FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Multimedija i web u poslovanju npp:200742

Engleski naziv

Multimedia and the Web in Business

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kaniški Matija Laboratorijske vježbe 2 2 3
Kliček Božidar Predavanje 6 2 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 3 2 3
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 5 2 3
Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Multimedija i web u poslovanju - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi10
Domaće zadaće45
Kolokviji40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku (isključivo u terminima konzultacija) nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Ukoliko se ima više izostanaka od granice (4) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku (isključivo u terminima konzultacija) nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana
13. tjedna nastave. Ukoliko se ima više izostanaka od granice (4) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta.
Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
Aktivnost na predavanjima 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, popuniti ankete ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama 7 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Domaće zadaće 45 15 Ukupno ima 3 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (i nastaviti kod kuće) i postaviti na Web unutar zadanog roka. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 8 bodova i 2 nepredane zadaće Javiti se nastavniku (isključivo u terminima konzultacija) nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Ukoliko se ima manje bodova od granice (8) ili više nepredanih zadaća od granice (3) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
1. kolokvij - teorijski dio 20 6 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Rješavanje kratkog zadatka u jeziku HTML, CSS. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija
2. kolokvij - teorijski dio 20 6 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više izmeđuponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća15
2. zadaća15
3. zadaća15
Zbroj:45

 

Multimedija i web u poslovanju - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Izrada seminarskog rada15
Domaće zadaće45
Kolokviji tijekom semestra40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Izrada seminarskog rada15
Domaće zadaće45
Pismeni ispit40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni studenti unutar 3. tjedna od početka semestra trebaju odabrati jedan od dva modela praćenja:

  • Model A: namijenjeno studentima koji predmet žele položiti izlaskom na dva kolokvija tijekom semestra (uz izvršenje ostalih obaveznih aktivnosti). Kolokviji se održavaju u terminima predavanja.
  • Model B: namijenjeno studentima koji ne mogu izaći na kolokvije te će (uz izvršenje ostalih obaveznih aktivnosti) ispit položiti na pismenom ispitu na redovnom ispitnom roku.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada seminarskog rada 15 Umjesto pohađanja nastave student izrađuje seminarski rad na temu koju će predložiti nastavnik. Seminarski rad se piše u obrascu temeljenom na obrascu za izradu završnog i diplomskog rada. Korištenu literaturu za seminarski rad potrebno je pravilno citirati i referencirati. Plagiranje povlači disciplinsku odgovornost. Do kraja 14. tjedna semestra.
Domaće zadaće 45 Ukupno ima 3 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Do kraja 15. tjedna semestra.
1. kolokvij - teorijski dio 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Rješavanje kratkog zadatka u jeziku HTML, CSS. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija.
2. kolokvij - teorijski dio 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više izmeđuponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada seminarskog rada 15 Umjesto pohađanja nastave student izrađuje seminarski rad na temu koju će predložiti nastavnik. Seminarski rad se piše u obrascu temeljenom na obrascu za izradu završnog i diplomskog rada. Korištenu literaturu za seminarski rad potrebno je pravilno citirati i referencirati. Plagiranje povlači disciplinsku odgovornost. Do kraja 14. tjedna semestra.
Domaće zadaće 15 Ukupno ima 3 zadaće. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Do kraja 15. tjedna semestra.
Pismeni ispit 40 Gradivo 1. i 2. kolokvija. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Rješavanje kratkog zadatka u jeziku HTML, CSS. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh