FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Trgovačko pravo npp:128640

Engleski naziv

Commercial Law

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dumančić Kosjenka Seminar 15 2 1
Horak Hana Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Trgovačko pravo - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Suradnici: doc.dr.sc. Kosjenka Dumančić, dr.sc. Zvonimir Šafranko

Satnica: 60 sati (30 P + 30 S)


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na seminare i predavanja 10
Seminarski zadatak15
1. Kolokvij25
2. Kolokvij25
3. Kolokvij25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 20 +
2. kolokvij + 100.0 20 +
3. kolokvij + 100.0 10 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 75 39 Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Svaki kolokvij obuhvaća gradivo koje je prethodno obrađeno na predavanjima i seminarima. Kolokvij se sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.

Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na treći kolokvij.
Na trećem kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova.

Ukupno je putem kolokvija potrebno ostvariti minimalno 39 bodova (iz svakoga min. 13 bodova) za stjecanje prava upisa ocjene temeljem kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja i seminare. Jedan bod se stječe tjedno ako je student taj tjedan prisutan i na predavanjima i na seminarima.
Seminarski zadatak 15 Tijekom semestra studenti u manjim grupama (do četvero) izrađuju prezentaciju na unaprijed dogovorenu temu te je prezentiraju tijekom seminarske nastave u unaprijed dogovorenom terminu.


Trgovačko pravo - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Suradnici: doc.dr.sc. Kosjenka Dumančić, dr.sc. Zvonimir Šafranko

Satnica: 60 sati (30 P + 30 S)


Praćenje rada studenata - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-A

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na seminare i predavanja 10
Seminarski zadatak15
1. Kolokvij25
2. Kolokvij25
3. Kolokvij25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-B

Elementi praćenjaBodova
Pred-pristupni seminarski rad 1 15
Pred-pristupni seminarski rad 210
1. Kolokvij25
2. Kolokvij25
3. Kolokvij25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-A

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 20 +
2. kolokvij + 100.0 20 +
3. kolokvij + 100.0 10 +


Kolokviji - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-B

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 15 +
2. kolokvij + 100.0 15 +
3. kolokvij + 100.0 15 +


Opis elemenata praćenja - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 75 39 Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Svaki kolokvij obuhvaća gradivo koje je prethodno obrađeno na predavanjima i seminarima. Kolokvij se sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.
Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova kao preduvjet za izlazak na treći kolokvij.
Na trećem kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova.
Ukupno je putem kolokvija potrebno ostvariti minimalno 39 bodova (iz svakoga min. 13 bodova) za stjecanje prava upisa ocjene temeljem kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja i seminare. Jedan bod se stječe tjedno ako je student taj tjedan prisutan i na predavanjima i na seminarima.
Seminarski zadatak 15 Tijekom semestra studenti u manjim grupama (do četvero) izrađuju prezentaciju na unaprijed dogovorenu temu te je prezentiraju tijekom seminarske nastave u unaprijed dogovorenom terminu.


Opis elemenata praćenja - IZVANREDNI STUDENTI: MODEL-B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 75 39 Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Svaki kolokvij obuhvaća gradivo koje je prethodno obrađeno na predavanjima i seminarima. Kolokvij se sastoji od pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.

Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova te pravovremeno predati 1. pred-pristupni seminarski rad kao preduvjet za izlazak na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova te pravovremeno predati 2. pred-pristupni seminarski rad kao preduvjet za izlazak na treći kolokvij.
Na trećem kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 13 bodova.
Nema mogućnosti nadoknade.
Pred-pristupni seminarski radovi 25 Tijekom semestra izvanredni studenti pišu dva kraća seminarska rada kao uvjet za pristup drugom, odnosno trećem kolokviju.

Rad se piše na dobivenu temu, i trebao bi biti dugačak 10 tak stranica (bez naslovne stranice i kazala). Rad se piše u skladu s uputama za pisanje seminarskih radova.
Rad se predaje u zadanom roku, u PDF ili DOC formatu, isključivo putem MOODLE-a.
Nema mogućnosti nadoknade.


*Model-A namijenjen je izvanrednim studentima koji su u mogućnosti tijekom semestra uredno pohađati predavanja i seminare. Na njih se primjenjuje isti model kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

*Model-B namijenjen je izvanrednim studentima koji nisu u mogućnosti tijekom semestra uredno pohađati predavanja i seminare zbog radnog odnosa ili sličnih okolnosti, a žele polagati ispit putem kolokvija. Oni su u obvezi sačiniti dva kraća pisana rada kao uvjet za pristup prvom i drugom kolokviju.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh