FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Regionalne ekonomske integracije npp:200747

Engleski naziv

Regional Economic Integration

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osposobljavanje studenata za rad u institucijama koje se izravno ili neizravno bave međunarodnim ekonomskim odnosima. Predmet nudi stjecanje znanja iz širokog raspona problema vezanih uz regionalne integracije kao što su trgovina i trgovinska liberalizacija, izravne investicije, monetarna i financijska integracija. Studetni će na temelju stečenog znanja iz predmeta biti u mogućnosti bolje razumijeti suvremene procese globalizacije i regionalnog povezivanja zemalja.

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati globalna ekonomska kretanja (globalizacija, trgovinska razmjena, investicije, multinacionalne kompanije, regionalne integracije i organizacije) i suvremene probleme gospodarskog razvoja na globalnoj razini (primjerice, međunarodne financijske krize i zaduženost).
 • Analizirati i usporediti indikatore gospodarskog razvoja pojedinih zemalja članica regionalnih ekonomskih integracija; razumijeti djelovanje institucija i i zajedničkih politika te kritički promišljati o suvremenim trednovima u regionalnim ekonomskim integracijama.
 • Analizirati tijekove međunarodne razmjene, integracijskih procesa i djelovanje regionalnih ekonomskih integracija u svijetu.
 • Definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja regionalnih ekonomskih integracija.
 • Društveno odgovorno se koristiti temeljnim pojmovima iz područja međunarodne ekonomije i regionalnih ekonomskih integracija u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema.
 • Interpretirati procese multilateralne i regionalne trgovinske liberalizacije i integracijske procese, s posebnim naglaskom na Europsku uniju.
 • Interpretirati specifičnosti djelovanja regionalnih ekonomskih integracija te prepoznati njihov značaj u međunarodnim i regionalnim ekonomskim odnosima.

Ishodi učenja programa

 • Objasniti i raspraviti determinante rasta malih, srednjih i velikih poduzeća u zemljama EU te komparirati s ekonomskim rastom poduzeća u Hrvatskoj. Objasniti i raspraviti determinante rasta malih, srednjih i velikih poduzeća u zemljama EU te komparirati s ekonomskim rastom poduzeća u Hrvatskoj.
 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.

Sadržaj predavanja

 • Multilateralizam i trendovi regionalizacije
  Promjena boja i strukture svjetskog stanovništva. Geografska distribucija stanovništva. Kretanje svjetske trgovine robom i uslugama. Promjena trgovinskih trendova. Multilateralna liberalizacija trgovine. Svjetska trgovinska ograniacija. Regionalni trgovinski sporazumi.
 • Regionalizam današnjice
  Regionalizacija. Stari i novi regionalizam. Otvoreni regionalizam. Nerecipročne preferencije. Modeli regionalnog integriranja. Regionalni trgovinski sporazumi Republike Hrvatske prije i nakon ulaska u Europsku uniju.
 • Motivi regionalnog integriranja
  Institucionalni aspekti regionalnog integriranja. Tipologija regionalnih integracijskih inicijativa. Ekonomski i politički motivi regionalnog integriranja. Prijedlozi za poticanje stvaranja regionalnih integracija. Preklapanje članstava u više regionalnih integracija.
 • Efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija
  Mogućnosti i izazovi regionalnog integriranja za privatni sektor. Preduvjeti za uspješno regionalno integriranje. Statički efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija. Dinamički efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija. Efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija na globalno poslovanje. Efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija na razvoj ljudskih potencijala.
 • Efekti stvaranja monetarnih unija
  Teorija optimalnog valutnog područja. Prednosti i nedostaci formiranja monetarne unije. Ekonomske politike u monetarnoj uniji. Izazovi proširenja i produbljivanja monetarne unije. Konvergencija kao nužan uvjet funkcioniranja monetarne unije.
 • Regionalne ekonomske integracije i zemlje u razvoju.
  Razvojni regionalizam. Regionalne ekonomske integracije među zemljama u razvoju. Troškovi prilagodbe trgovinskoj reformi.
 • Regionalne ekonomske integracije i trgovina.
  Smanjivanje i eliminacija carinskih barijera. Uvođenje pravila porijekla. Necarinske barijere trgovini. Elementi za reguliranje trgovine uslugama u regionalnim ekonomskim integracijama.
 • Regionalne ekonomske integracije i inozemna izravna ulaganja.
  Motivi davatelja i primatelja inozemnih izravnih ulaganja. Najčešće mjere za poticanje inozemnih izravnih ulaganja. Pravila unutar regionalnih ekonomskih integracija koja utječu na inozemna izravna ulaganja. Pravila trgovanja koja mogu utjecati na investicije.
 • Regionalne ekonomske integracije i siromaštvo.
  Regionalne ekonomske integracije, trgovina i siromaštvo. Regionalne ekonomske integracije, inozemna izravna ulaganja i siromaštvo. Regionalne ekonomske integracije, migracije i siromaštvo. Regionalne ekonomske integracije i ostali kanali utjecaja na siromaštvo.
 • Monitorig i upravljanje regionalnim ekonomskim integracijama.
  Monitoring regionalnih ekonomskih integracija. Upravljanje procesom regionalnog ekonomskog integriranja u svrhu razvoja. Indikatori regionalne ekonmske integracije.
 • Analiza regionalnih ekonomskih integracija u Europi.
  Europska unija. Europsko udruženje slobodne trgovine. Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini.
 • Analiza regionalnih ekonomskih integracija u Africi.
  Južnoafrička razvojna zajednica. Zajedničko tržište istočne i jučne Afrike. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih zemalja. Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija.
 • Analiza regionalnih ekonomskih integracija u Americi.
  Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini. Zajedničko tržište Južne Amerike. Zajednica i zajedničko trište karipskih zemalja. Zajednica zemalja ANDEAN-a.
 • Analiza regionalnih ekonomskih integracija u Aziji.
  Savez država jugoistočne Azije. Južnoazijsko udruženje za regionalnu suradnju. Međuregionalna suradnja Azije i Europe. Organizacija islamske konferencije. Liga arapskih zemalja. Arapska zona slobodne trgovine. Vijeće zemalja Perzijskog zaljeva.
 • Analiza regionalnih ekonomskih integracija u Australiji i na Pacifiku.
  Sporazum o suradnji između Australije i Novog Zelanda. Forum za azijsko-pacifičku ekonomsku suradnju.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh