FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljačko računovodstvo npp:76552

Engleski naziv

Managerial Accounting

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šestanj Perić Tanja Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Upravljačko računovodstvo - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Cilj kolegija je upoznati studente s najvažnijim aspektima upravljačkog računovodstva koje je fokusirano na informacije potrebne za donošenje odluka od strane menadžmenta. U sklopu kolegija analizirat će se uloga računovodstvenih informacija u planiranju, organizacijskom dizajnu i mjerenju uspješnosti.

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 235
Kolokvij 320
Zadaci na seminarima10
Aktivnosti na predavanjima5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Svaki student koji uz zadovoljenje uvjeta bodova po elementima praćenja ukupno ostvari 50 i više bodova, može pristupiti upisu predložene ocjene.
 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 50 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 55 +
Kolokvij 3 + 10.0 10.0 80.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 30 12 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio se sastoji od pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Student koji na kraju semestra temeljem svih elemenata praćenja ima ukupno 50 ili više bodova, ali nije ostvario minimalni uvjet na kolokviju 1, imat će obavezan usmeni ispit iz tog dijela gradiva. Student može pristupiti ostalim kolokvijima.
Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 2 35 14 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio se sastoji od pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Student koji na kraju semestra temeljem svih elemenata praćenja ima ukupno 50 ili više bodova, ali nije ostvario minimalni uvjet na kolokviju 2, imat će obavezan usmeni ispit iz tog dijela gradiva. Student može pristupiti trećem kolokviju.
Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 3 20 8 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio se sastoji od pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Student koji na kraju semestra temeljem svih elemenata praćenja ima ukupno 50 ili više bodova, ali nije ostvario minimalni uvjet na kolokviju 3, imat će obavezan usmeni ispit iz tog dijela gradiva.
Nema mogućnosti nadoknade.
Zadaci na seminarima 10 5 Studenti pripremaju i predaju rješenja zadataka koji su objavljeni u sustavu za e-učenje. Zadatke je potrebno vlastoručno riješiti i predati nastavniku do isteka zadanog roka. Rokovi se objavljuju u sustavu za e-učenje.
Provjera rješenja zadataka obavlja se u sklopu seminara.
Nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnosti na predavanjima 5 0 Obavezno je prisustvovanje na 9 predavanja. Evidencija dolazaka počinje od 2. tjedna nastave.
U sklopu predavanja studenti sudjeluju u kratkim provjerama razumijevanja obrađenog gradiva.
Kod manje od 9 dolazaka na predavanja ovi bodovi se ne dobivaju.
Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:

Osnovna:

 1. Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Rajan, M.V., Management and Cost Accounting, Sixth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2015.
 2. Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova, 4. izdanje (2008), [prevoditeljica Branka Remenarić], MATE, Zagreb, 2018.

 Dopunska:

 1. Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.
 2. Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 3. Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.

 

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razumjeti ulogu i značaj upravljačkog računovodstva u organizacijama
 2. Vrednovati važnost računovodstva i računovodstvenih informacija za planiranje, kontrolu i donošenje menadžerskih odluka
 3. Interpretirati podjele troškova s različitih aspekata, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje s ciljem poslovnog odlučivanja
 4. Primijeniti različite izračune proizvodnih troškova
 5. Analizirati i usporediti politiku troškova s politikom prihoda u funkciji donošenja poslovnih odluka
 6. Upotrijebiti računovodstvene informacije za potrebe planiranja i budžetiranja
 7. Interpretirati poslovni plan i planske financijske izvještaje
 8. Koristiti financijske i nefinancijske mjere za ocjenu izvršenja planiranih ciljeva i utvrđivanje uspješnosti poslovanja

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit piše se 90 minuta, a sastoji se od:

 1. teorijskog dijela – sadrži pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorena pitanja
 2. računskog dijela – sadrži više zadataka različitih razina složenosti kojima se provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% pismenog ispita.

Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Upravljačko računovodstvo - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Cilj kolegija je upoznati studente s najvažnijim aspektima upravljačkog računovodstva koje je fokusirano na informacije potrebne za donošenje odluka od strane menadžmenta. U sklopu kolegija analizirat će se uloga računovodstvenih informacija u planiranju, organizacijskom dizajnu i mjerenju uspješnosti.

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


LITERATURA:

 

Osnovna:

 1. Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Rajan, M.V., Management and Cost Accounting, Sixth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2015.
 2. Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova, 4. izdanje (2008), [prevoditeljica Branka Remenarić], MATE, Zagreb, 2018.

 Dopunska:

 1. Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.
 2. Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 3. Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.

 

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razumjeti ulogu i značaj upravljačkog računovodstva u organizacijama
 2. Vrednovati važnost računovodstva i računovodstvenih informacija za planiranje, kontrolu i donošenje menadžerskih odluka
 3. Interpretirati podjele troškova s različitih aspekata, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje s ciljem poslovnog odlučivanja
 4. Primijeniti različite izračune proizvodnih troškova
 5. Analizirati i usporediti politiku troškova s politikom prihoda u funkciji donošenja poslovnih odluka
 6. Upotrijebiti računovodstvene informacije za potrebe planiranja i budžetiranja
 7. Interpretirati poslovni plan i planske financijske izvještaje
 8. Koristiti financijske i nefinancijske mjere za ocjenu izvršenja planiranih ciljeva i utvrđivanje uspješnosti poslovanja

 

ISPIT

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit piše se 90 minuta, a sastoji se od:

 1. teorijskog dijela – sadrži pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorena pitanja
 2. računskog dijela – sadrži više zadataka različitih razina složenosti kojima se provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% pismenog ispita.

Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh