FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacija i menadžment npp:128644

Engleski naziv

Organization and Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija jest naučiti studente kako uspostaviti cjeloviti sustav organiziranja i poslovođenja u različitim organizacijama. Studenti moraju razumjeti značenje cjelovitog rješavanja takovog sustava. Cilj je da studenti poznaju i primjenjuju metode i standarde za uspostavu organizacije i menadžmenta.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i prepoznati organizacijsku kulturu u svakoj organizaciji.
 • Definirati menadžment i organizirati menadžerske funkcije.
 • Definirati organizacijske promjene i organizacijski razvoj.
 • Identificirati činitelje oblikovanja organizacije.
 • Organizirati društveno odgovorno ponašanje i poslovanje u svakoj organizaciji.
 • Prepoznati organizacijsku strukturu i odabrati organizacijski dizajn.
 • Primijeniti proces organiziranja.
 • Razumjeti važnost, ulogu, načela i metode organizacije.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Identificirati razlike između poduzetnika i menadžeraIdentificirati razlike između poduzetnika i menadžera
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha organizacija i organiziranja
  Što je organizacija i zašto je važna. Organizacija rada. Načela i metode organizacije.
 • Vrste organizacija prema procesu organiziranja
  Potpuna i djelomična organizacija. Individualna i shematska organizacija. Centralizacija i decentralizacija.
 • Činitelji oblikovanja organizacije
  Pretežito unutarnji činitelji; ciljevi i strategija, veličina, lokacija, proizvod ili usluga, ljudski potencijali. Pretežito vanjski činitelji oblikovanja organizacije; institucionalni uvjeti, integracijski procesi, tržište i razvoj znanosti.
 • Proces organiziranja
  Ključni procesi organizacije i organiziranja. Sadržaj procesa organiziranja. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna organizacijska struktura. Diferencijacija i integracija kao osnove procesa organiziranja. Lanac zapovijedanja i raspon kontrole. Visoka i niska organizacijska struktura. Vertikalna i horizontalna koordinacija
 • Dizajniranje organizacije
  Što je organizacijski dizajn. Departmentalizacija i načela departmentalizacije. Klasični i suvremeni organizacijski dizajn. Kontingencijski pristup organizacijskom dizajnu. Vrste organizacijske strukture. Najvažnije razlike u organizaciji velikih i malih organizacija (poduzeća, institucija).
 • Organizacijske promjene
  Definicija organizacijskih promjena. Proces organizacijskih promjena. Zašto se organizacije mijenjaju. Sukobi i stres u organizaciji. Uspješnost organizacijskih promjena.
 • Organizacijski razvoj
  Definicija i karakteristike organizacijskog razvoja. Razlika između organizacijskog razvoja i organizacijskih promjena. Svrsishodnost organizacijskog razvoja. Savjetnici za organizacijski razvoj.
 • Organizacijska kultura
  Definicija i važnost organizacijske kulture. Karakteristike i razine organizacijske kulture. Scholzova i Handyeva tipologija organizacijske kulture. Formiranje i održavanje organizacijske kulture.
 • Organizacija odlučivanja i menadžmenta
  Odnos upravljačkih i izvršnih menadžerskih tijela u organizaciji. Upravni odbor. Nadzorni odbor.
 • Određenje menadžmenta
  Pojam i zadaća menadžmenta. Vještine menadžera. Uspješni i neuspješni menadžer. Menadžerske razine i potrebna znanja menadžera. Odnos rutinskih i nerutinskih odluka obzirom na menadžerske razine.
 • Teorije menadžmenta
  Nastanak i razvoj glavnih teorijskih pristupa menadžmentu. Strukturalne teorije i teorije znanstvenog menadžmenta. Administrativne i biheviorističke teorije menadžmenta. Sustavska i situacijska teorija menadžmenta.
 • Menadžerske funkcije
  Planiranje. Organiziranje. Vođenja. Motiviranje. Upravljanje ljudskim potencijalima. Kontroliranje.
 • Društvena odgovornost organizacija
  Dawisov model korporacijske društvene odgovornosti. Različiti stavovi prema društvenoj odgovornosti. Utvrđivanje postojanja društvene odgovornosti. Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja. Kako društvo može pomoći tvrtki da ispuni društvene obaveze.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Zagreb, Školska knjiga, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Dopunska literatura

 • Samuel.C. Certo, S. Trevis Certo: Moderni menadžment 10. Izdanje, Mate, Zagreb, 2008.
 • Peter G.Northouse, Vodstvo teorija i praksa, četvrto izdanje, Mate, Zagreb, 2010.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 15 3 1
Malbašić Ivan Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh