FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje projektnim ciklusom npp:76573

Engleski naziv

Project Cycle Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pažur Aničić Katarina Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 2
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Upravljanje projektnim ciklusom - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji (2)30
Izrada projekta i evaluacija 32
Seminar,vršnjačko vrednovanje i prezenatcija15
Vježbe na nastavi i u Moodlu15
Laboratorijske viježbe 8
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokviji + + 15.0 15.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 15 Svaki kolokvij nosi 15 bodova i pišu se u 6. i 12. tjednu nastave. Kolokvij se sastoji od teoretskih pitanja i provjere kognitivnih vještina. Kolokviji se izvode online. 15 Nije predviđena nadoknada. 6. tjedan i 12. tjedan
Seminarski rad, vršnjačko vrednovanje i prezentacija 15 Svaki student izabire temu seminarskog rada. Seminarski rad predaje u Moodle prema predloženoj uputi. Seminarski rad se ocjenjuje prema priloženoj rubrici. Studenti sudjeluju u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju.
Nakon toga u grupama od 3 (event. 4) studenta rade na izradi artefakta na slične teme koji onda izlažu u 5 min. Na kraju pišu osvrt na aktivnost u Moodle-u.
Nije predviđena nadoknada.
Izrada projekta i evaluacija 32 Studenti u grupama od 3-4 izrađuju projektnu prijavu prema izabranom natječaju i u propisanom formatu.
Nakon predaje projekta studenti sami vrednuju projekt, te sudjeluju u vršnjačkom vrednovanju temeljem zadane rubrike.
Nije predviđena nadoknada. 16. tjedan
Laboratorijske vježbe 8 Studenti u laboratoriju vježbaju upotrebu alata za upravljanje projektima te odrađuju zadane vježbe. Nije predviđena nadoknada.
Vježbe na nastavi i u Moodlu-u 15 Studenti na seminarima rade individualno i u grupi na aktivnostima koje se boduju (1-3 boda po aktivnosti). Nije predviđena nadoknada.


Upravljanje projektnim ciklusom - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
kolokvij x 2 30
projekt + evaluacija (2b)32
zadaci u Moodle-u8
seminar10
ZBROJ80


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 39 nedovoljan (1)
40 50 dovoljan (2)
51 60 dobar (3)
61 70 vrlo dobar (4)
71 80 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokviji + + 15.0 15.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 Svaki kolokvij iznosi 15 bodova i pišu se u 6. i 12. tjednu nastave. 15 Nije predviđena nadoknada. 6. tjedan i 12. tjedan
Seminarski rad, evalaucija 10 Svaki student izabire temu seminarskog rada. Seminarski rad predaje u Moodle prema predloženoj uputi. Seminarski rad se ocjenjuje prema priloženoj rubrici. Studenti sudjeluju u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju. Nije predviđena nadoknada.
Projekt i evaluacija 32 Studenti u grupama od 3-4 izrađuju projektnu prijavu prema izabranom natječaju i propisanom formatu.
Nakon predaje projekta studenti sami vrednuju projekt, te sudjeluju u vršnjačkom vrednovanju temeljem zadane rubrike.
Nije predviđena nadoknada. 16. tjedan
Aktivnosti u Moodle-u 8 Studenti mogu sudjelovati u izradi zadataka u Moodle-u Nije predviđena nadoknada.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh