FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Ekonomija za poduzetnike npp:76545

Engleski naziv

Economy for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 3 2 1
Dvorski Lacković Ivana Seminar 15 2 2
Kovšca Vladimir Predavanje 12 2 1
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Ekonomija za poduzetnike - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Računski zadatci10
Prezentacija10
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0
Kolokvij 2 + 20.0 80.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dozvoljeno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 6 termina seminarske nastave. 4 izostanka
Prezentacija 10 0.5 Prezentiranje odabrane teme u dogovorenom terminu. Neizvršena obveza prezentiranja U sklopu seminarske nastave studenti prezentiraju određenu teorijsku temu. Prezentaciju u obliku Power Point datoteke potrebno je uploadati na za to predviđeno mjesto na Moodle-u kolegija.
Izlaganje prezentacije uvjet je otvarivanja prava na potpis iz kolegija.
Računski zadatci 10 0 Na seminarskoj nastavi povremeno se (individualno ili grupno) rješavaju računski zadatci koji su prethodno objašnjeni na nastavi. Ukupno je ovim putem moguće ostvariti 10 bodova.
1. kolokvij 40 10 Kolokvij se sastoji od računskih zadataka te teorije koja se ispituje kroz esejska pitanja, zaokruživanje točnih odgovora i nadopunjavanje.

10 bodova iz kolokvija Za ostvarivanje prava pristupa na 2. kolokvij, potrebno je ostvariti minimalno 10 bodova na 1. kolokviju.
2. kolokvij 40 10 Kolokvij se sastoji od računskih zadataka te teorije koja se ispituje kroz esejska pitanja, zaokruživanje točnih odgovora i nadopunjavanje.
10 bodova iz kolokvija Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 10 bodova.


ISPIT:
Studenti koji ne polože ispit kontinuiranim praćenjem, idu na pismeni ispit. Struktura pismenog ispita opisana je u Modelu praćenja izvanrednih studenata.

Ekonomija za poduzetnike - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredne studente koji žele polagati kolegij putem kontinuiranog praćenja upućuje se da pogledaju model kontinuiranog praćenja.
Izvanredni studenti koji žele polagati kolegij na ispitnom roku, imaju obvezu, tj. preduvjet izrade seminarskog rada. Početkom semestra potrebno je na Moodleu kolegija odabrati temu
seminarskog rada za izvanredne studente te temu obraditi sukladno Pravilniku o završnom radu FOI-a i najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka predati seminarski rad na Moodle i na e-mail
asistentu. Ocjenjivanje seminarskog rada ovisit će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture seminarskog rada, poznavanju i korištenju
pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene seminarskog rada jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdala glavna tvrdnja, korištenje akademskog stila, uvjerljivost
zaključka.
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i
stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno
povjerenstvo.
Izvanredni studenti koji su odlučili ići na ispit, a ne predaju seminarski rad, neće moći pristupiti ispitnom roku.

Pismeni ispit sastoji se od dva dijela: teorija i računski zadatci. Za ostvarivanje pozitivne ocjene potrebno je ostvariti minimalno 50% bodova na teoriji i minimalno 50% bodova na zadatcima.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad20
Pismeni ispit70
Usmeni ispit10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh