FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Društvene inovacije npp:200743

Engleski naziv

Social Innovations

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je omogućiti studentima da postanu nositelji društvenih promjena stjecanjem praktičnog iskustva poduzetnog djelovanja s ciljem zadovoljavanja društvenih potreba.

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati neispunjene potrebe lokalne zajednice.
 • Inicirati rješenja društvenih problema.
 • Kombinirati neiskorištene resurse u implementaciji projekta s društvenim učinkom.
 • Opisati različite oblike društvenih inovacija.
 • Organizirati provedbu projekta u kojem studenti primjenjuju svoja stručna znanja iz poslovne ekonomije, povezuju različite dionike oko zajedničkog cilja i koji ima društveni doprinos.
 • Raspraviti predložena rješenja društvenih problema.
 • Surađivati s kolegama i dionicima u osmišljavanju i implementaciji projekta s društvenim učinkom.

Ishodi učenja programa

 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predavanja

 • Definicija društvenih inovacija
  Pregled aktualnih društvenih problema. Nezaposlenost, klimatske promjene, ovisnosti, diskriminacija, korupcija... Pregled različitih oblika društvenih inovacija. Lokalna, regionalna, nacionalna, međunarodna razina. Komplicirani problemi naspram kompleksnih problema. Analiza kompleksnosti zadanog problema
 • Aktivno sudjelovanje građana u društvenom životu zajednice
  Europsko građanstvo. Strukturirani dijalog: suradnja građana i donositelja odluka u jedinicama lokalnih (regionalnih) samouprava. Javna savjetovanja. Nevladine organizacije (udruge) i njihova važnost u društvu. Mogućnosti financiranja projekata i inicijativa u neprofitnom sektoru na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osnovni elementi prijave projekta
 • Analiza konkretnog društvenog problema
  Tehnika „5 zašto“ za dubinsku analizu problema. Tehnika „Problemsko stablo“. Situacijska analiza. Definiranje ključnih izvora podataka za analizu problema. Sastavljanje projektnog tima
 • Početna analiza rješenja konkretnog društvenog problema
  Motivacija studenata za traženje rješenja društvenih problema. Istraživanje različitih rješenja istog ili sličnog problema u drugim sredinama. Brikolaž. Primjena proaktivne analize problema odlučivanja, SWOT i TOWS analize. Postavljanje ciljeva projekta
 • Identifikacija projekata
  Teorija promjene. S obzirom na heterogenost mogućih studentskih aktivnosti, izabrani projekt mora zadovoljiti sljedeće kriterije: student u realizaciji projekta treba iskoristiti svoja stručna znanja iz poslovne ekonomije, student mora pokazati sposobnost povezivanja različitih dionika oko zajedničkog cilja, projekt mora imati društveni doprinos. Potencijalni projekti uključuju razvoj i realizaciju inicijativa za poboljšanje kvalitete života, pomaganje u pisanju projektnih prijedloga organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalnih samouprava, razvoj i realizaciju kampanja grupnog financiranja za organizacije civilnog društva, razvoj i realizaciju novih poslovnih modela za rješavanje društvenih problema. Studenti mogu raditi i na razvoju vlastitog društvenog poduzeća ukoliko je intencija otvaranja poduzeća ozbiljna i realna
 • Povezivanje dionika projekta
  Identifikacija dionika projekta u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Prikupljanje podataka o dionicima. Definiranje interesa dionika u projektu. Suradničko rješavanje problema. Fokusiranje na snage i dobra iskustva naspram fokusiranja na slabosti i negativna iskustva. Različitost kao prednost. Otpor promjenama. Mentalitet i identitet. (2 sata) Dubinska analiza rješenja konkretnog društvenog problema. Izrada logičkog modela: inputi – aktivnosti – outputi – ishodi – učinci. Izrada dokumenta s popisom aktivnosti i pripadajućim vremenskim rokovima kao „ugovor“ između nastavnika, studenata i ostalih dionika u projektu. Izrada okvira mjerenja društvenog učinka projekta
 • Prezentacije predloženih rješenja društvenih problema
  Predložena studentska rješenja evaluiraju nastavnici i studenti. Nadogradnja rješenja temeljem povratnih informacija
 • Korištenje neiskorištenih resursa
  Studije slučaja korištenja resursa u zajednici. Identifikacija neiskorištenih resursa koji vode inovativnom rješenju. Pregovaranje oko neiskorištenih resursa za realizaciju projekta. ABCD pristup. Traženje sponzora
 • Održivost i skalabilnost društvenog poduzeća
  Novi oblici financiranja. Investiranje s društvenim učinkom. Društvene franšize. Partnerstva. Lobiranje za promjene zakonske regulative. Standardi i certifikati u privatnom sektoru. Adaptacija društvene inovacije. Studije slučaja skalabilnosti društvenih poduzeća
 • Diseminacija projektnih aktivnosti
  Pojam diseminacije. Važnost diseminacije projekta. Oblici diseminacije. Oblici diseminacije projekata s obzirom na faze projektnog ciklusa. Plan diseminacije. Uloga društvenih medija u diseminaciji projektnih aktivnosti. Primjeri dobro diseminiranih projekata. Uloga diseminacije u eksploataciji projekta
 • Realizacija predloženog projekta 1
  Studenti uz intenzivno mentoriranje nastavnika rade na realizaciji svojih projekata o čemu podnose izvještaj na nastavi
 • Realizacija predloženog projekta 2
  Studenti uz intenzivno mentoriranje nastavnika rade na realizaciji svojih projekata o čemu podnose izvještaj na nastavi
 • Prezentacija outputa i učinaka studentskih projekata dionicima
  Studenti podnose finalni izvještaj o izvršenom projektu te prezentiraju realizirane outpute i učinke projekta dionicima
 • Evaluacija projekata
  Evaluacija projekta prema unaprijed postavljenim ciljevima uključuje evaluaciju od strane nastavnika, ostalih studenata, dionika projekta te samoevaluaciju studenata
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 7 2 1
Kadoić Nikola Seminar 15 1 1
Kedmenec Irena Predavanje 8 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Društvene inovacije - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Uvjet za potpis je 10 dolazaka na nastavu i 10 dolazaka na seminare, ostvareno minimalno 12 bodova iz prvog dijela projekta, minimalno 12 bodova iz drugog dijela projekta i minimalno 12 bodova iz trećeg dijela projekta. 

Uvjet za upis ocjene je ostvareno minimalno 12 bodova iz kolokvija, minimalno 12 bodova iz prvog dijela projekta, minimalno 12 bodova iz drugog dijela projekta i minimalno 12 bodova iz trećeg dijela projekta. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij25
Projekt - 1. dio25
Projekt - 2. dio25
Projekt - 3. dio25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij + 33.0 33.0 33.0 45 +
Prezentacija 1. dijela plana +
Prezentacija 2. dijela plana +
Prezentacija 3. dijela plana +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 25 Kolokvij sadrži pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena) te zadatke tipa "zaokruži" i "nadopuni".
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt - 1. dio 25 12 Projekt se radi u timu od četiri člana.
U prvom dijelu projekta studenti prikazuju provedenu dubinsku analizu društvenog problema temeljem primarnih i sekundarnih podataka te predstavljaju logičku matricu.
Prvi dio projekta također sadrži hodogram aktivnosti s pripadajućim rokovima, financijskim planom i zaduženjima pojedinih članova tima.
Projekt - 2. dio 25 12 Projekt se radi u timu od četiri člana.
U drugom dijelu projekta studenti podnose izvještaj o izvršenim aktivnostima.
Projekt - 3. dio 25 12 Projekt se radi u timu od četiri člana.
U trećem dijelu projekta studenti podnose izvještaj o izvršenim aktivnostima i evaluiraju učinke projekta.


Društvene inovacije - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na adresu irena.kedmenec@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

Uvjet za upis ocjene je ostvareno minimalno 12 bodova iz ispita i minimalno 36 bodova iz projekta. 

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit25
Projekt75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisani ispit 25 Pisani ispit sadrži pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena) te zadatke tipa "zaokruži" i "nadopuni".
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 75 Projekt se radi samostalno ili u timu do četiri člana.

U prvom dijelu projekta studenti prikazuju provedenu dubinsku analizu društvenog problema temeljem primarnih i sekundarnih podataka te predstavljaju logičku matricu. Prvi dio projekta također sadrži hodogram aktivnosti s pripadajućim rokovima, financijskim planom i zaduženjima pojedinih članova tima.
U drugom dijelu projekta studenti podnose izvještaj o izvršenim aktivnostima.
U trećem dijelu projekta studenti podnose izvještaj o izvršenim aktivnostima i evaluiraju učinke projekta.
Tijekom izrade projekta, student treba doći najmanje tri puta na konzultacije - prije izrade prvog dijela projekta, prije izrade drugog dijela projekta i prije izrade trećeg dijela projekta.
Projekt se predaje na Moodle najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na koji student planira izaći. Uvjet za pristup polaganju ispita je ostvaeno najmanje 36 bodova iz projekta.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh