FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Mikroekonomija npp:128642

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 15 2 1
Fojs Ivana Seminar 15 2 1
Korent Dina Seminar 15 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
apsolventski rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Mikroekonomija - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 30% dolazaka na predavanja i 50% dolazaka na seminare. Nema nadoknade dolazaka.


Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji*60
Usmeni**40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni ispitni rok

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit30
Usmeni ispit20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Redovni ispitni rok

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija, te također minimalno 20 boda iz usmenog dijela ispita.

**NAPOMENA: Da bi pristupili usmenom potrebno je ostvariti minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija. Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 20 bodova iz usmenog.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Usmeni + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima*** 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 30% dolazaka na predavanja.
Dopušteno je 70% izostanaka.

Svaki dodatni dolazak izvan obaveznih 30% dolazaka, bodovat će se za 0,5 boda izvan maksimalnih 100 bodova uključenih u model praćenja.

Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 30% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima*** 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 50% dolazaka na seminare.
Dopušteno je 50% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da je dozvoljeno 50% izostanka sa seminara.
1. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova.
Da bi pristupili 2. kolokviju potrebno je minimalno ostvariti 12 bodova iz 1. kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni 40 20 Uvjet za ostvarivanje prava na izlazak na usmeni iz kolegija Mikroekonomija je ostvareno minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija.
Uvjet za ostvarivanje prava na ocjenu je ostvariti minimalno 20 bodova iz usmenog.


Opis elemenata praćenja - Redovni ispitni rok

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja (svako pitanje nosi 6 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje (Moodle).
Usmeni ispit 20 10 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 15 bodova. Za ostvarivanje prava na ocjenu studenti moraju ostvariti minimalno 10 bodova iz usmenog ispita.
Određivanje ocjene Obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


***NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati minimalno 30% dolazaka na predavanja i minimalno 50% dolazaka na seminare. Nema nadoknade dolazaka.

Mikroekonomija - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti obavezno se moraju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora oko načina polaganja ispita bilo putem e-maila (dina.korent@foi.hr; marijana.bubanic@foi.hr; ivfojs@foi.hr) ili osobno u vrijeme konzultacija.
Izvanredni studenti mogu birati između modela kontinuiranog praćenja i modela klasičnih izvanrednih studenata.
Za izvanredne studente koji se odluče za polaganje ispita putem kontinuiranog praćenja obaveze su jednake obavezama redovnih studenata, izuzev prisustva na predavanjima.
Na redovnom ispitnom roku praćenje je također jednako praćenju redovnih studenata.


Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji*60
Usmeni**40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni ispitni rok

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit30
Usmeni ispit20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Redovni ispitni rok

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija, te također minimalno 20 boda iz usmenog dijela ispita.

**NAPOMENA: Da bi pristupili usmenom potrebno je ostvariti minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija. Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 20 bodova iz usmenog.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Usmeni + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 30% dolazaka na predavanja.
Dopušteno je 70% izostanaka.

Svaki dodatni dolazak izvan obaveznih 30% dolazaka, bodovat će se za 0,5 boda izvan maksimalnih 100 bodova uključenih u model praćenja.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 30% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 50% dolazaka na seminare.
Dopušteno je 50% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da je dozvoljeno 50% izostanka sa seminara.
1. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova. Da bi pristupili 2. kolokviju, potrebno je minimalno ostvariti 12 boda iz 1. kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni 40 20 Da bi pristupili usmenom potrebno je minimalno iz svakog kolokvija ostvariti 12 boda. Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene je minimalno 20 boda iz usmennog.


Opis elemenata praćenja - Redovni ispitni rok

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja (svako pitanje nosi 6 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje (Moodle).
Usmeni ispit 20 10 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 15 bodova. Za ostvarivanje prava na ocjenu potrebno je ostvariti minimalno 10 boda iz usmenog.
Određivanje ocjene Obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh