FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:128641

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 7 2 1
Čižmešija Antonela Seminar 6 2 3
Plantak Vukovac Dijana Seminar 2 2 3
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 8 2 1
Seminar 7 2 3
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (3x30)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 45.0 45.0 10.0 90 + +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga, izradi umnih mapa, video zapisa i sl.). Boduje se i posebna aktivnost u diskusijama na predavanju.
Prezentacija 8 2 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Prezentacija je uvjet za potpis. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin smanjuje se broj bodova.
1. kolokvij 30 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.).
2. kolokvij 30 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.).
3. kolokvij 30 Kolokvij se provodi u obliku pismenog ispita za 25% najboljih iz prva dva kolokvija (ili za one koji postignu 90% mogućih bodova iz prva dva kolokvija). Za ostale studente 3. kolokvij se provodi u obliku usmenog ili pismenog ovisno o broju postignutih brodova.
Pisani uradak 2 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja pisanog rada; tema je vezana uz sadržaje koje su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i poveznica s praksom.
Dodatno: online tečaj i sl. 0 0 Tečaj za e-učenje tematski je vezan uz upoznavanje s alatima za računalom posredovanu komunikaciju (uključivanje u ovu aktivnost je na osnovu dogovora s predmetnim nastavnikom).


Poslovno komuniciranje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (3x30)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (3x30) ili pismeni ispit90
Obavezni pisani uradak2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 45.0 45.0 10.0 90 + +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 4 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 4 boda Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) prema dogovoru s nastavnikom. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 30 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
3. kolokvij 30 Pitanja otvorenog tipa u slučaju pismenog ili usmenog ispita (nabrojite i opišite, definirajte i sl). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Pisani uradak 2 1 Student piše rad na temu praktične primjene teorijskih sadržaja kolegija, a na osnovi dogovora s nastavnikom. Izrada pisanog uratka je obvezna. Ukoliko referat nije predan na vrijeme, predaje se najkasnije prije ispita.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh