FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove poduzetništva npp:128643

Engleski naziv

Basics of Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje i usvajanje znanja povezanih s odrednicama tradicionalnog, korporativnog i socijalnog poduzetništva, preduvjetima razvoja i stvaranje poduzetničke klime, strategijama mogućeg ulaska u poduzetničke aktivnosti, zakonitostima sastavljanja poslovnog plana, financiranja poduzetničkih projekata, upravljanje poduzetničkim rizikom, poduzetničkim menadžmentom i izazovima poduzetništva u 21. stoljeću.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati poduzetničke ideje u konkretnom poduzeću.
 • Organizirati poduzetnički pothvat.
 • Primjeniti poduzetnički pristup rješavanju problema.
 • Primjeniti znanstvena dostignuća i inovacijska rješenja u poduzetničkom pothvatu.
 • Primjenjivati poduzetničke strategije i taktike.
 • Razlikovati oblike poduzetničkih pothvata.
 • Razumjeti porezni i financijski aspekt poduzetničkog pothvata.
 • Valorizirati značaj institucionalno-sistemskih pretpostavki razvoja poduzetništva.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati razlike između poduzetnika i menadžeraIdentificirati razlike između poduzetnika i menadžera
 • Prepoznati bitne čimbenike poduzetničkog procesaPrepoznati bitne čimbenike poduzetničkog procesa
 • Prepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izborPrepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izbor
 • Pripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenikePripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenike
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva

Sadržaj predavanja

 • Pojmovno određenje poduzetništva
  Postanak i razvoj poduzetništva. Poduzetništvo u ekonomskoj teoriji.
 • Pretpostavke i uvjeti razvoja poduzetništva
  Opće okruženje razvoja poduzetništva. Poslovne odrednice razvoja poduzetništva.
 • Izvori poduzetništva
  Sustavno poduzetništvo. Neočekivani događaji. Nepodudarnosti. Potrebe procesa. Promjena tržišne strukture. Demografske kretanja.
 • Pojmovno određenje poduzetnika
  Vrste poduzetnika. Ključne osobine uspješnih poduzetnika. Poduzetnik i inovacije.
 • Poduzetnički menadžment
  Funkcije poduzetništva. Odnos poduzetništva i menadžmenta. Pojam korporativnog ili unutarnjeg poduzetništva.
 • Strateško poduzetništvo
  Stvaranje konkurentske prednosti. Vrste i oblici poduzetničkih strategija.
 • Poduzeće
  Pravni oblici poslovanja poduzeća. Pravni oblici poslovanja u Republici Hrvatskoj. Pojam i značenje malog poduzeća.
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva
  Uvjeti razvoja poduzetništva. Opći i posebni uvjeti. Institucije za razvoj poduzetništva.
 • Strategije ulaska u poduzetnički pothvat
  Pokretanje poduzetničkog projekta. Započinjanje od nule. Kupnja postojećeg poduzeća. Kupnja franšize.
 • Poslovni plan
  Utvrđivanje potrebnih obrtnih sredstava. Budžetiranje. Analiza ekonomske opravdanosti poduzetničkog poduhvata.
 • Poslovanje poduzetnika
  Pojam i vrste čimbenika poslovanja. Financijski čimbenici poslovanja. Materijalni čimbenici poslovanja. Ljudski čimbenici poslovanja. Oblici i vrste rizika u poslovanju i razvitku poduzeća.
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika
  Pojam i značenje socijalnog poduzetništva.
 • Inovacije i poduzetništvo
  Usmjerenost poduzetništva na inovacije. Inovacije i tržište. Načela inovacije. Koraci u poduzetničkoj inovaciji. Inovacija i poslovni proces.
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu
  Tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetničke aktivnosti. Razvitak i organizacija znanstvenih parkova.
 • Izazovi poduzetništva u 21. stoljeću
  Intelektualni kapital. Klasteri. Žensko poduzetništvo. Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća. E-poslovanje.

Osnovna literatura

 • Škrtić, M., Mikić, M.: %22Poduzetništvo%22, Sinergija, Zagreb, 2011.
 • Kolaković, M.: Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Scarborough N. M. i Zimmerer, T. W.: %22Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach%22, Prentice Hall, 2003.
 • Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A.: Poduzetništvo, MEP, Zagreb, 2011.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 15 2 3
Kovšca Vladimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 04.07.2020. 23:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh