FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Trgovačko pravo npp:128640

Engleski naziv

Commercial Law

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Stjecanje spoznaje o važnosti i ulozi trgovačkog prava, koje je pretpostavka za uspješno poslovanje i sklapanje raznih vrsta ugovora s kojima se prvostupnik ekonomike poduzetništva svakodnevno sreće u svom poslovanju. Poznavanje pravne strukture i pravnog statusa trgovačkih društava u kojima i s kojima posluje. Ovladavanje vještinama pravilnog poslovanja u pravnom prometu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Osnovati trgovačko društvo kao temeljni organizacijski oblik poduzetničkog djelovanja
 • Ovladati temeljima ustrojstva i upravljanja trgovačkim društvom
 • Ovladati temeljnim propisima koji reguliraju gospodarske djelatnosti
 • Poznavanje općeg pravnog i organizacijskog okvira poduzetničkog djelovanja
 • Sklopiti ugovor kao temelj trgovačkog odnosa
 • Upoznati značajke i funkciju kontrole u trgovačkim društvima putem nadzornih organa i neovisnih revizora
 • Upoznati značajke najvažnijih trgovačkih ugovora

Ishodi učenja programa

 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Prepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izborPrepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izbor
 • Razumjeti ulogu i značaj interne kontrole i revizije u poslovnim aktivnostima poduzećaRazumjeti ulogu i značaj interne kontrole i revizije u poslovnim aktivnostima poduzeća

Sadržaj predavanja

 • 1. Tema
  O državi i pravu
 • 2. Tema
  Trodioba vlasti
 • 3. Tema
  Pravni sustav i pravni odnos
 • 4. Tema
  Trgovačko pravo, izvori trgovačkog prava
 • 5. Tema
  Trgovačko ugovorno pravo
 • 6. Tema
  Tipologija ugovora i načela ugovornog prava
 • 7. Tema
  Sklapanje ugovora
 • 8. Tema
  Valjanost ugovora
 • 9. Tema
  Osiguranje tražbina
 • 10. Tema
  Promjene u ugovornim obvezama
 • 11. Tema
  Prestanak ugovorne obveze ispunjenjem
 • 12. Tema
  Ostali načini prestanka ugovorne obveze
 • 13. Tema
  Kupoprodaja 1
 • 14. Tema
  Kupoprodaja 2
 • 15. Tema
  Zajam
 • 16. Tema
  Ugovor o djelu
 • 17. Tema
  Zakup
 • 18. Tema
  Licencija
 • 19. Tema
  Nalog i komisija
 • 20. Tema
  Trgovačko zastupanje i posredovanje
 • 21. Tema
  Pojam trgovca, trgovačko društvo, preddruštvo, podružnica
 • 22. Tema
  Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja društva
 • 23. Tema
  Zastupanje društva
 • 24. Tema
  Sudski registar
 • 25. Tema
  Društva osoba 1 (javno trgovačko društvo i komanditno društvo)
 • 26. Tema
  Društva osoba 2 (tajno društvo i gospodarsko interesno udruženje)
 • 27. Tema
  Dioničko društvo 1
 • 28. Tema
  Dioničko društvo 2
 • 29. Tema
  Društvo s ograničenom odgovornošću
 • 30. Tema
  Statusne promjene

Osnovna literatura

 • Horak, H., Dumančić, K., Preložnjak, B., Šafranko, Z.: Uvod u trgovačko pravo, HDK i partneri j.t.d., Zagreb, 2011. (elektroničko izdanje)
 • Horak, H., Dumančić, K., Šafranko, Z.: Komparativni osvrt na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, u: Pravo i porezi br.4/2013., str.37.-str.43.
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o trgovačkim društvima

Dopunska literatura

 • Deša Mlikotin Tomić, Hana Horak, Jasminka Pecotić, Josip Štajfer: Praktikum trgovačkog prava, Sinergija, Zagreb, 2005.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dumančić Kosjenka Seminar 15 2 1
Horak Hana Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh