FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Multimedija i web u poslovanju npp:200742

Engleski naziv

Multimedia and the Web in Business

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

1) poznavanje principa i specifičnosti obrade medija u poslovne svrhe; poznavanje tehnologija, elementa web dizajna i razvoja poslovnih web stranica te poznavanje mogućnosti primjene web usluga u poslovanju 2) poznavanje metoda, tehnika i alata za stjecanje kompetencija za upravljanje projektom razvoja poslovnih web stranica iz aspekta naručitelja web projekta

Ishodi učenja predmeta

 • identificirati zadaće, učinke i svojstva multimedijskih elemenata u poslovnoj primjeni
 • izraditi web stranicu uz primjenu HTML i CSS
 • obraditi pojedine multimedijske elemente na računalu
 • opisati način funkcioniranja web mjesta i web aplikacija
 • osmisliti i realizirati web uslugu u poslovanju
 • primijeniti preporuke web dizajna u osmišljavanju prototipa poslovnih web stranica

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja. Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja.
 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • 1) Uvod u multimediju
  Multimedija i njena uloga u ljudskom društvu, okolnosti nastanka multimedije, temeljni principi multimedije, objašnjenje pojmova tekst, hipertekst, multimedija i hipermedija. Evolucija definicija pojmova. Netehnički i tehnički utjecaji na razvoj multimedije. Kategorije primjene multimedije i primjeri. Opće koristi od multimedije u poslovanju. Modeli primjene multimedije u poslovanju.
 • 2) Taksonomija multimedije i tehnološka razina multimedije
  Fiziološki komunikacijski model čovjeka temeljen na taksonomiji osjetila. Konceptualna povezanost medija i osjetila. Zadaće, učinci i svojstva pojedinih medija. Vrste medija, izražavanje medija i poslovni kontekst. Procesi komunikacije i percepcije multimedije kod primatelja i pošiljatelja.Temeljni principi mjerenja fizikalno-kemijskih veličina koje stvaraju osjete, proces digitalizacije, pohrane, obrade, te kasnijeg izvođenja pretvaranjem digitalnog signala u analogni. Razine multimedije i objašnjenje: procesor i radna memorija, operacijski sustav, periferijski uređaji, programi za izvođenje medija, programi za kreiranje i uređivanje medija, programi za autorizaciju, sustavi za prikaz i isporuku.
 • 3) Stvaranje i obrada medija – opći principi. Stvaranje i obrada medija – tekst i hipertekst; zvuk
  Fiziološki i spoznajni procesi multimedije, iluzije, opći principi obrade medija. Karakteristike medija, fizikalna svojstva, percepcije od osjetila, te specifičnosti obrade: tekst, zvuk, sintetički zvuk, svjetlost, slika i video. Tekst: važnost učinkovitog oblikovanja i prenošenja uvjeravajuće tekstualne poslovne poruke. Prikupljanje, obrada i pohranjivanje tekstualnih podataka. Modeli i karakteristike hiperteksta. Nastajanje digitalnog zvuka.
 • 4) Stvaranje i obrada medija – slika i grafika; video i animacija
  Uporaba vizualnih elemenata (slike, grafike, pokretnih slika) u prenošenju poslovnih informacija. Tehničke karakteristike digitalne slike. Priroda svjetla. Percepcija boje. Psihološko značenje boja. Prikaz boja i slike u računalstvu. Vrste računalne grafike. Formati za prikaz računalne grafike na webu. Karakteristike digitalnog videa. Video kodeci. Formati pohrane videa. Dvo- i trodimenzionalna animacija. Učinci animacije.
 • 5) Tehnološke osnove web projekata
  Uvod u internet, web, protokoli, HTTP protokol. Odnos internet - web. Povijest interneta i weba. Trendovi razvoja interneta i weba. Elementi web aplikacija (web poslužitelj i preglednik), njihove uloge i osnovne značajke njihovog konfiguriranja. Principi prijenosa poruka mrežom između web poslužitelja i preglednika u tipičnoj web aplikaciji. HTML jezik – uvod. Povijest HTML jezika. Osobine XML-a i XHTML-a.
 • 6) Strukturiranje sadržaja web projekata
  Struktura HTML dokumenta - osnovni oblici formatiranja. Ugrađivanje multimedijskih elemenata u dokument i veza između dokumenata. Meta definicije i određivanje skupa znakova. Primjena tablica u formatiranju dokumenta. Formatiranje redaka i ćelija u dokumentu. Formatiranje dokumenta primjenom standardnih i internih okvira. Osobine interaktivnog pristupa prema korisniku. Elementi obrazaca i njihove specifične primjene.
 • 7) Prezentacija sadržaja web projekata
  Kaskadni oblik formatiranja dokumenta (CSS) - osnovni koncepti kaskadnog oblika formatiranja dokumenta. Smještaj kaskadnih uputa. Načini korištenja kaskadnih uputa (implicitno, eksplicitno, jednoznačno, pseudo-klase). Jedinice u kaskadnim uputama. Područja primjene kaskadnih uputa (font, boja i pozadina, tekst, pravokutnik, korisničko sučelje, klasifikacija i sl). Opće smjernice dizajna web mjesta. Dizajn infomacija. Dizajn navigacije. Grafički dizajn. Smjernice za dizajn web stranice (vizualna hijerarhija, kontrast, konzistentnost, dimenzije stranice, prostor stranice i sl). Trendovi u web dizajnu. Karakteristike dizajna poslovnih web stranica. Sadržaj i dizajn web trgovine. Obrasci u web trgovini.
 • 8) Multimedijski i web projekti – upravljanje razvojem
  Karakteristike multimedijskih i web projekata. Projektni tim koji će realizirati web projekt. Pregled modela i pristupa razvoju. Proces razvoja iz aspekta naručitelja web projekta: planiranje projekta, komunikacija na projektu, pribavljanje i odabir multimedijskih sadržaja, prototipiranje web projekta, odobravanje verzija prototipa, troškovi projekta, web hosting, povrat uloženih sredstava - ROI, intelektualno vlasništvo. Pregled autorskih alata i sustava za upravljanje sadržajem (CMS).
 • 9) Web usluge i trendovi u primjeni multimedije u poslovanju
  Pregled različitih web usluga (web trgovina, društvene mreže, upravljanje sastancima, projektima i dokumentima, razmjena multimedijskih sadržaja – YouTube, inteligentna sučelja za komunikaciju, razumijevanje i prevođenje prirodnog govora, vizualno prepoznavanje) … Predviđanja razvoja ključnih tehnologija (proširena stvarnost - AR, virtualna stvarnost - VR, umjetna inteligencija - AI, internet stvari - IoT).

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1) Pregled primjera i analiza primjene multimedije i weba u poslovanju
  Proučiti i analizirati strukturu i funkcionalnosti raznih kategorija poslovnih web stranica. Analizirati primjenu multimedijskih elemenata na poslovnim web stranicama.
 • 2) Obrada medija – slika
  Odabrati prikladne slike i grafike za poslovne web stranice. Obrada i optimizacija slike za web u alatu za obradu slike.
 • 3) Obrada medija – video
  Odabrati i snimiti video sadržaj za poslovne web stranice. Obrada i optimizacija videa za web u alatu za obradu videa.
 • 4) Izrada jednostavne web stranice
  Korištenjem uređivača teksta pomoću HTML i CSS izraditi jednstavnu web stranicu (npr. o sebi, svom gradu i sl).
 • 5) Izrada koncepta dizajna poslovnog web mjesta
  Osmisliti koncept dizajna prototipa poslovnog web mjesta i izraditi skice dizajna na papiru te žičanog modela web mjesta u alatu za prototipiranje.
 • 6) Izrada interaktivnog prototipa poslovnog web mjesta
  Pretvoriti žičani model web mjesta u interaktivni prototip s elementima web dizajna i multimedijskim elementima. Analiza generirane web stranice kroz korištene HTML i CSS.
 • 7) Pregled primjera i analiza web trgovine
  Analizirati strukturu, sadržaj i funkcionalnosti raznih web trgovina. Identificirati karakteristike obrazaca u web trgovini.
 • 8) Izrada interaktivnog prototipa poslovnog web mjesta s web trgovinom
  Osmisliti koncept web trgovine prema smjernicama web dizajna i doraditi interaktivni prototip elementima web trgovine.
 • 9) Implementacija prototipa u sustav za upravljanje sadržajem
  Upoznati karakteristike sustava za upravljanje sadržajem otvorenog koda (npr. CMS WordPress). Izraditi strukturu web mjesta u CMS-u i implementirati poslovno web mjesto i elemente web trgovine.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kaniški Matija Laboratorijske vježbe 2 2 3
Kliček Božidar Predavanje 6 2 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 3 2 3
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 5 2 3
Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Multimedija i web u poslovanju - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi10
Domaće zadaće45
Kolokviji40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku (isključivo u terminima konzultacija) nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Ukoliko se ima više izostanaka od granice (4) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku (isključivo u terminima konzultacija) nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana
13. tjedna nastave. Ukoliko se ima više izostanaka od granice (4) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta.
Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
Aktivnost na predavanjima 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, popuniti ankete ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama 7 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Domaće zadaće 45 15 Ukupno ima 3 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (i nastaviti kod kuće) i postaviti na Web unutar zadanog roka. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 8 bodova i 2 nepredane zadaće Javiti se nastavniku (isključivo u terminima konzultacija) nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Ukoliko se ima manje bodova od granice (8) ili više nepredanih zadaća od granice (3) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
1. kolokvij - teorijski dio 20 6 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Rješavanje kratkog zadatka u jeziku HTML, CSS. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija
2. kolokvij - teorijski dio 20 6 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više izmeđuponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća15
2. zadaća15
3. zadaća15
Zbroj:45

 

Multimedija i web u poslovanju - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Izrada seminarskog rada15
Domaće zadaće45
Kolokviji tijekom semestra40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Izrada seminarskog rada15
Domaće zadaće45
Pismeni ispit40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni studenti unutar 3. tjedna od početka semestra trebaju odabrati jedan od dva modela praćenja:

 • Model A: namijenjeno studentima koji predmet žele položiti izlaskom na dva kolokvija tijekom semestra (uz izvršenje ostalih obaveznih aktivnosti). Kolokviji se održavaju u terminima predavanja.
 • Model B: namijenjeno studentima koji ne mogu izaći na kolokvije te će (uz izvršenje ostalih obaveznih aktivnosti) ispit položiti na pismenom ispitu na redovnom ispitnom roku.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada seminarskog rada 15 Umjesto pohađanja nastave student izrađuje seminarski rad na temu koju će predložiti nastavnik. Seminarski rad se piše u obrascu temeljenom na obrascu za izradu završnog i diplomskog rada. Korištenu literaturu za seminarski rad potrebno je pravilno citirati i referencirati. Plagiranje povlači disciplinsku odgovornost. Do kraja 14. tjedna semestra.
Domaće zadaće 45 Ukupno ima 3 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Do kraja 15. tjedna semestra.
1. kolokvij - teorijski dio 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Rješavanje kratkog zadatka u jeziku HTML, CSS. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija.
2. kolokvij - teorijski dio 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više izmeđuponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada seminarskog rada 15 Umjesto pohađanja nastave student izrađuje seminarski rad na temu koju će predložiti nastavnik. Seminarski rad se piše u obrascu temeljenom na obrascu za izradu završnog i diplomskog rada. Korištenu literaturu za seminarski rad potrebno je pravilno citirati i referencirati. Plagiranje povlači disciplinsku odgovornost. Do kraja 14. tjedna semestra.
Domaće zadaće 15 Ukupno ima 3 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Do kraja 15. tjedna semestra.
Pismeni ispit 40 Gradivo 1. i 2. kolokvija. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Rješavanje kratkog zadatka u jeziku HTML, CSS. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh