i karakterizacije efikasnih rješenja. Problemi višekriterijskog odlučivanja; ciljevi, kriteriji, težine kriterija. Teorija vrijednosti; aksiomi teorije vrijednosti, funkcije vrijednosti. Teorija korisnosti.
 • 3. Analitički hijerarhijski proces (AHP metoda) i Analitički mrežni proces (ANP metoda)
  Metoda svojstvenih vrijednosti za određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovima. Hijerarhijska struktura problema odlučivanja i metoda AHP. Modeliranje interakcije među kriterijima; povratne veza i mrežna struktura problema. Metoda ANP.
 • 4. Metode koje se temelje na složenoj uređajnoj relaciji
  Uređajne relacije i struktura preferencija. Pojam kriterija i pseudokriterija. Metode ELECTRE i PROMETHEE.
 • 5. Metode za odlučivanje u uvjetima neizvjesnosti (nesigurnosti) i rizika
  Pravila za odlučivanje iz klasične teorije odlučivanja, stablo odlučivanja, Bayesov teorem i vrijednost informacije. Rizik i analiza rizika temeljena na Monte Carlo simulaciji. Analiza rizika u upravljanju projektima.
 • 6. Modeliranje nesigurnosti pomoću neizrazitih (fuzzy) brojeva i neizrazite logike
  Neizrazite varijante odabranih metoda za višekriterijsko odlučivanje.

Osnovna literatura

 • 1. Figueira, J., Greco, S., Ehrgott, M., (eds): Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer Science + Business Media, Inc., New York, 2005.
 • 2. French, S. (1986): Decision Theory, Ellis Harwood, Chichester.
 • 3. Saaty, T.L., Vargas, L.G., Decision Making with thw Analytic Network Process, Springer Science + Business Media, LLC, New York, 2006.

Dopunska literatura

 • 1. Robert T. Clemen (1997), Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, Duxbury Press; 2 edition
 • 2. Saaty, T.L., Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, 4922 Ellsworth Ave., Pittsburgh, PA 15213.
 • 3. Gal T., Stewart T.J., Hanne T. (eds.), Multicriteria Decision Making; Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht, London, 1999.
 • 4. Goodpasture, J.C., Quantitative Methods in Project Management, J. Ross Publishing, 2004.
 • 5. Schuyler, J., Risk and Decision Analysis in Projects, Project Management Institute, 2001.

Slični predmeti

 • 1. Na sljedećoj adresi (Decision Analysis Society, USA) nalaze se podaci o više predmeta iz područja analize odluke http://fisher.osu.edu/~butler_267/DASyllabi/
 • http://www.mccombs.utexas.edu/faculty/jim.dyer/DA_syllabi/Dyer_phd.html
 • http://fisher.osu.edu/~butler_267/DASyllabi/ClemenDA.pdf
 • http://my.asu.edu
 • www.rmcs.cranfield.ac.uk/esd/esdshort/ESD9
 • http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/2003_OR304.htm
 • http:// www.expertchoice.com http:// www.hipre.hut.fi http://www.logicaldecisions.com
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh