FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Mikroekonomija npp:128642

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osnovni cilj predmeta je razviti sposobnosti studenata za primjenu mikroekonomskih koncepata u razmatranju i rješavanju problema poduzeća i drugih ekonomskih agenata. Primjenom mikroekonomske analize bit će osposobljeni za vrednovanje ekonomske politike u lokalnim, regionalnim ili nacionalnim okvirima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati ponašanje poduzeća u različitim tržišnim strukturama.
 • Analizirati problem efikasnosti i društvenog optimuma na konkurentnom i nekonkurentnom tržištu.
 • Diskutirati problem asimetričnih informacija i moralnog hazarda na primjerima konkretnih životnih situacija.
 • Opisati determinante potrošačeva izbora.
 • Opisati procese određivanja cijena.
 • Procijeniti efekte vanjskih učinaka (eksternalija) i javnih dobara na efikasnost.
 • Vrednovati vladine politike usmjerene na ostvarivanje društvenog i individualnog blagostanja.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti temeljne mikroekonomske metode i tehnike u analizi tržišne pozicije poduzećaPrimijeniti temeljne mikroekonomske metode i tehnike u analizi tržišne pozicije poduzeća
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva

Sadržaj predavanja

 • Teme mikroekonomije
  Razlozi proučavanja mikroekonomije. Upoznavanje s načinom rada.
 • Ponašanje potrošača
  Sklonosti potrošača. Košare dobara. Osnovne pretpostavke o sklonostima. Krivulje indiferencije. Mape indiferencije. Oblici krivulja indiferencije. Granična stopa supstitucije. Savršeni supstituti i savršeni komplementi. Budžetska ograničenja. Potrošačev izbor. Otkrivene preferencije. Granična korisnost i izbor potrošača.
 • Pojedinačna potražnja
  Promjene cijena. Promjene dohotka. Normalna dobra u odnosu u odnosu na inferiorna. Engelove krivulje. Supstituti i komplementi. Efekt supstitucije i efekt dohotka. Specijalni slučaj: Giffenovo dobro. Elastičnost potražnje. Potrošačev probitak i potražnja. Mrežne eksternalije. Efekt stampeda. Snobovski efekt.
 • Proizvodnja i tehnologija
  Funkcija proizvodnje. Izokvante. Fleksibilnost inputa. Kratki rok nasuprot dugom roku. Proizvodnja s jednim varijabilnim faktorom (radom). Prosječni i granični proizvod. Nagibi krivulje proizvoda. Krivulja prosječnog proizvoda rada. Krivulja graničnog proizvoda rada. Zakon opadajućih graničnih prinosa. Produktivnost. Proizvodnja s dva varijabilna faktora. Opadajući granični prinosi. Supstitucija između inputa. Prinosi na opseg: rastući, konstantni, opadajući.
 • Mjerenje troška proizvodnje i značenje troška
  Računovodstveni i ekonomski trošak. Oprtunitetni trošak. Nepovratni troškovi. Fiksni troškovi u odnosu na nepovratne troškove. Trošak u kratkom roku. Trošak u dugom roku. Dugoročne i kratkoročne krivulje troškova. Proizvodnja dvaju proizvoda. Krivulje transformacije. Ekonomije i disekonomije obuhvata.
 • Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda
  Savršeno konkurentna tržišta. Granični prihod, granični trošak i maksimalizacija profita. Izbor razine proizvodnje u kratkom roku. Kratkoročna krivulja ponude konkurentnog poduzeća. Kratkoročna krivulja tržišne ponude. Izbor razine proizvodnje u dugom roku. Dugoročna krivulja ponude industrije.
 • Analiza konkurentnih tržišta
  Procjena dobitaka i gubitaka izazvanih državnim mjerama – probitak potrošača i proizvođača. Efikasnost konkurentnog tržišta. Minimalne cijene. Cjenovne potpore i proizvodne kvote. Uvozne kvote i carine. Učinci poreza i subvencija.
 • Monopol
  Prosječni prihod i granični prihod. Monopolistova odluka o količini proizvodnje. Grubo pravilo za određivanje cijene. Monopolska moć. Mjerenje monopolske moći. Izvori monopolske moći. Društveni trošak monopolske moći. Monopson i monopsonska moć. Ograničavanje tržišne moći. Provođenje zakona.
 • Određivanje cijena i tržišna moć
  Osvajanje potrošačevog viška. Cjenovna diskriminacije prvog, drugog i trećeg stupnja. Međuvremenska cjenovna diskriminacija i cijena maksimalnog opterećenja. Dvodijelna tarifa. Određivanje cijene paketa proizvoda. Mješovita prodaja u paketu. Vezivanje proizvoda.
 • Monopolistička konkurencija
  Svojstva monopolističke konkurencije. Kratkoročna i dugoročna ravnoteža. Monopolistička konkurencija i ekonomska efikasnost. Oligopol – ravnoteža na oligopolističkom tržištu. Cournotov model. Stackelbergov model. Cjenovna konkurencija. Bertrandov model.
 • Konkurencija u odnosu na tajni sporazum: dilema zatvorenika
  Rigidnost cijena. Cjenovno signaliziranje i cjenovno predvodništvo. Model dominantnog poduzeća. Karteli. Analiza određivanja cijena kod kartela.
 • Konkurentske strategije
  Sprečavanje ulaska. Strateška trgovinska politika i međunarodna konkurencija.
 • Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost
  Analiza opće ravnoteže. Dva međusobno ovisna tržišta i postizanje opće ravnoteže. Efikasnost razmjene. Prednosti trgovine. Edgeworthov dijagram. Ugovorna krivulja. Potrošačka ravnoteža na konkurentnom tržištu. Pravednost i efikasnost. Efikasnost u proizvodnji. Prednosti slobodne trgovine.
 • Tržišta s asimetričnim informacijama
  Implikacije asimetričnih informacija. Važnost ugleda i standardizacije. Tržišno signaliziranje. Jednostavni model signaliziranja na tržištu rada. Moralni hazard. Primjeri asimetričnih informacija i moralnog hazarda i njihove posljedice za ekonomiju i društvo.
 • Eksternalije i javna dobra
  Pozitivne i negativne eksternalije. Eksternalije i neefikasnost. Metode korekcije tržišnog neuspjeha. Privatna i javna rješenja za eksternalije. Fiskalne i nefiskalne mjere korekcije. Emisijski standardi, emisijska naknada, prenosive emisijske dozvole. Eksternalije i vlasnička prava. Resursi zajednice. Javna dobra.

Osnovna literatura

 • Pindyck R. S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • I. Pavić, Đ. Benić, I. Hashi, Mikroekonomija, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2007.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Jelaković Anamarija Demonstrature 15 2 1
Korent Dina Seminar 15 2 3
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh