FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Statistička analiza podataka npp:76575

Engleski naziv

Statistical Data Analysis

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Statistička analiza podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Online testovi8
Vježbe6
Domaće zadaće6
Kolokviji60
Praktični rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Kontinuirano praćenje obuhvaća rješavanje testova u sustavu za e-učenje, rješavanje vježbi, pisanje domaćih zadaća, pisanje i prezentiranje praktičnog rada te dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja.

Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim u sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 50% bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te praktični rad prema skali za ocjenjivanje.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Online testovi 8 3 Online testovi se rješavaju u sustavu za e-učenje. Rješavanje testa preduvjet je za preuzimanje i predaju vježbi. 2 Uvjet za potpis je stjecanje najmanje 2 boda na online testovima. Student koji je ostvario uvjet za potpis, ali ne i za prolaz u kontinuiranom praćenju može naknadno riješiti ili ispraviti rezultat online testova.Za nadoknadu je potrebno javiti se nastavniku najkasnije do 11. siječnja. 20.1.2019.
Vježbe 6 2 Vježbe se izvode u računalnom praktikumu u sustavu RStudio u rmarkdown formatu. Zadaci za vježbe se preuzimaju i riješene vježbe predaju u sustavu za e-učenje. Vježbe su obavezne. Ocjenjuju se dvije slučajno izabrane vježbe (jedna iz prvog i jedna iz drugog obrazovnom razdoblja). Svaka ocijenjena vježba nosi 3 boda. Studenti se mogu unaprijed ispričati za ukupno dvije vježbe. Ispričane vježbe studenti mogu predati naknadno u roku dogovorenom s nastavnikom. 1 Uvjet za potpis su predane sve vježbe i najmanje 0,5 boda iz svake ocijenjene vježbe. Studenti koji su ostvarili uvjet za potpis, ali ne i za prolaz u kontinuiranom praćenju mogu naknadno ispraviti ocijenjene vježbe. Za nadoknadu je potrebno javiti se nastavniku u roku od dva dana nakon objave ocjene za vježbe. 20.1.2019.
Domaće zadaće 6 Pišu se dvije domaće zadaće. Svaka domaća zadaća nosi 3 boda. Nema uvjeta za prolaz u kontinuiranom praćenju. Nema nadoknade domaćih zadaća.
Kolokviji 60 20 Kolokviji se sastoje od pitanja otvorenog tipa, pitanja s ponuđenim odgovorima i zadataka. 10 Izlazak na kolokvij je obvezan za redovite studente. Uvjet za potpis je stjecanje najmanje 5 bodova na svakom kolokviju. Nema nadoknade.
Praktični rad 20 8 Praktični rad piše se u timovima od 3 do 5 studenata. Rad se sastoji od analize podataka i interpretacije rezultata analize. Uz zajednički zadatak svaki student odgovara na jedno individualno pitanje na način da izabere i provodi prikladnu analizu, prikaže i interpretira rezultate te odgovara na postavljeno pitanje. Student može dobiti do 10 bodova za timski dio i do 10 bodova za individualni dio praktičnog rada. 4 Minimalno 4 boda iz praktičnog rada je uvjet za potpis. Nema nadoknade u kontinuiranom praćenju.

Bodovi iz praktičnog rada prenose se na ispitne rokove. Studenti koji nisu prošli u kontinuiranom praćenju mogu predati ispravljeni praktični rad najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.


Uvjet za potpis je redovito prisustvo na nastavi i vježbama i postizanje 2 boda iz online testova, 1 bod iz vježbi, 5 bodova iz svakog kolokvija i 4 boda iz praktičnog zadatka.

Riješeni zadaci s vježbi se nakon održane vježbe predaju u sustav za e-učenje. Na taj se način vodi i evidencija prisustva na vježbama. Iz opravdanih razloga može se dva puta izostati s predavanja, odnosno dva puta izostati s vježbi (ukupno četiri izostanka). Studenti koji su iz opravdanog razloga izostali s vježbi mogu u dogovoru s nastavnikom naknadno preuzeti zadatke za vježbu i predati rješenja putem sustava za e-učenje.

Na kraju semestra slučajnim se odabirom ocjenjuje izvršenje zadataka za jedan termin vježbi iz prvog i jedan iz drugog razdoblja. Prije ocjenjivanja studenti mogu zatražiti da se ukupno dvije vježbe u semestru izuzmu od ocjenjivanja. Ako izuzete vježbe budu izabrane za ocjenjivanje, studentima koji su zatražili njihovo izuzeće ocjenjuje se rješenje zadataka s prvog sljedećeg termina vježbi (ili prethodnog termina ako je za izuzeće izabran zadnji termin vježbi). Studenti koji nisu stigli riješiti zadatke za vrijeme vježbi mogu zatražiti nadoknadu na način da im se produži vrijeme za predaju rezultata najkasnije za jedan dan.

Statistička analiza podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti nemaju obvezu redovitog pohađanja nastave, a mogu birati između dva modela praćenja rada. Studenti su dužni javiti se predmetnom nastavniku u prva dva tjedna nastave i izabrati model praćenja. Nije moguće mijenjanje modela praćenja u toku semestra.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Online testovi8
Vježbe6
Domaće zadaće6
Kolokviji60
Praktični rad20
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Praktični rad20
Pisani ispit60
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Model A jednak je načinu praćenja redovitih studenata, tj. uključuje rješavanje testova u sustavu za e-učenje, rješavanje zadataka s vježbi, predaju domaće zadaće  i praktičnog rada putem sustava za e-učenje, uz usmenu prezentaciju samostalnog praktičnog rada u vrijeme konzultacija u dogovoru s nastavnikom i izlazak na kolokvije. Uvjet za sudjelovanje u kontinuiranom praćenju je provedba najmanje 1/3 aktivnosti na svakim vježbama. Ovaj uvjet se provjerava na kraju semestra slučajnim odabirom po jednog termina vježbi iz prvog i drugog razdoblja.

Model B uključuje izradu praktičnog rada koji su studenti dužni predati najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka te usmeno prezentirati nastavniku u terminu konzultacija ili u terminu usmenog ispita.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Online testovi 8 3 Online testovi se rješavaju u sustavu za e-učenje. Rješavanje testa preduvjet je za
preuzimanje i predaju vježbi.
2 Studenti koji su ostvarili najmanje 2 boda na online testovima mogu naknadno riješiti ili ispraviti rezultat online testova. Za nadoknadu je potrebno javiti se
nastavniku najkasnije do 11. siječnja.
20.1.2019.
Vježbe 6 2 Vježbe se izvode u sustavu RStudio u rmarkdown formatu. Zadaci za vježbe se preuzimaju i riješene vježbe predaju u sustavu za e-učenje. Vježbe
su obavezne. Ocjenjuju se dvije slučajno izabrane vježbe (jedna iz prvog i jedna iz drugog obrazovnom razdoblja). Svaka ocijenjena vježba nosi 3 boda. Studenti se mogu
unaprijed ispričati za ukupno dvije vježbe. Ispričane vježbe studenti mogu predati naknadno u roku dogovorenom s nastavnikom.
1 Studenti koji su ostvarili najmanje 1 bod iz vježbi mogu naknadno ispraviti
ocijenjene vježbe. Za nadoknadu je potrebno javiti se nastavniku u roku od dva dana nakon objave ocjene za vježbe.
20.1.2019.
Domaće zadaće 6 Pišu se dvije domaće zadaće. Svaka domaća zadaća nosi 3 boda. Nema uvjeta za prolaz u kontinuiranom praćenju. Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokviji 60 20 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci. Nema mogućnosti nadoknade.
Praktični rad 20 8 Praktični rad piše se u timovima od 3 do 5 studenata. Rad se sastoji od analize podataka i interpretacije rezultata analize. Uz zajednički zadatak svaki student odgovara na jedno individualno pitanje na način da izabere i provodi prikladnu analizu, prikaže i interpretira
rezultate te odgovara na postavljeno pitanje. Student može dobiti do 10 bodova za timski dio i do 10 bodova za individualni dio praktičnog rada.
Nema mogućnosti nadoknade u kontinuiranom praćenju.

Moguće je predati praktični rad najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.
tjedan dana prije ispitnog roka


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Praktični rad 20 8 Praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira. 8 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati praktični rad. Tjedan dana prije ispitnog roka.


 

Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja, kao i oni koji su izabrali Model B, polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitu mogu pristupiti studenti koji su stekli najmanje 8 bodova iz praktičnog rada.  Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 50% bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh