FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:128637

Engleski naziv

Economy Basics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati pojmove o osnovnim ekonomskim procesima, odnosima i oblicima regulacije ekonomskih procesa.
 • Oblikovati zadanu temu u formi eseja.
 • Pratiti stručnu literaturu.
 • Procijeniti utjecaj mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.
 • Razumjeti temeljne osobine i proturječnosti kapitalističkog načina proizvodnje.
 • Razumjeti ulogu tržišta i države u gospodarskom sustavu, posebno monetarne i fiskalne politike.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva
 • Razumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanjeRazumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanje

Sadržaj predavanja

 • Uvod u studij ekonomije
  Dogovor o nastavi i načinu vrednovanja rada studenata. Pojam i klasifikacija ekonomije. Glavna pitanja iz područja poduzetništva i ekonomske organizacije društva. Metodološka pitanja. Kratki pregled povijesti ekonomije. Pojam i uloga institucija u ekonomiji.
 • Tržište i država u modernoj mješovitoj ekonomiji
  Oblici organizacije ekonomskih procesa. Tržište i njegove osobine. Država i njene ekonomske uloge u društvu. Javna dobra.
 • Osnovni elementi ponude i potražnje
  Pojam potražnje, njene odrednice i grafički prikaz krivulje potražnje. Pojam ponude, njene determinante i grafički prikaz ravnoteže ponude i potražnje .Elastičnost potražnje i ponude. Teorije vrijednosti, potražnja i ponašanje potrošača.
 • Proizvodnja, organizacija i troškovi poslovanja
  Pojam proizvodnje i poduzeća. Ukupni i granični proizvod. Opadajući prinosi i ekonomija obujma. Pojam, vrste i grafički prikaz troškova. Pravilo najmanjeg troška. Bilanca stanja i bilanca uspjeha poduzeća.
 • Tržišne strukture
  Model potpune konkurencije. Model nepotpune konkurencije. Nesavršena konkurencija i monopoli. Antimonopolska politika.
 • Dohoci i cijene upotrebe proizvodnih čimbenika
  Pojam, vrste i kriteriji raspodjele dohotka. Neoklasična teorija potražnje za inputima, granična proizvodnost faktora proizvodnje i pravilo najmanjeg troška. Najamnine i tržište radne snage. Kamate i tržište kapitala. Renta i tržište zemlje. Konflikt efikasnosti i pravednosti. Nejednakost i siromaštvo.
 • Državni porezi i državni rashodi
  Pojam i vrste poreza i državnih rashoda. Načela oporezivanja. Državni proračun (budžet). Državna potrošnja. Državni dug i njegove ekonomske posljedice.
 • Pregled makroekonomije
  Mjerenje rezultata makroekonomske aktivnosti: bruto domaći proizvod i nacionalni dohodak. Poslovni ciklusi.
 • Mjerenje makroekonomske misli
  Mjerenje rezultata makroekonomske aktivnosti: bruto domaći proizvod i nacionalni dohodak. Poslovni ciklusi.
 • Škole makroekonomske misli
  Pojam i uzroci nastajanja škola ekonomsko-političkog mišljenja .Pregled glavnih škola : neoklasična škola, kejnzijanska škola, marksistička škola, institucionalizam i radikalna politička ekonomija.
 • Potrošnja, štednja i investicije
  Pojam potrošnje i funkcija potrošnje. Štednja i funkcija štednje. Pojam, vrste, značaj i izvori financiranja investicija. Agregatna potražnja i efektivna potražnja.
 • Novac i poslovne banke
  Pojam, vrste i funkcije novca. Financijske institucije. Poslovne banke i načela njihovog poslovanja. Multiplikacija depozitnog novca.
 • Centralna banka i monetarna politika
  Pojam , ciljevi i zadaci centralne banke. Pojam, vrste i ciljevi monetarne politike. Instrumenti monetarne politike.
 • Agregatna potražnja i model multiplikatora
  Pojam agregatne ponude, agregatne potražnje i njezinog značaja u kejnzijanskom modelu izlaza iz krizno recesijskog stanja. Pojam i vrste multiplikatora. Određivanje ravnotežne razine proizvodnje u modelu multiplikatora. Keynesov efekt i kratkoročna politika stabilizacije.
 • Međunarodni financijski sustav i devizni tečajevi
  Pojam i osobine međunarodne razmjene. Devizni tečaj. Međunarodne monetarne institucije i njihov utjecaj na male post socijalističke zemlje u procesu tranzicije, odnosno restauracije kapitalističkog sustava.

Osnovna literatura

 • Samuelson, P. A. and Nordhaus, D. W.: Ekonomija, 19. izdanje, MATE, Zagreb 2011.

Dopunska literatura

 • Polovina, Svetislav i Đuro Š. , Medić: OSNOVE EKONOMIJE, Medinek, Zagreb, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Korent Dina Seminar 15 2 3
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh