FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Trgovačko pravo npp:128640

Engleski naziv

Commercial Law

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Stjecanje spoznaje o važnosti i ulozi trgovačkog prava, koje je pretpostavka za uspješno poslovanje i sklapanje raznih vrsta ugovora s kojima se prvostupnik ekonomike poduzetništva svakodnevno sreće u svom poslovanju. Poznavanje pravne strukture i pravnog statusa trgovačkih društava u kojima i s kojima posluje. Ovladavanje vještinama pravilnog poslovanja u pravnom prometu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Osnovati trgovačko društvo kao temeljni organizacijski oblik poduzetničkog djelovanja
 • Ovladati temeljima ustrojstva i upravljanja trgovačkim društvom
 • Ovladati temeljnim propisima koji reguliraju gospodarske djelatnosti
 • Poznavanje općeg pravnog i organizacijskog okvira poduzetničkog djelovanja
 • Sklopiti ugovor kao temelj trgovačkog odnosa
 • Upoznati značajke i funkciju kontrole u trgovačkim društvima putem nadzornih organa i neovisnih revizora
 • Upoznati značajke najvažnijih trgovačkih ugovora

Ishodi učenja programa

 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Prepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izborPrepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izbor
 • Razumjeti ulogu i značaj interne kontrole i revizije u poslovnim aktivnostima poduzećaRazumjeti ulogu i značaj interne kontrole i revizije u poslovnim aktivnostima poduzeća

Sadržaj predavanja

 • 1. Tema
  O državi i pravu
 • 2. Tema
  Trodioba vlasti
 • 3. Tema
  Pravni sustav i pravni odnos
 • 4. Tema
  Trgovačko pravo, izvori trgovačkog prava
 • 5. Tema
  Trgovačko ugovorno pravo
 • 6. Tema
  Tipologija ugovora i načela ugovornog prava
 • 7. Tema
  Sklapanje ugovora
 • 8. Tema
  Valjanost ugovora
 • 9. Tema
  Osiguranje tražbina
 • 10. Tema
  Promjene u ugovornim obvezama
 • 11. Tema
  Prestanak ugovorne obveze ispunjenjem
 • 12. Tema
  Ostali načini prestanka ugovorne obveze
 • 13. Tema
  Kupoprodaja 1
 • 14. Tema
  Kupoprodaja 2
 • 15. Tema
  Zajam
 • 16. Tema
  Ugovor o djelu
 • 17. Tema
  Zakup
 • 18. Tema
  Licencija
 • 19. Tema
  Nalog i komisija
 • 20. Tema
  Trgovačko zastupanje i posredovanje
 • 21. Tema
  Pojam trgovca, trgovačko društvo, preddruštvo, podružnica
 • 22. Tema
  Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja društva
 • 23. Tema
  Zastupanje društva
 • 24. Tema
  Sudski registar
 • 25. Tema
  Društva osoba 1 (javno trgovačko društvo i komanditno društvo)
 • 26. Tema
  Društva osoba 2 (tajno društvo i gospodarsko interesno udruženje)
 • 27. Tema
  Dioničko društvo 1
 • 28. Tema
  Dioničko društvo 2
 • 29. Tema
  Društvo s ograničenom odgovornošću
 • 30. Tema
  Statusne promjene

Osnovna literatura

 • Horak, H., Dumančić, K., Preložnjak, B., Šafranko, Z.: Uvod u trgovačko pravo, HDK i partneri j.t.d., Zagreb, 2011. (elektroničko izdanje)
 • Horak, H., Dumančić, K., Šafranko, Z.: Komparativni osvrt na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, u: Pravo i porezi br.4/2013., str.37.-str.43.
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o trgovačkim društvima

Dopunska literatura

 • Deša Mlikotin Tomić, Hana Horak, Jasminka Pecotić, Josip Štajfer: Praktikum trgovačkog prava, Sinergija, Zagreb, 2005.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dumančić Kosjenka Seminar 15 2 1
Horak Hana Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Trgovačko pravo - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Suradnici: doc.dr.sc. Kosjenka Dumančić, dr.sc. Zvonimir Šafranko

Satnica: 60 sati (30 P + 30 S)


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na seminare i predavanja 10
Seminarski zadatak15
1. Kolokvij25
2. Kolokvij25
3. Kolokvij25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 20 +
2. kolokvij + 100.0 20 +
3. kolokvij + 100.0 10 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 75 39 Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Svaki kolokvij obuhvaća gradivo koje je prethodno obrađeno na predavanjima i seminarima. Kolokvij se sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.

Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na treći kolokvij.
Na trećem kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova.

Ukupno je putem kolokvija potrebno ostvariti minimalno 39 bodova (iz svakoga min. 13 bodova) za stjecanje prava upisa ocjene temeljem kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja i seminare. Jedan bod se stječe tjedno ako je student taj tjedan prisutan i na predavanjima i na seminarima.
Seminarski zadatak 15 Tijekom semestra studenti u manjim grupama (do četvero) izrađuju prezentaciju na unaprijed dogovorenu temu te je prezentiraju tijekom seminarske nastave u unaprijed dogovorenom terminu.


Trgovačko pravo - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Suradnici: doc.dr.sc. Kosjenka Dumančić, dr.sc. Zvonimir Šafranko

Satnica: 60 sati (30 P + 30 S)


Praćenje rada studenata - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-A

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na seminare i predavanja 10
Seminarski zadatak15
1. Kolokvij25
2. Kolokvij25
3. Kolokvij25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-B

Elementi praćenjaBodova
Pred-pristupni seminarski rad 1 15
Pred-pristupni seminarski rad 210
1. Kolokvij25
2. Kolokvij25
3. Kolokvij25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-A

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 20 +
2. kolokvij + 100.0 20 +
3. kolokvij + 100.0 10 +


Kolokviji - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-B

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 15 +
2. kolokvij + 100.0 15 +
3. kolokvij + 100.0 15 +


Opis elemenata praćenja - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 75 39 Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Svaki kolokvij obuhvaća gradivo koje je prethodno obrađeno na predavanjima i seminarima. Kolokvij se sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.
Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na treći kolokvij.
Na trećem kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova.
Ukupno je putem kolokvija potrebno ostvariti minimalno 39 bodova (iz svakoga min. 13 bodova) za stjecanje prava upisa ocjene temeljem kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja i seminare. Jedan bod se stječe tjedno ako je student taj tjedan prisutan i na predavanjima i na seminarima.
Seminarski zadatak 15 Tijekom semestra studenti u manjim grupama (do četvero) izrađuju prezentaciju na unaprijed dogovorenu temu te je prezentiraju tijekom seminarske nastave u unaprijed dogovorenom terminu.


Opis elemenata praćenja - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 75 39 Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Svaki kolokvij obuhvaća gradivo koje je prethodno obrađeno na predavanjima i seminarima. Kolokvij se sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.

Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova te pravovremeno predati 1. pred-pristupni seminarski rad kao preduvjet za izlazak na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova te pravovremeno predati 2. pred-pristupni seminarski rad kao preduvjet za izlazak na treći kolokvij.
Na trećem kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova.
Nema mogućnosti nadoknade.
Pred-pristupni seminarski radovi 25 Tijekom semestra izvanredni studenti pišu dva kraća seminarska rada kao uvjet za pristup drugom, odnosno trećem kolokviju.

Rad se piše na dobivenu temu, i trebao bi biti dugačak 10 tak stranica (bez naslovne stranice i kazala). Rad se piše u skladu s uputama za pisanje seminarskih radova.
Rad se predaje u zadanom roku, u PDF ili DOC formatu, isključivo putem MOODLE-a.
Nema mogućnosti nadoknade.


*Model-A namijenjen je izvanrednim studentima koji su u mogućnosti tijekom semestra uredno pohađati predavanja i seminare. Na njih se primjenjuje isti model kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

*Model-B namijenjen je izvanrednim studentima koji nisu u mogućnosti tijekom semestra uredno pohađati predavanja i seminare zbog radnog odnosa ili sličnih okolnosti, a žele polagati ispit putem kolokvija. Oni su u obvezi sačiniti dva kraća pisana rada kao uvjet za pristup prvom i drugom kolokviju.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh