FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje procesnim performansama npp:200745

Engleski naziv

Process Performance Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Predavanje 5 2 1
Seminar 10 1 1
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 5 1 1
Predavanje 5 2 1
Vidačić Stjepan Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Upravljanje procesnim performansama - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Predavanja se izvode u 15 tjedana, seminari u prvih 10, a laboratorijske vježbe u zadnjih 5 tjedana. Nakon zadnjih vježbi, studenti prezentiraju svoje samostalne radove prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Samostalni rad20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji kolegij ne polože putem kontinuiranog praćenja izlaze na redovite ispitne rokove, kojima prethodi izrada i obrana samostalnog rada.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 30 +
Kolokvij 2 + 30 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima i laboratorijskim vježbama 0 12 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Samostalni rad 20 10 Student (u timu 2-3 člana) treba izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija koji obuhvaća prijedlog unapređenja poslovanja s modelom mjerenja operativnih ciljeva za odabrano poduzeće. Model mjerenja izrađuje se u sklopu laboratorijskih vježbi. 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Kolokvij 1 40 0 Pismena provjera znanja obrađenog gradiva (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...).
0 -
Kolokvij 2 40 0 Pismena provjera znanja obrađenog gradiva (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je izrađen, predan i prezentiran samostalni rad. 0 -


Upravljanje procesnim performansama - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

  1. Model A (obavezan dolazak na predavanja, lab. vježbe, seminare, izrada, predaja i prezentacija samostalnog rada, kolokviji)  – praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja, seminara i lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Vidi model praćenja opisan u tablicama koje slijede...
  2. Model B (obavezne konzultacije, izrada i predaja projekata, izrada, obrana samostalnog rada, ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave te na kraju semestra kod nositelja kolegija. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Samostalni rad20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji odaberu model A, a kolegij ne polože putem kontinuiranog praćenja, izlaze na redovite ispitne rokove kojima prethodi izrada i obrana samostalnog rada.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 30 +
Kolokvij 2 + 30 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama i semianrima 0 12 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 2 izostanka. 5 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Samostalni rad 20 10 Student (u timu 2-3 člana) treba izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija koji obuhvaća prijedlog unapređenja poslovanja s modelom mjerenja operativnih ciljeva za odabrano poduzeće. Model mjerenja izrađuje se u sklopu laboratorijskih vježbi.ja. 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja -
Kolokvij 1 40 0 Pismena provjera znanja gradiva prvog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...). 0 -
Kolokvij 2 40 0 Pismena provjera znanja gradiva drugog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je izrađen, predan i prezentiran samostalni rad. 0 -


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh